+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Prioritások Szentendréért 10 pontban

Az Ábrányi Emil Városvédő, Városszépítő és Városfejlesztő Program alapvetései

Új szemléletű programunk a város szolgálatának igényével készült. Az alább pontokba gyűjtött célokra, vállalásokra szerződünk valamennyi
szentendrei polgárral.

Szentendrén elszabadult a lakóingatlan- és népesség-
szám-növekedés! A városi infrastruktúra elavultságát, teherbírását figyelmen kívül hagyó, az ingatlanfejlesztői lobbi érdekek előtt meghajló városvezetésnek „köszönhetően” rövidesen harmincezres(!) lélekszámú város leszünk, de ennek életminőségünkromlásával fizetjük meg az árát. A környezeti terhelést végletekig fokozó zsúfoltság alakult ki közútjainkon. A 11-es főút helyett – kényszerből – egyre gyakrabban a családiházas övezetek kis áteresztő képességű útjait használják az autósok menekülőútként. Elavult közműveink nem bírják a népességszám növekedés okozta többletterhelést. Az ivóvíz- és csatornahálózat állapota kritikus. Sorozatosak a csőtörések, magas a hálózati veszteség (30-40%), egyes városrészekben nyomásingadozás, vízhiány jellemző.Megállítjuk az elszabadult növekedést, és fenntartható városfejlesztési politikát valósítunk meg, mertez szolgálja a mai szentendreiek és a következő generációk érdekeit!

Prioritásaink

1.Az elszabadított lakónépesség növekedést megál-
lító új szabályozás megalkotása.

2. Aktív térségi együttműködéssel, a környező telepü-
léseket és a fővárost összekapcsoló közút és vasút hálózat, benne kiemelten a közösségi közlekedés fejlesztésének felülvizsgálata, közös programmá formálása, majd ütemezett megvalósítása uniós források bevonásával.

3. A városrészi igények figyelembevételével történő, helyi közlekedésfejlesztési program készítése és elindítása, a városon belüli közlekedés, útforgalmi viszonyok, úthálózat és a városon belüli tömeg- és kerékpáros közlekedés fejlesztése érdekében.

4. Az ivóvíz- és csatornahálózat ütemezett korszerűsítésére programot indítunk, különös tekintettel a csapadékvízhálózat és a szennyvízhálózat szétválasztására. Kiemelt figyelmet fordítunk természetes vizeink vízminőségének javítására.

5. Vállaljuk, hogy a városrészi fejlesztések és beruházások megvalósítási folyamatába már előkészítési-tervezési fázisában bevonjuk a helyben lakókat, a civil közösségeket, miközben biztosítjuk azok át-láthatóságát, számonkérhetőségét is.

6. Közterületekeink állapotának fejlesztése érdekében
létrehozzuk a városrészek költségvetését, aminek alapja a helyben befizetett építményadó, amit elsősorban és számonkérhetően az adott városrészben használunk fel.

7. Városrészeinkben zöldítési, fásítási programot indítunk, és elkészítjük a védendő természeti, táji és építészeti értékeink kataszterét. A környezeti terhelést folyamatosan monitorozó, nyilvánosan követhető rendszert alakítunk ki.

8. Feltárjuk a Szentendre intézményhálózatával kap-
csolatos helyi igényeket, azért, hogy fejlesszük az egészségügyi szolgálatások, a nevelésioktatási intézményeink színvonalát, még akkor is, ha mindez nem önkormányzati feladat.

9. Szentendre kulturális öröksége, valamennyi művészeti értéke részei annak a szentendrei imázsnak, amire büszkék vagyunk, ám kulturális programkínálatunk nem válhat öncélúvá, ezért erősíteni kell a helyi közösségek, művészek jelenlétét a programok alakításában, és továbbra is törekedni kell arra, hogy elismert helyünk legyen a hazai és nemzetközi kulturális vérkeringésben.

10. Lesz helyi nyilvánosság! A közös adóforintjainkból
fenttartott újság, online felületek, nem lehetnek sem egy párt, sem a mindenkori polgármester, vagy az alpolgármester szócsöve, önépítésének színtere. A szentendrei nyilvánosság közügyeink fóruma lesz. Rendszeresen szervezünk városrészi fórumokat, és az új testület első ülésére bevisszük Szentendre átláthatósági szabályozását.