+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Második rendkívüli ülés 2016

Második rendkívüli ülés 2016

A második rendkívüli ülésre július 21-én került sor, melyen már 9 napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület.

1. A legfontosabb előterjesztés kétségkívül a TSZT, vagyis a „Településszerkezeti Terv” véleményezésre való bocsátásáról szólt. Hogy miről is van szó?

Ez az anyag Szentendre közép- és hosszútávú fejlesztési irányait, városunk szerkezetét írja le, illetve a jövőbeni irányait jelöli ki. Ilyen tervek azért kellenek, mert többek között segítenek a lobbizásban: rendelkeznünk kell tervekkel, fejlesztési elképzelésekkel, konkrét költségszámításokkal. Természetesen ilyen terv korábban is volt, de minden magyar településnek 2018-ig felül kell vizsgálnia a HÉSZ-t, vagyis a Helyi Építési Szabályzatot, melyhez új Településszerkezeti Terveket és Településfejlesztési Koncepciót is készíteni kell. Tehát a TSZTévtizedes távlatot ölel fel.

Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy mik kerülnek bele ezekbe a dokumentumokba: fontos, hogy a város és a városvezetés tudatosan irányítsa ezt a folyamatot, világos, évtizedes kitekintéssel döntsünk városunk jövőbeni pályájáról.

Az előterjesztéshez sokak mellett az Izbég-Csicserkói közösség (LINK) konkrét igényeket is megfogalmazott, és kiemelték, hogy a korábbi véleményezési időszak eljárása nem felelt meg a törvényi előírásoknak. Fülöp Zsolt, képviselőcsoportunk vezetője kérte a testületet, hogy hallgassuk meg a beadvány szerkesztőjét, Pilis Dánielt, de a polgármester ezt nem fogadta el és nem adott szót a helyi lakosok képviselőinek.

Fülöp Zsolt felszólalása itt található: LINK (videó)

Az előterjesztés lényegi javaslata az volt, hogy a véleményezési időszakot ismét megnyitja az önkormányzat, képviselőink ezt természetesen támogatták.

2.A VSZN Zrt. és az Aquapalace Kft. közötti energia-szolgáltatási szerződést módosítani kellett. Maga az előterjesztés szokványosnak mondható, hiszen az uszoda saját maga gondoskodik immáron a hidegenergia ellátásáról, és ezért természetes, hogy módosítani kell a szerződést. Ugyanakkor a módosítással jelentkező plusz költséget sem az uszodát üzemeltető városi cég (Aquapalace Kft.), sem a város nem tervezte be a költségvetésébe. Fülöp Zsolt képviselőnk ezzel kapcsolatban tett fel kérdés: LINK.

3. Maradva a sportnál: végre az utolsó szakaszába lép a Sportcélú Kft. felszámolásának eljárása. A felszámoló a testület elé terjesztette a felszámoláshoz szükséges dokumentumokat, ugyanakkor a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a jelenlegi felszámolónak – Drégely Miklósnak, az uszoda ügyvezetőjének – komoly munkája fekszik a dokumentumokban, mert egyrészt hiányosan és nem megfelelően voltak könyvelve, másrészt komoly NAV-bírságot kellett – és sikerült – lealkudnia az eljárás során a NAV munkatársaival. Kubatovics Áron képviselőnk a felelősséget firtató felszólalását itt hallgathatják meg: LINK.

Érdemi választ a város vezetőjétől, Verseghi-Nagy Miklósról nem kaptunk, csak egy fenyegetésnek is beillő nyegle ígéretet, hogy utána néz, vajon a korábbi években ki hogyan adta le szavazatát a Sportcélú Kft. éves beszámolóikor.

4. 2015-ben döntött a város az 1+1 konstrukcióban megvalósuló útfelújításokról, és azóta el is különít minden évben erre a célra forrást. Az eddigi igényeket mind elbírálták és támogatták is, de maradt még a kalapban forrás, amelyet így ismét lehetőség lett meghirdetni. Az Ellenőrző Bizottság javaslata szerint a gyorsabb ügyintézés érdekében a jövőben az ehhez hasonló maradványösszegekről ne szülessen külön előterjesztés, hanem ameddig az éves keret tart, automatikusan legyenek meghirdetve az 1+1 pályázatok. A bizottság javaslatát a polgármester befogadta, és a testület egyhangúan támogatta a maradványösszegre (6,8 millió forint) az ismételt 1+1-es konstrukciójú pályázat kiírását.

5. Különös „vitát” szült a vállalkozásfejlesztési program bővítéséről szóló előterjesztés (mely itt található). Kubatovics Áron képviselőnk felszólalásában kifejtette, hogy ugyan az előterjesztés céljaival maximálisan egyetértünk, de jelen állapotában maga az előterjesztés nem támogatható, mert

  1. nem tudjuk, hogy a 2015-ben elindított programnak mi a szaldója (mennyi új vállalkozás jött, mennyi adóbevételtől mondtunk le a hosszabb távú előnyökért cserébe);

  2. nem készült kalkuláció, hogy mennyi vállalkozással számolunk jelen előterjesztés hatásaként;

  3. nem tudjuk, hogy mennyi ilyen üres telek van, és azokon milyen tevékenységek indulhatnak el;

  4. nem mindegy városképi, urbanisztikai szempontból, hogy hol, milyen vállalkozások nőnek majd ki ennek az előterjesztésnek a hatásaként – és mindannyian ismerjük a 11-es mentén hirtelen megjelent sírköves látványát, stb.

Amikor Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere felkérte Török Balázs városfejlesztési alpolgármestert a válaszadásra, Török Balázs csak annyit válaszolt, hogy „ha jól érti, nem támogatjuk az előterjesztést? Akkor ne támogassátok!”

Ezen a cinikus válaszon Verseghi-Nagy Miklós és a teljes fideszes képviselőcsoport is hangosan nevetett. Szerintünk viszont felelőtlenség ilyen színvonalú előterjesztéssel bedobni a lovak közé a gyeplőt, és felfoghatatlan, hogy bármiféle hatásvizsgálat nélkül vakon akarja „vezetni” a várost a polgármester és csapata.

Az előterjesztést képviselőink nem szavazták meg, a testület többsége viszont elfogadta.

6. A testület döntött még arról, hogy a Kulturális Nonprofit Kft. 100.000 forintos névértékű (8,1%) üzletrészt vásárol a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.-ből; új autót – Dacia Duster – vásárolt a Szentendrei Közterületfelügyelet számára a régi, elavult mellé; és az október 2-i népszavazás kapcsán tagokat választott a Választási Bizottságba.

%d blogger ezt szereti: