+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Beszámoló a 2016. május 12-i testületi ülésről

Beszámoló a 2016. május 12-i testületi ülésről

Egy sürgősségi indítványt vettek napirendre a képviselők, és egy előterjesztést pedig levettek.
Az előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, az Izbégi Általános Iskola és a Házi Gyermekorvosi Rendelő energetikai korszerűsítést célozta.
Az előterjesztést egyhangúan támogatta testület.

Az Ábrányi villához (volt szülőotthon) vezető új út nyitását levette a testület a napirendről, mert mint kiderült, elmaradt a szomszédokkal való egyeztetés.

A lejárt határidejű határozatok között volt a 11-es út és a Sztaravodai út találkozásánál lévő volt játszótérről szóló előterjesztés is. Ennél Fülöp Zsolt, a képviselőcsoportunk vezetője szóvá tette, hogy még mindig nem történt egyeztetés a környék lakóival, akik több javaslatot is leadtak a Polgármesteri Hivatalba a tér rendezésével kapcsolatban. A polgármester megígérte, hogy még ebben az évben elkezdik a lakosokkal az egyeztetéseket.

 

Az izbégi focipálya sorsát is eldöntő előterjesztés tárgyalása előtt Dombay Zsolt (Fidesz) bejelentette érintettségét és kérte a tárgyalásból való kizárását (Dombay Zsolt annak a „rivális” SZVSE-nek az alkalmazásában áll, amely sportegyesület júliustól kapná meg a pálya használatát. Tovább színesíti a képet, hogy Dombay Zsolt jelenleg Sport Tanácsnoki pozíciót is betölt, sőt a jelenleg felszámolás alatt álló volt városi céget, a Sportcélú Kft.-t is vezette egy időben, amely fennhatósága alá tartoztak a sportpályák). A képviselők egyhangúan arról döntöttek, hogy kizárják Dombay Zsoltot a napirend tárgyalásából.
Kubatovics Áron (TESZ) a napirend tárgyalása kezdetén röviden ismertette az Ellenőrző Bizottság előző napi ülésén elhangzottakat, amelyen részt vett Fitos József is a SZE-FI Egyesület képviseletében. A hanganyag ide kattintva meghallgatható vágatlanul.

Ebből néhány érdekes információ:

  • Fitos József tételesen cáfolta az előterjesztésben leírtakat, például, hogy szerződést szegett, mert nem engedte játszani az öregfiú csapatot.
  • Fitos József elmondta, hogy több alkalommal a városvezetés miatt nem tudta felhasználni a pálya fejlesztésére megszerzett TAO (társasági adókedvezmény) pénzeket. A város cége, a Sportcélú Kft. (felszámolás alatt van) nem gondozta a műfüves pályát.
  • Fitos József bemutatta azt az 1087 támogató aláírást, amely támogatja, hogy a SZE-FI Egyesület használhassa továbbra is a pályát, továbbá arra kérte a városvezetést, hogy tegyék lehetővé heti 4 nap, alkalmanként 2 óra hosszat használhassák a gyerekek a focipályát.

A testületi ülésen a megegyezést szorgalmazta Magyar Judit (MSZP) és Holló István (Jobbik) is, több javaslat is születet a tárgyalások megkezdésére és a döntés elhalasztására, azonban a fideszes többség nem támogatta ezeket – érdemben hozzá sem szólt a vitához senki a többség részéről – és megszavazta az eredeti előterjesztést, amelynek következménye lesz, hogy nem hosszabbítják meg a SZE-FI Egyesülettel a pályabérleti szerződést. A SZE-FI-ben focizó gyerekek Szentendrén pálya nélkül maradnak.
A napirend tárgyalásakor érezhető volt Verseghi-Nagy Miklós polgármesteren, hogy még viaskodik magában, mikor is cselekszik helyesen. Viaskodik, hiszen évekig focizott gyermeke a SZE-FI-ben, évekig szerkesztette Verseghi-Nagy Miklós a SZE-FI honlapját. Viaskodik, hiszen ezt a helyzetet egyszer már, mint szülő, a másik oldalon átélte, amikor Dietz Ferenc polgármester akarta megszüntetni az egyesülettel a pályabérleti szerződést.
A testületi ülés előtt és az alatt is arra hívtuk fel a polgármester figyelmét, hogy egyezzen meg az egyesülettel, maradjon lehetőségük a gyerekeknek Izbégen focizni. Tudjuk, más “érdekek, akaratok” is megjelentek, melyekkel Verseghi-Nagy Miklósnak is számolni kell. Ilyen helyzetek mindig is voltak, amióta világ a világ.
A döntést meghozta a testület többsége, már csak a polgármesternek van lehetősége felülemelkedni a vélt, vagy valós sérelmeken, és a valódi polgári értékeket képviselve egyezségre juttatni az érdekelt feleket.
Az előterjesztés itt található: https://drive.google.com/folderview?id=0B7PIWb3XB095UWRLZ1VReVIwYWM&usp=sharing

 

Tárgyalta a testület a város zárszámadását, itt hangzott el a könyvvizsgáló cég képviselőjétől, hogy javult a számviteli fegyelem.
A képviselők egyhangúan megszavazták az előterjesztést.
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (VSZN Zrt.) kompenzációs elszámolását vita nélkül és egyhangúan szavazta meg a testület. Ennél a napirendi pontnál gratulációnkat fejeztük ki a polgármester felé, mert látva a teljes 2015-ös évet, kijelenthető, hogy a Városi Szolgáltatóval létrejött új elszámolási forma, melyet a kabinet 2015-ben vezetett be, és amely kompenzációs rendszerű, bevált.

 

A város életét nagymértékben meghatározza a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. gazdálkodása. A képviselőknek a 2015. évi mérleg alapján volt lehetőségük véleményüket elmondani.
Kubatovics Áron (TESZ) felvázolta miként is alakult ki a 214 millió Ft-os negatív eredmény és ennek a kivizsgálását kérte, ugyanúgy, ahogy a VSZN Zrt. Felügyelő Bizottsága is.
Fülöp Zsolt (TESZ), azt emelte ki, hogy végre a tulajdonosnak, azaz a képviselő-testületnek szembe kell néznie a problémákkal és gondos gazda módján dönteni a cég további sorsáról, mert a szentendreiek által befizetet helyi adót, a lehető leghasznosabban kell felhasználni.
Holló István (Jobbik) azt kérte a polgármestertől, hogy készüljön egy egyszerű, átlátható anyag, mely alapján meg lehet hozni a szükséges lépéseket.
A polgármester elfogadta a javaslatokat, amiket beépítettek az Ellenőrző Bizottság hasonló tartalmú javaslatába.
A testület ezután egyhangúan megszavazta az előterjesztést.

 

Szintén a Városi Szolgáltatót érintette az az előterjesztés, melyet az állami felügyelet alá vont szemétszállítás miatt kellett megtárgyalni.
A lényeg: a VSZN Zrt. szállítja továbbra is a szemetet, de a lakosok által fizetett szemétdíjat már az állami „szemetes cég” szedi be, és bizonyos számítások alapján (ezekről még nincs információ) fizet a Városi Szolgáltatónak.
A rendszer hibája, hogy:

  • nem teszi érdekeltté a céget a szelektív gyűjtésre, mert a begyűjtött hulladékokért kapott pénzt az állami cég kapja
  • a lakosságtól beszedett szemétdíjakat több hónap múlva kapja csak meg a VSZN Zrt.
  • nem ismert, hogy milyen „számítások” alapján kapja meg a VSZN Zrt. az elvégzett szolgáltatásért járó pénzt

A képviselő-testületben kisebbségben lévő képviselők egyhangúan hibás döntésnek tartották ezt a fajta állami szabályozást, de végül a testület egésze kényszerűségből, 12 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést.

Ugyanakkor, ha már a központi kormányzat így átalakítja a szemétszállítás rendszerét, az alábbiakat javasoltuk:

  1. A június testületi ülésre készüljön egy olyan tájékoztató, amelyben a Városi Szolgáltató kiszámítja és bemutatja hogy mennyibe kerül – ha kerül – a szentendrei adófizetőknek az, hogy mi szállítjuk a szemetet Pomázon és Pilisszentlászlón is (ld. 2016-os terv 4. melléklet III.2.)
  2. Idén őszre pedig készüljön egy átfogó számolás a Városi Szolgáltató hulladékkezeléséről: milyenek a piaci árak? Mennyit térít az állami központ? Érdemes-e, gazdaságos-e a városnak fenntartani, fejleszteni az elavult eszközparkkal rendelkező divíziót? Vagy esetleg olcsóbb lenne átadni a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságnak a Hulladékkezelés komplett kérdését és az esetlegesen így felszabaduló – leginkább anyagi – kapacitásokat más városi célokra hasznosítani.

 

A képviselők egyhangúan támogatták, hogy a városban ingyenesen parkolhassanak a teljesen elektromos hajtású autók (zöld rendszámúak). A vita során többen is megjegyezték, hogy ez a döntés jelképes, hosszabb távon ezeknek az autóknak is fizetniük kell majd. Fekete János (TESZ) javasolta, hogy a VSZN Zrt. vizsgálja meg, hogy hol lehetne kialakítani az elektromos autóknak töltőhelyet.
Kisebb polémia alakult ki az üzletek éjszakai nyitvatartásával kapcsolatban. Az előterjesztés egy éjszakai szórakozóhely miatt született, melynek tulajdonosa a testületi ülésen is elismerte, vannak problémák a vendégkör egy részével.
A képviselők közül többen is azt szorgalmazták, hogy legyenek kijelölve a városban olyan területek, ahol tovább lehetnek nyitva az üzletek és éttermek (lásd Dumtsa Korzó), míg a város többi részén szigorú szabályok vonatkozzanak a nyitvatartásra. Érdemes lenne megvizsgálni az egyes tevékenységi köröket is, hogy a város adott területein pontosan milyen tevékenységeket lehessen folytatni –lásd az újonnan létesült sírkövest a 11-es út mellett.
Az előterjesztést 12 igen, 1 nem és 1 tartózkodással elfogadta a testület. A polgármester pedig elgondolkodik az általános javaslatokon.
A képviselők jóváhagytak három telepítési tanulmánytervet.
Egyik a Vasúti villasoron lévő, volt TÜZÉP telep beépítésének módosítása volt. Eredetileg ezt még Miakich Gábor polgármester idejében hagyták jóvá az akkori képviselők, de most sikerült a befektetővel a város számára kedvezőbb feltételeket kialkudni, így nagyobb parkolót lehet kialakítani majd ezen a területen, cserébe pedig társasházak épülnek a területen.
A következő tanulmányterv a Skanzen közelében adja meg a lehetőséget egy magán állatkert kialakítására három ütemben.
A harmadik pedig a Rózsa utcai ipari területet növeli.

 

Pályázatot nyújt be a város és a Pásztor Rév tulajdonosa az átkelő korszerűsítésére, és a Dunakorzón kialakításra kerül egy utasváró is.

 

A képviselők vita nélkül, 8 igen, 2 nem és 3 tartózkodással megszavazták egyesületünk a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület előterjesztését, amely úgynevezett „Party kukák” telepítéséről szól, amely a Dunakorzó hétvégi szemetességét hivatott csökkenteni. Az előterjesztés itt olvasható: https://drive.google.com/file/d/0B7PIWb3XB095WEpRQW01X3ZCVEU/view?usp=sharing

 

A napirendi pontok végeztével Verseghi-Nagy Miklós polgármester úr kérte a képviselőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek Deim Pálra, a város elhunyt díszpolgárára.

 

Fülöp Zsolt
Fekete János
Kubatovics Áron

%d blogger ezt szereti: