+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Beszámoló a 2015. szeptember 10-i testületi ülésről

Beszámoló a 2015. szeptember 10-i testületi ülésről

Az ősz első testületi ülése is a szokásos tájékoztatókkal kezdődött, melyek közül kettő érdemel nagyobb figyelmet, a városunkban zajló csatorna beruházásról és a Szentendre és Vidéke költséghatékonyabbá tételéről szóló.

 

Továbbra is elégtelen a lakosok tájékoztatása a Pismányban és a 11-es út mentén zajló csatorna beruházás kapcsán. Miközben közvetlen ráhatása a városnak nincs, hogy a Társulás hogyan végzi a dolgát – hiszen csak 1/5-öd részben tulajdonos a város a társulásban – a pismányi lakosokat, de az Dunakanyarból ingázókat 100%-ban érinti a társulás munkája. A társulás kommunikációját Szentendrei Kulturális Nonprofit Kft. végzi, aki a lehetőségeihez mérten mindent meg is tesz, a lényeges probléma viszont, hogy egyszerűen nem kap megfelelő információt a beruházás lebonyolítóitól.

 

A Szentendre és Vidéke városi lap most kb. 11 millióba kerül évente a városnak. Egy korábbi Ellenőrző Bizottsági ülésen merült fel, hogy készüljön számítás arról, hogyan lehetne ezt a költséget csökkenteni.

A tájékoztató itt található.

Fekete János önkormányzati képviselőnk mind a Kulturális Bizottság, mind a képviselő-testületi ülésen hosszan érvelt az online terjesztés és a csökkentett példányszám mellett.

A kérdés tulajdonképpen úgy is feltehető: megér-e a városnak 11 milliós évenkénti kiadást egy városi lap? Valóban eljut-e mindenkihez? Mennyien szánnak rá időt, hogy valóban elolvassák, és a lakosok mekkora hányada dobja ki olvasatlanul?

 

1. Elkészült az úgynevezett Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), mely a város középtávú fejlesztési koncepciójának anyaga. Miközben néhány lényeges elemével nem értünk egyet (pl. a Pap-szigetre tervezett hotellel), összességében fontos és jó színvonalú munka készült el, ezért támogattuk.

 

2. Az új városvezetés tavaly ősszel döntötte el, hogy közel 10 millió forintért átvilágíttatja az Önkormányzati Hivatal működését. Az elkészült jelentéssel kapcsolatban kicsit olyan érzésünk volt, mint amikor a fogyókúrázónak annyit javaslunk, hogy egyen kevesebb szénhidrátot, mozogjon többet és este 8 után már ne egyen. A testületi ülésen Verseghi-Nagy Miklós polgármester úr az anyagot úgy értékelte, hogy az is fontos, hogy kiderült, nem volt túl nagy probléma, az apró finomhangolásokat pedig az elkészült javaslat alapján meg tudják lépni.
Az átvilágításról szóló anyag itt található.
Az átvilágítás végrehajtásáról szóló előterjesztés itt olvasható.

 

3. Az első nagyobb vitát az az előterjesztés generálta, amelyben a képviselő-testület utasítja („felkéri”) a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. igazgatóját, Csató Katát, hogy léptesse vissza az intézményt a Magyar Teátrumi Társaságba. Az azóta az országos sajtót is megjárt üggyel kapcsolatban először önkormányzati képviselőnk, Fekete János kért szót és javasolta, hogy az igazgató távollétében ne szavazzunk erről a kérdésről, de a testület többsége indítványát nem támogatta. Később Kubatovics Áron, szintén egyesületünk képviselője felszólalásában elmondta, hogy értelmetlen fenntartani a tagságot, hiszen a tagság ellenére nem nyert semmilyen pályázati pénzt a város (a tagságról lemondó nyilatkozatot a igazgató az után küldte el, miután a pályázati eredmények kiderültek), továbbá az igazgató levele szerint kilépését egyeztette Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester asszonnyal. Gyürk Dorottya viszontválaszában kiemelte, hogy a Társaság részéről elsősorban a lobbitevékenységet hiányolják, ezért fontos a tagság. Az előterjesztést Kubatovics Áron nem támogatta, míg Fekete János tartózkodott.
Az ügyben cikkek itt, itt és itt olvashatók.

 

4. A testületi ülés előtti Ellenőrző Bizottsági ülésen képviselőnk, Kubatovics Áron hosszan tárgyalta a CYEB Kft.-vel kapcsolatos előterjesztést. Módosult a rendszerhasználati díj, mely többletterhet jelente a városnak, viszont a jelenlegi gázszolgáltatónk (CYEB Kft.) ezt átvállalja, amennyiben a város meghosszabbítja vele a szerződést. A hosszabbítás ellen szól az az érv, hogy a világpiaci trendeket figyelve valószínűsíthető a gázárak további csökkenése, és könnyen lehet, hogy többet tudunk majd spórolni, ha jövőre ismét tenderen választjuk ki a város gázszállítóját. A hosszabbítás mellett szól viszont az az érv, hogy a városnak kiszámítható, biztonságos gázellátásra van szüksége, és semmi nem garantálja a gázárak további csökkenését. Képviselőink végül a biztonság mellett tették le a voksukat és támogatták az előterjesztést.

 

5. Támogattuk a Kőzúzó u. 6. szám alatti volt MHSZ épületének funkcióváltását is. Az elképesztően leromlott épületet korábban kizárólag ifjúsági és sport célokra adhatta volna bérbe a város, de minden korábbi pályázat eredménytelenül zárult, hiszen tetemes felújítási költségekkel számolhat egy reménybeli győztes pályázó. A képviselő-testület a mostani döntésével módosította ezt, így elhárult az akadály bármely egyéb tevékenység elől. A cél, hogy az épület megmaradjon és egy győztes pályázó tevékenysége kezdetekor felújítsa, így gyarapodjon a város ingatlan állományának érteke. Ugyanakkor arra hívtuk fel a figyelmet, hogy annak idején az MHSZ épülete többek között közadakozásból, részben közös munkából épült, így érdemes kiemelni az erről szóló kommunikáció során, hogy az épületet nem adja el a város, hanem továbbra is a város tulajdonában marad.

 

6. A város ifjúsági koncepciójában szerepel egy ifjúsági ház felállítása. A 29. napirendi pont erről szól: a Bogdányi u. 13. szám alatti üres ingatlant kívánja a város ifjúsági célra juttatni. A testületi előtti Ellenőrző Bizottság hosszan tárgyalt erről a kérdésről, és kiderült, hogy két fiatalt választ ki a városvezetés (illetve Török Balázs, Városfejlesztési Alpolgármester), akik „kvázi” gondnokként fognak eljárni. Ugyanakkor rendezvényeket – fizetőseket is – szeretnének ott szervezni. A bizottsági ülésen képviselőnk – és a bizottság elnöke, Kubatovics Áron – hosszan sorolta a kifogásokat: nem tudni, milyen eseményeket fognak oda szervezni („a tartalomért az alpolgármesterek lesznek felelősek”), milyen felelősségük lesz bármilyen várt vagy nem várt esemény bekövetkeztekor, ki ad számlát, amennyiben pénzforgalmi tevékenységet folytatnak ott. Nem világos, hogy milyen kritériumok alapján választja ki a két fiatalt az alpolgármester úr, egyáltalán: miért nem pályáztatják ezt a „gondnoki” tevékenységet. Képviselőink a testületi ülésen nem támogatták ezt az előterjesztést.
Az előterjesztés itt olvasható.

 

7. Rázósabb előterjesztés volt a HÉV állomáson lévő aluljáró felújításáról szóló napirend is. Mint ismeretes, a város tervpályázatot írt ki az aluljáróra, és a beérkezett pályaművek közül Borbás Péter (DLA) művét választotta ki a zsűri. Ugyanakkor az előirányzott 15 millió forint nem elég a felújításhoz. Az előterjesztés meglehetősen röviden fogalmaz, amikor 25 illetve 37 millió forintot kér a tervezett felújításhoz: néhány mondatban letudja, hogy mire is kell ekkora összeg. Ezért a testületi ülést megelőző bizottsági üléseken részletesen kérdeztük az előterjesztőt, Kolozs János városi főmérnököt. A testületi ülésen képviselőink nyomatékosan kérték a hivatalt és a városvezetést, hogy minden ilyen típusú előterjesztés esetén nyugodtan csatolják a műszaki tartalmat, különben nem lehet felelősen szavazni – illetve csak elutasítóan lehet szavazni. Kisebb vita után végül a testület többsége megszavazta a 37 millió forintot a felújításra.

 

Egyebek
A testület lényegében egyhangúan támogatta a városi rendelő (SZEI) új eszközbeszerzését, Gubbió városával kötendő testvérvárosi megállapodást, a jövő évi Szerb Örökség hete szervezésének elindítását, a nappali melegedő felállítását, a közösségi közlekedés („Volánbusz”) integrálását a térségi, elővárosi közlekedési rendszerbe és így a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe való átadását.

 

Fülöp Zsolt
Fekete János
Kubatovics Áron

%d blogger ezt szereti: