+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Összefoglaló a november 13.-i testületi ülésről

Összefoglaló a november 13.-i testületi ülésről

Az új ciklus első, igazi testületi ülésére 40 rendes napirendi ponttal készült az új városvezetés, melynek döntő többsége formális volt – példa kedvéért módosítani kellett egy törvényi változás miatt a szentendrei óvodák alapító okiratát, vagy pl. egy idei 3,5 milliós vis maior támogatásból maradt 2.413 forint, melyet a város visszautal a központi költségvetésnek.

  1. Az első érdemi pont az elhíresült uszoda beruházáshoz kapcsolódó 586 millió forinttal (plusz kamatai, amely kb. 180 millió lehet) kapcsolatos előterjesztés volt: ismeretes, hogy az új, fideszes – akkor még polgármesterjelölt – Verseghi-Nagy Miklós megígérte, hogy utánajár ennek az ügynek. Az ügyet ismerjük (akinek mégis új lenne: http://atlatszo.blog.hu/2013/12/16/felmilliard_forintos_ajandek_egy_szentendrei_vallalkozonak), idén január 30-ára a TESZ tüntetést is szervezett a Városháza elé, amikor az akkori testület másodszorra is megszavazta az adósság elengedését. Az előterjesztésben a polgármester – választási ígéretének megfelelően – kérte a testület támogatását ahhoz, hogy vonjuk vissza a korábbi testületi döntést, felhívjuk a tartozót (QualiTeam Consult Kft.) a tőkehelyzetének a rendezésére és felhatalmazzuk, hogy ha az adós mégsem fizet, akkor bírósághoz forduljon a város.
    A TESZ az előterjesztést természetesen támogatta. A hiba beismerése és korrigálása fontos tett! Ugyanakkor érdemes megnézni, hogy 5 olyan képviselő is megszavazta ezt az előterjesztést (Horváth Győző, Kun Csaba, Pintér Ádám, Tolonics Gyula, Zakar Ágnes), akik egy évvel ezelőtt az elengedést is megszavazták – kétszer!
  2. Több apró döntés is született, így a testület döntött a Fürj utca kiszélesítéséről (http://goo.gl/bYz1s5), visszavonta a Dunakorzóra tervezett vitás szobrot a széles tiltakozás hatására (ld: http://goo.gl/gajVLz) és új buszmegálló létesítésére kérte fel a VSZ Zrt.-t az ipartelep bejáratánál ’EMI Megálló’ néven. Fülöp Zsolt javaslatára, miszerint alakítson ki a városvezetés egy mechanizmust a képviselők és a VSZ Zrt. közötti kapcsolattartásra, tájékoztatta a polgármester a testületet, hogy Városi Főmérnököt kíván a jövőben kinevezni. A kérdés azért fontos, mert a képviselők feladata többek között az, hogy városüzemeltetési kérdésekben eljárjanak, az észlelt problémákat bejelentsék a VSZ Zrt. felé és utána segítsék az ügyek, problémák megoldását is.
  3. December 1-vel lejár a HOMM Kft.-vel kötött buszközlekedési szerződés, ezért sürgető volt ennek ideiglenes meghosszabbítása: ugyanakkor a Volánbusz Zrt. jelezte, hogy változatlan feltételekkel (tehát amilyen feltételekkel a HOMM Kft. működtette a buszjáratokat) átvenné a szolgáltatást decembertől, ezért a testület úgy döntött, hogy a Volánbusszal kössünk ideiglenes szerződést.
  4. A májusi testületi ülésen szó volt róla, hogy az izbégi iskola két új tanteremmel bővül, melynek előzetes becsült költsége 60 millió forint lesz a beruházó szerint (a negyedét, 15 millió forintot kell állnia a városnak). Erről mostanra kiderült, hogy több, mint a háromszorosa lesz – legalábbis a beruházó becslése szerint! Fontos megjegyezni: a mostani előterjesztés csak arról szólt, hogy érdemes egyben, az egész iskola fűtési rendszerét megtervezni, és ennek a költségébe be kell szállnia a városnak, ezt megszavaztuk. Ugyanakkor nyomatékosan felhívtuk mind a fideszes többség, mind a polgármester úr figyelmét arra, hogy nonszensz az az eljárás, hogy a beruházó tervek nélkül már háromszoros árat akar lenyomni a város torkán – hiszen így az önrész is (25%) háromszorosára emelkedik.
  5. Ahogy korábban a TESZ is javasolta, úgy a polgármester előterjesztésére a testület megszavazott 10 millió forintot a hivatal teljes átvilágítására. Az Ellenőrző Bizottság (melynek Kubatovics Áron képviselőnk az elnöke) javaslatára a kiírásba be lesz emelve, hogy olyan alvállalkozót keres a város, amelynek van közvetlen önkormányzati tapasztalata, továbbá a korábbi átvilágítások eredménye is átadásra kerüljön a nyertes számára. A javaslat kiterjed nemcsak az önkormányzati hivatalra, hanem a város cégeivel való kapcsolattartásra, a munkák delegálására, a folyamatok kontrolljára is. A határozott véleményünk az, hogy egy jó átvilágítás eredményét megvalósítva sok-tízmilliós összeget takaríthatna meg a város.
  6. A fontosabb napirendi pontok közé tartozik még a Mókus híd felújítása is: az életveszélyessé vált hidat el kell bontani és újjá kell építeni. Az Ellenőrző Bizottság ülésén kiderült, hogy a bontási munkálatokra elkülönített 635.000,- forintot a VSZ Zrt. egyszerűen csak bemondta, melyet a hivatal beemelt az előterjesztésébe. A TESZ ezt a fajta eljárást felettébb aggályosnak tartja, és reméljük, hogy a már fentebb említett Főmérnök (2-es pont) és az átvilágítás (5-ös pont) ezekre megnyugtató megoldást hoz. Az előterjesztést elfogadtuk, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a híd minél hamarabb megújuljon.

 

Kubatovics Áron

%d blogger ezt szereti: