+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Összefoglaló a város költségvetéséről szóló rendkívüli testületi ülésről

Összefoglaló a város költségvetéséről szóló rendkívüli testületi ülésről

​A város költségvetését február 26-án, külön, rendkívüli testületi ülésen tárgyalta a képviselő-testület. Az előzetes napirend mellé viszont a helyszínen kiosztott a városvezetés két sürgősségi napirendet, így rögtön 10 perc szünettel kezdett a testület, hogy a tagok megismerhessék a sürgősségi előterjesztések tartalmát. 

 

1. Első napirendként a képviselő-testület a város 2015-ös költségvetését tárgyalta meg. Kubatovics Áron, a TESZ képviselője (és a ’Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság’ elnöke) nyitó felszólalásában hosszan sorolta az általános problémáit az előterjesztéssel kapcsolatban:
a) A költségvetés előkészítésébe semmilyen szinten nem vonták be a nem városvezető képviselőket – többek között a TESZ képviselőit sem, holott ez csak akarat kérdése, Szentendrén is volt erre éveken keresztül példa.
b) Problémásnak ítélte meg, hogy a költségvetésnek ugyanaz a struktúrája, mint a korábbi éveké, így továbbra is érthetetlen egy átlagos, a közügyek iránt érdeklődő szentendreinek. Holott, ha – betartva a törvényi előírásokat – újra strukturálnánk, az egyes tételeket közérthetően mutatnánk be, akkor csökkenthető lenne az a távolság, amely most érzékelhető a városi politika és a szentendreiek között. A TESZ ebben való közreműködését felajánlotta a városvezetésnek.
c) Ugyanakkor a korábbi évekkel ellentétben sokkal kevesebb magyarázatot tartalmaz az előterjesztés, ezért sok tételről egyszerűen nem tudni, hogy mi van mögötte. Emiatt – véleménye szerint – sok esetben véletlenszerűnek tűnnek az előző évhez viszonyított növekmények vagy csökkentések.
d) Felszólalásában üdvözölte a VSZN Zrt.-vel való kapcsolat- és az elszámolás módjának a megváltoztatását, de a korábbi testületi ülésekhez hasonlóan megint kiemelte, hogy ezáltal a jó és hatékony működés kulcsa a Hivatal kezébe került, hiszen az elvégzett feladatok ellenőrzésén áll vagy bukik a VSZN Zrt.-re fordított támogatás betartása.
e) Kitért arra is, hogy azok a klasszikus hibák, amelyek általában jellemzik a városi költségvetéseket, azok itt is megjelennek, tehát néhány sor – valószínűleg szándékosan – el van kenve: például a reprezentációs költségek össze vannak vonva a külső személyi juttatásokkal, holott nyugodtan, sorról-sorra be kéne mutatni az egyes tételeket.
f) Általánosságban megjegyezte, hogy a 2015-ös évben saját beruházás igazából nincs (talán a vízrendezés az egyedüli vonatkozik ide), csak külső finanszírozású beruházások vannak (EU-s finanszírozással), illetve felújítások. Nem kérdés, hogy nagyon fontosak a felújítások és karbantartások, de ez csupán azt jelenti, hogy a város végre működik.

Magyar Judit MSZP-s és Holló István jobbikos képviselő felszólalásukban a „túlélés költségvetésének” illetve a „kényszerpálya költségvetésének” nevezték az előterjesztést.

A TESZ képviselőcsoportja módosító indítványt készített, melyet a testület előtt Fülöp Zsolt ismertetett. Pénzügyi és költségvetési szakértőink segítségével úgy véltük, hogy a hivatal személyi kiadásai mintegy 60-70 millió forinttal, a hivatal kazánberuházása pedig 4 millió forinttal van túltervezve, így összességében 69 millió forint átcsoportosítására tettünk javaslatot.
1. Javasoltuk, hogy hozzunk létre egy szentendrei civil és környezetvédelmi alapot, melyhez szentendrei civil szervezetek és intézmények pályázhatnak forrásért. Az alap 15 MFt összeget tartalmazzon.
2. Hozzunk létre egy közösségi alapot, melyhez kifejezetten utcaközösségek, városrészi közösségek pályázhatnak egy-egy megvalósítandó ötletük, projektjük számára forrásért. Az alap 5 MFt összeggel gazdálkodjon.
3. Különítsünk el forrást a szentendrei hátrányos helyzetű gyerekek nyári üdültetésére 3 MFt-ot.
4. Hozzunk létre egy olyan felzárkóztatást ösztönző pedagógusi díjat, mely kifejezetten azokat a szentendrei tanárokat és pedagógusokat díjazza, akiknek a munkája során a diákok az adott időszak alatt a legtöbbet fejlődtek. A díjra elkülönített összeg 6 MFt legyen.
5. A szentendrei polgárőrség körülményeinek a javítása érdekében a ’Polgárőrség Szentendre Egyesület’ működését támogassuk 5 MFt-tal.
6. Mobil kamerarendszer beszerzésére fordítsunk 5 MFt összeget.
7. Növeljük meg a város lakásfelújításokra szánt összegét (3c melléklet, II.b. sor) 30 MFt összeggel, így a vagyongazdálkodásunk reális mozgástérhez jut.

 

A testület többsége módosító indítványunkat nem fogadta el és leszavazta.


Fontos megjegyezni, hogy március 1-től megváltozott a szociális támogatási rendszer: a kormányzat az önkormányzatok számára szabta feladatul, de pluszforrást nem biztosít a számukra, így az egyes önkormányzatoknak kell kigazdálkodniuk – ha tudják. Szentendrén szerencsére a teljes képviselő-testület a és a polgármester egységesen állt ki a februári rendes testületi ülésen amellett, hogy ami kiesik az államtól, azt pótoljuk ki helyi szinten – tehát néhány támogatási formát máshogy fognak hívni, de aki rászoruló, az ugyanannyit fog kapni. Ennek kapcsán nyújtott be Magyar Judit, MSZP-s képviselő módosító indítványt, mely szerint a biztonság kedvéért a 80 millió forint összegű éves céltartalékból 15 milliót kifejezetten szociális céltartalékként címkézzünk. A költségvetés előterjesztője, Verseghi-Nagy Miklós polgármester befogadta ezt a módosító indítványt.

Összességében elmondható, hogy a városüzemeltetésre fordított pénz közel megduplázódott, így benne van a költségvetésben egy tisztább, virágosabb, rendezettebb város. Ez a költségvetés az új városvezetés első költségvetése, amiben a régi rendszer mellett megjelentek új, támogatható célok, így a bizalomépítés jegyében a meglévő és részletesen felsorolt kifogásaink mellett – és annak ellenére, hogy módosító indítványunkat a testület többsége leszavazta – a Társaság az Élhető Szentendréért képviselőcsoportja megszavazta Szentendre 2015-ös költségvetését. A költségvetés végrehajtását folyamatosan figyelemmel kísérjük, az egyes tételeket részletesen ellenőrizzük (pl. reprezentáció és külső megbízási szerződések). Továbbá folyamatosan javaslatokat teszünk azért, hogy a 2016-os költségvetést már új szerkezetben, átlátható közpénzfelhasználással és a szentendreiek véleményének figyelembe vételével készüljön el.

 

A város 2015-ös költségvetését végül 11 igen, 1 nem és 1 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta rendkívüli testületi ülésen.

 

2. Az első sürgősségi előterjesztés a „Ferenczy Múzeum működésének a vizsgálatáról” szólt: az előterjesztés szerint 1.200.000 forint + áfa értékben a „Biczi és Turi Ügyvédi Iroda” átvilágítja a Ferenczy Múzeum működését. Az indoklás pedig az volt, hogy míg a tavalyi évben 67 millió forint támogatást kért a Ferenczy Múzeum, addig idén már 147 millió forintot.
Egyrészt érthetetlen volt számunkra, hogy akkor miért is ezt a 147 millió forintos tételt írták bele a város költségvetési javaslatába, nem kérdeztek vissza a Ferenczy Múzeum vezetésénél, hogy miért ekkora összeget igényelnek? Másrészt nem értjük, hogy miért kell egy ilyen horderejű kérdést sürgősséggel tárgyaltatni és elfogadtatni a testülettel, mikor két héttel később lesz rendes testületi ülés. Így viszont nincs lehetősége megtárgyalnia a bizottságoknak az előterjesztést, fogalmunk sincs, kik ezek a cégek (a nyertes ügyvédi irodán kívül még két további iroda is nyújtott be pályázatot). Fülöp Zsolt felszólalásában elmondta, hogy 2014-ig a Ferenczy Múzeumnak jelentős bevétele származott a régészeti tevékenységéből, de idén – az állami szabályozás változása miatt – erre már nincs módja az intézménynek. Amennyiben a város vezetése ezen okokat kívánja vizsgálni, megismerni, akkor nincs miért elkölteni másfél millió forintot átvilágításra, amennyiben viszont mást kíván vizsgálni, akkor pedig azt kell leírni az előterjesztésbe.

A TESZ képviselői nem, a képviselő-testület többsége viszont megszavazta ezt az előterjesztést

3. Harmadik – zárt ülés keretében tárgyalt – napirendi pont volt dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton azonnal leváltása a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. éléről (hogy világos legyen mindenki számára, ő az ügyvezetője a Ferenczy Múzeumnak is). Az indoklás szerint fontos, hogy főállású vezetője legyen a Kulturális Kft.-nek és ahogy erről már a januári ülésen is szó volt, a városvezetés nincs bizalommal az ügyvezető felé, rossz a kettejük közötti viszony (mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az alábbi levélváltás: https://www.facebook.com/TESZ2000/posts/896632100379348). Az érvelés számunkra azért hibás, mert korábban éveken keresztül megfelelően látta el dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton az ügyvezetői feladatokat, és nem tudjuk, hogy mi változott. A TESZ képviselői nemmel szavaztak az ügyvezető leváltására, mert nincs szakmai indok a leváltására.

A leváltás után a testületnek viszont döntenie kellett egy új, ideiglenes ügyvezetőről. Csató Katát, ismert szentendrei színházi szakembert, egyetemi oktatót és bábszínházi rendező személyét örömmel támogattuk.

Fekete János
Fülöp Zsolt
Kubatovics Áron

 

 

MELLÉKLETEK:
• Előterjesztés a Ferenczy Múzeum működésének ellenőrzéséről: Ferenczy_Muzeum_mukodesenek_ellenorzeserol.pdf
• Árajánlat felülvizsgálatra: “Biczi és Turi Ügyvédi Iroda”: biczi_es_turi_ui_ajanlata.pdf
 • Árajánlat felülvizsgálatra: “Dr. Schönek Attila Ügyvédi Iroda”: ajanlat_dr_schonek_ferenczy_muzeum.pdf
 • Árajánlat felülvizsgálatra: “Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda”: kussinszky_ajanlata.pdf
 
• Ferenczy Múzeum pályázati kiírás: ugyvezetoi_palyazati_kiiras_Szentendre_Kulturalis_Kozpont.pdf
 • Csató Kata önéletrajz: Csato_Kata_oneletrajz.pdf

 

%d blogger ezt szereti: