+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Szemétszállítási előterjesztés – megoldást javaslatunk

Szemétszállítási előterjesztés – megoldást javaslatunk

Most lett vége a rendkívüli testületi ülésnek, melyen a legfontosabb kérdés a szemétszállításról szóló előterjesztés volt. (ld.: https://goo.gl/yl3iIW)

A testületi ülésre képviselőink (Fülöp Zsolt, Fekete János és Kubatovics Áron) érdemi módosító javaslattal készültek, melyet alább olvashattok.

A módosító javaslatot a testület többségét adó képviselők leszavazták.

* * *

1. A hulladékgazdálkodási törvény által előírt teljes szabályozás jelenleg is fennálló hiánya és az ennek következtében nem működő országos rendszer miatt kialakult rendkívüli helyzetben felelősen cselekedve Szentendre Város Önkormányzata kénytelen olyan döntések meghozatalát fontolóra venni, amelyek – bár nincsenek összhangban a fentiekben említett törvény előírásaival – elhárítják a szentendrei lakosságnak az egészséghez, az egészséges környezethez az Alaptörvényben is biztosított jogát súlyosan veszélyeztető körülményeket.

2. Ezért a szentendrei képviselő-testület úgy dönt, hogy a szentendrei hulladékszállítási közszolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében a jelenleg érvényben lévő szabályozást figyelmen kívül hagyva megbízza a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-t, hogy a 2016. április 1-ét megelőzően alkalmazott módon és gyakorlata szerint a továbbiakban is számlázza ki, illetve szedje be a kommunális szemétszállítás eddig ismert és alkalmazott díját.

3. Szentendre Város képviselő-testülete úgy dönt, hogy a rendkívüli helyzetben a szolgáltatást igénybe vevőktől (magánszemélyek és közületek) beszedett szemétszállítási díjat a rendkívüli helyzet elmúltával beszámíttatja a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel.

%d blogger ezt szereti: