+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

2011.05.12-i KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS összefoglalója

2011.05.12-i KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS összefoglalója

A testületi ülés közérdeklődésre leginkább számot tartó határozatai, döntései.

 

S1 Sürgősségi indítvány:

Rigó Istvánnak fizetendő kártérítési összeg megfizetéséről

Rigó István kártalanítási kérelme, mely az ingatlanát érintő szabályozás miatt került a testület elé. Az ügyben semmi érdekes nincs, csupán annyi, hogy Dr. Filó István (Jobbik) kérésére került ismét tárgyalásra. Rigó István és Dr. Filó rokoni kapcsolatban állnak egymással, a képviselő a várossal perben álló ügyfél érdekeit védte a testületi ülésen. Arra a kérdésre, hogy hivatalos védője-e Rigó Istvánnak, Dr. Filó válasza: csak tanácsokat ad az ügyben. Dr. Filó képviselősége révén olyan információ birtokába juthat, amit felhasználhat patronáltja érdekében a város érdekével szemben. Dr. Filó retorikájának visszatérő eleme, hogy ő a város érdekeit védi, nehogy (bizonyos ügyekben) kártérítési kötelezettsége legyen a városnak.

Joggal merül fel a kérdés, hogy Dr. Filó milyen minőségben, kinek az érdekében van jelen a döntéshozatalban? Képviselő, vagy kvázi ügyvéd a várossal szemben? Lásd még Dr. Filó ténykedését a belterületbe vonás kapcsán. Megítélésünk szerint mindez nem összeegyeztethető egy képviselői megbízatással.

 

S4 Sürgősségi indítvány:

Szentendre Város pénzügyi helyzetének felmérése, pénzügyi reorganizációs terv elkészítése és egy új finanszírozási modell elindításának tárgyában kötendő szerződés elfogadása (lásd előterjesztés)

Újabb tanácsadó cég a városháza körül. Most a BDO révén éppen 7,5 millió Ft+Áfa ugrik ki a város zsebéből olyan látszatmunkára/látszattanácsadásra, amit felelős vezetéssel házon belül is ki lehetne dolgozni, hiszen a szakembergárda adott. A BDO-nak nincs önkormányzati referenciája. Itt szerzi meg Szentendrén, ki tudja milyen tanácsokat adva? Akkor miért pont a BDO? Megint az adófizetők zsebéből? Szinte minden városi cég esetén (pl: V8, VSZ Zrt) nagy értékű tanácsadói szerződések köttetnek/köttettek. Felelős-e az a vezetés, aki nem tud jó döntéseket hozni? Ha van jó szakember gárda, akkor miért nem ők végzik a munkát?

Tudni véljük, miért is kell egy külsős cég. Vele kell kimondatni, hogy a kötvényből újabb összeg/összegek felszabadítására van szükség. Elhangzott ugyanis a testületi ülésen szinte szó szerint a következő: „Napok kérdése, hogy mikor jut olyan helyzetbe az önkormányzat, hogy fizetésképtelen helyzetbe kerüljön”

Kedves városlakók! Jó irányba haladunk?

 

 1. Napirendi pont: a Pirk János Múzeum Kft 2010 évi mérlegének és könyvvizsgálójának elfogadásáról

A számviteli törvény 155. § (3) bekezdése alapján nem szükséges könyvvizsgáló. Nem igényli ezt a Kft ügyvezetője, Pirk Ambrus sem. Az előterjesztő viszont görcsösen ragaszkodik a könyvvizsgálóhoz. Nem nagy összeg, csak 100.000 Ft + Áfa. De minek? Éppen ki lehetne belőle cserélni egy szociális bérlakás beszakadás előtt álló ablakát. Vagy kettőt.

 

 1. Napirendi pont: Szentendre és Térsége TDM 2010 évi mérlegének és üzleti tervének elfogadása (zárt ülés)

Adott egy 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő cég. Közpénzekből gazdálkodik, pályázati pénzek jönnek-mennek. Adófizetők forintjai tartják fent. Akkor ugyan magyarázza már meg valaki, mitől titkosak a számok?

 

 1. Napirendi pont: az Aquapalace Kft ügyvezetőjének, FB tagjának és könyvvizsgálójának megválasztásáról (zárt ülés)

Lásd 2. napirendi pont. A TESZ lemondott FB tagjának helyébe a Testület a TESZ újabb jelöltjét Dr. Székely Marianna ügyvédnőt választotta meg, bár a Városüzemeltetési Bizottság a korábban megkötött megállapodás ellenére sem támogatta. Az adott szónak ezek szerint egyesek számára nincs jelentősége.

 

 1. Napirendi pont: a VSZ Zrt vezérigazgatójának 2010. évi prémium feladatának értékeléséről (zárt ülés)

Lásd 2. napirendi pont. A TESZ úgy véli, hogy közérdekű adatokat a köz-től eltitkolni törvénysértő cselekedet. Ezért úgy döntöttünk, hogy az olyan nagy horderejű döntésekről, melyek nem sértenek személyiségi jogokat, mégis csak beszámolunk. Ez esetben is így teszünk. A vezérigazgató prémiumát a testület a 177/2010. (V.13) határozatában 6.840.000 Ft-ban határozta meg. Somogyi Zsolt, a cég új vezérigazgatója az alábbi álláspontját juttatta el Szentendre Város Önkormányzatához (részletek): „…a management, illetve a Felügyelő Bizottság 2010 évre vonatkozó prémium kifizetését nem támogatom.”

Indokok: „A társaság kintlévőségei az adott évben 50%-kál emelkedtek, amire vonatkozóan semmilyen érdemi behajtási politikát nem határoztak meg, és nem is foganatosítottak. A vevői állomány minősége (…) ismeretlen, likviditási terv nem készült. A szerződésállomány újratárgyalásával (…) évi 60-80 MFt megtakarítást értünk el. (…) A hulladékgazdálkodás ellenőrzésének hiánya miatt 40%-kal több hulladékot kényszerült a társaság feldolgozni, melynek költsége 50 MFt körül mozog” „Alapvető információk vesztek el, mivel a társaság számítógépeit törölték.” „Mindezek ismeretében a prémium kifizetése indokolatlan, sőt, ellenjavalt. (Legalábbis a mi értékrendünk alapján)”

A TESZ véleménye: Szentendrén példa nélküli egy önkormányzati cég vezetőjének ilyetén hozzáállása. Eddig érdemmel, vagy érdemtelenül, de senki nem utasított vissza végkielégítéseket, prémiumokat, jutalmakat önkéntesen és dalolva! A következtetések levonását Önökre bízzuk.

Az pedig, hogy a cég korábbi vezetőinek számítógépeiről valami komisz vírus törölte a legfontosabb adatokat, az megint csak elgondolkodtató. Jeleztük a polgármesternek és a jegyzőnek, tegye meg a szükséges intézkedéseket, és amennyiben bűncselekmény gyanúja merülne fel, forduljon a bűnüldöző szervekhez. Kíváncsian várjuk a fejleményeket. Kiderült továbbá, hogy a fűtőmű ismét nyereséges (10 MFt), annak ellenére, hogy nem változtak a költségszámítások szabályai, a gáz ára is emelkedett, a 30%-os alapdíjveszteség ellenére is. A korábbi veszteség minden egyes évben 5-15 MFt  volt.

 

 1. Napirendi pont: a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő Kft könyvvizsgálójának megválasztásáról (zárt ülés)

Lásd 2. napirendi pont. A TESZ véleménye: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a cég korábbi könyvelési anyagait, melyekből kiderült, hogy (mily meglepő) közpénzekből a kft 11,647 MFt-ot fordított a cég működésére. A jelentésből az is kiderült, hogy a kft nem, hogy csupán felélte a bele pumpált milliókat, hanem további milliós nagyságrendű tartozást halmozott fel. Mindezek mellett a cég érdemi munkát nem végzett. Nem tűnt fel senkinek, hogy mi folyik itt, mennyi pénz folyik el? Talált valaki felelőst, felelősöket, vagy az illetékesek megint következmények nélkül szépen szemet hunynak a mulasztások felett?

 

 1. Napirendi pont: a Pro Szentendre Kft ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása (zárt ülés)

Lásd 2. napirendi pont. Hozzáfűzni való azért itt is akad bőven. Adott egy 100%-ban közpénzekből gazdálkodó önkormányzati cég. Adott annak jelentős pályázati pénzeket megszerző, azokat Szentendre szolgálatába állító ügyvezetője, aki mellesleg megfelelő szakmai hozzáértéssel végezte/végzi a dolgát.

Miért is kell félreállítani? Miért is kell a helyére beültetni egy, a szakmában járatlan ifjú hölgyet? Hogyan lehet az, hogy nem láttunk kiírt pályázatot az ügyvezetői állásra? Hogyan lehet az, hogy sem a cég Felügyelő Bizottsága sem a Tulajdonosi Bizottság nem tudott minderről? Miért akarta a városvezetés mindjárt 5 évre kinevezni az új ügyvezetőt, hiszen az eddigi gyakorlat szerint legfeljebb egy évre történtek a kinevezések? Hogyan lehet ilyen arcátlanul figyelmen kívül hagyni a város elemi érdekeit? Tudomásunk szerint a régi ügyvezető tanácsadóként továbbra is vinni fogja az ügyeket. Akkor meg minek is az új kinevezés, ha a napi gyakorlatban minden marad a régiben? Ja, és kinek is a pénzén…? Az új ügyvezető mostantól Szabó Zsófia.

 

 1. Napirendi pont: Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságával a Dunakorzón létesítendő mobil árvízvédelmi fal üzemeltetéséről

Mint az előterjesztésből kiderült, a Tűzoltóság fogja üzemeltetni a mobil árvízvédelmi falat. Az üzemeltetés költsége, a kiszolgáló létesítmények megépítése, fenntartása, a mozgató járművek költségei Szentendre költségvetését terhelik. Fekete János a Városüzemeltetési Bizottság ülésén elhangzott kérdésére, miszerint kiszámolta-e valaki, hogy mindez mibe fog nekünk városlakóknak kerülni, nem kapott választ. És, azóta sem tudott érdemi információval szolgálni senki.

 

 1. Napirendi pont: a Szentendrei Kulturális Központ Kft ügyvezetőjének kiválasztásáról (zárt ülés)

Lásd 2. napirendi pont. A TESZ megjegyzése: Ismét, és sokadszor nem a szakma, nem Szentendre kulturális életének érdeke a lényeg. Egyeztetések, meghallgatások, a szakmai megfelelések után látszólag győzött a legjobb. De csak a végső döntésig… A pályázat elbírálása több lépcsőben történt. A Mácsai Pál vezette szakmai zsűri és a Kulturális Bizottság elbírálása alapján a legjobb pályázatot benyújtó jelölt kapta a legmagasabb szakmai pontszámot, és a bizottsági meghallgatáson pedig Kolti Helgával megegyező számú támogatást. A képviselő-testületi ülésen azonban jött a hidegzuhany: itt

már vita nélkül Kolti Helga kapta a többséget, mostantól ő a Kft ügyvezetője. Ami információnk van a döntés utóéletéről, a szentendrei művészvilág, Szentendre kulturális életének prominens képviselői a hajukat tépik.

 

 1. Napirendi pont: Hétszínvirág Tagóvoda 3 csoportja működési jogának átadása az Evangélikus Egyházközség részére

Mindamellett, hogy a TESZ támogatja a felekezeti óvodai férőhelyek bővülését, azzal nem ért egyet, hogy ez az önkormányzati fenntartású intézmények rovására történjen. A világi, alapfokú oktatási intézményekre minden eddiginél nagyobb szüksége van Szentendrének. Nem csak az újonnan Szentendrére költözők érdekében, hanem az örvendetesen szentendrei családok ”önerőből” szaporodó gyermekinek száma alapján is.

Tudjuk, hogy a városban szinte lehetetlen óvodai elhelyezéshez jutni. A csoportok túlzsúfoltak, immár a második konténer óvoda létesül. A megoldás feltétlenül egy új intézmény létesítése lenne, ám a városvezetés úgy látszik ismét az olcsóbb és kényelmesebb megoldást választja. Az egyház a férőhelyek 80%-át biztosítja csak szentendrei gyermekeknek, a 20% a környező települések gyermekei számára lesz fenntartva, így 15 férőhellyel lesz kevesebb a szentendrei családoknak.

 

 1. Napirendi pont: a Püspökmajor lakótelepi Tagóvoda területén kialakítandó 22 férőhelyes konténer óvodáról

No comment. Ismét egy konténerovi. A második. Aztán jön a harmadik is biztos. Darabonként minimum kb 15 millióért. Adjuk csak össze! Nem lenne olcsóbb egy új óvoda építése egy önkormányzati telken? Mert már középtávon is biztosan gazdaságosabb lenne. Nem beszélve arról, hogy a konténerek zöldfelületeket vesznek el az ovik udvarából, ami a gyerekek szabadabb mozgását gátolja.

 

 1. Napirendi pont: az Ifjúsági Koncepcióról

Csupa jól hangzó frázis, tartalom nélkül. Fülöp Zsolt javaslatát, miszerint várjunk még az elfogadásával, amíg mindenki áttanulmányozhatja, heves reakciókat váltott ki a túloldalon. A TESZ mindjárt ifjúságellenes is lett rögtön, pedig egy ártatlan javaslat volt csupán. Azért a többségnek sikerült elfogadnia. Az Ifjúsági Koncepcióról kialakított véleményünket később közzétesszük.

 

 1. Napirendi pont: Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 4000/11/A (Kaisers melletti volt könyvesbolt) hasznosításáról

Ez az, a város tulajdonában lévő ingatlan, melyet Dicső Zoltán (Fidesz) képviselő próbált meg „értéken” elcserélni a tulajdonában lévő Vasúti villasoron lévő Harkály tóra. (Szerencsére a TESZ ébersége miatt ezt sikerült meghiúsítani). Úgy tűnik a városvezetés belátta, hogy az aranytojást tojó tyúk mégis csak kell. Bérbeadó lesz tehát. Ami miatt aggályaink vannak, az az, hogy a korábbi – amúgy sem kevés (5.600 Ft) – bérleti díjat közel a duplájában (9.500 Ft) kívánja meghatározni a város. Fekete János (TESZ) javasolta, hogy alacsony induló összeggel hirdesse meg a hivatal a helységet és majd a licit eldönti mi a tényleges piaci érték.

Az ésszerű javaslatot természetesen a testület nem támogatta. Mi lesz, ha ezen az értéken nem kel el a helyiség? Jöhet egy újabb meghirdetés? Mikor? A kieső bérleti díj hiánya kinek a felelőssége lesz? Ismét a városlakók állják a cechet? Vagy, ha ennyiért nem lesz licitáló, jöhet ismét a csere a Harkály tóval, mondván a kutyának sem kell a helyiség?

 

 1. Napirendi pont: Szentendre, Bercsényi utca 2/a és 4. sz alatti ingatlanok felújítása és hasznosítása

A testületi ülésen a beruházók képviselői közel félórás prezentációban mutatták be elképzeléseiket, a képviselők mérsékelt érdeklődése közepette. Akinek sikerült odafigyelni, az megtudhatta mi készül itt.

Készül:

 • állandó jellegű művészeti kávézó
 • művészeti alkotásoknak kiállítótér
 • előadó estek céljából kulturális tér
 • rendezvény-és konferencia-terem
 • étterem
 • évszakhoz kapcsolódó vendéglátóhely
 • kereskedelmi és szolgáltató helyiségek (irodák, üzletek)
 • a helyi sajátosságokat figyelembe vevő kreatív művészeti látvány-toalett

Impozáns tervek ezek. Csak drukkolni tudunk az elképzeléseikhez. Megújulhat végre egy nagyon lepusztult épület és üde színfoltja lesz a Belvárosnak.

 

 1. Napirendi pont: Szentendre, Pap sziget fejlesztése

Hosszas tárgyalássorozat szakadt most meg. Végre. Egy eszelős, megalomán elképzelés hullott hamvába (egyelőre). Rájött végre a városvezetés, hogy a tőkeerős angol beruházó csupán egy 100 fontos törpevállalkozás, magyar „leánya” pedig egy panelba bejegyzett mikro-vállalkozás.

 

 1. Napirendi pont: a szentendrei 052/21 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról

Az ún. Nyugati-tehermentesítő út mentén található területről van szó. Önkormányzatunk ismét lemondott egy közel 1 ha területű ingatlan elővásárlási jogáról. Az eladó ügyvédje az Önkormányzat részére április 22-én juttatta el levelét a tárgyban. A hivatalnak 15 nap állt rendelkezésére a válaszadásra. A válaszadási határidő május 7-én járt le. A Városüzemeltetési Bizottság az ügyet május 9-én tárgyalta. Majd a testület május 12-én. Nem tűnt föl senkinek (a TESZ-en kívül), hogy itt valami nem stimmel a határidővel? Arról nem is beszélve, hogy a felek közötti adás-vételi szerződés már aláírásra került az előterjesztés tárgyalását megelőzően.

 

 1. Napirendi pont: 14 db Szarvashegyen lévő ingatlan belterületbe vonásáról (melléklet Koren Tamástól)

Szentendre város egyedi módszere a belterületbe vonások megtervezésére. A sakktábla rendszerű kiosztást a várostervezési kutatások legújabb tudományos módszereinek alkalmazásával érték el. 14 telek, 17 500 négyzetméter. A határozati javaslatban nincs választási alternatíva, egyébként is korábban már döntött erről az önkormányzat…

 

 1. Napirendi pont: Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló Pap-szigeti strand és kemping üzemeltetéséről

A kiírt pályázatra nem érkezett ajánlat, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy Mészáros János korábbi használó engedélyét meghosszabbítja. Fülöp Zsolt felszólalásában jelezte, hogy a vállalkozás számos engedélynek (vízjogi, munkaügyi stb) nincs birtokában, ezért szükséges ezek folyamatos biztosítása.

 

 1. Napirendi pont: Szentendre, Áprily Lajos tér 7. (Szamárhegy) alatti épület építészeti érték helyi védelmének megszüntetéséről

Újabb kedves kis épülettől kell megválnunk a szamárhegyi lakóknak. Úgy tűnik, a városkép, a hely hangulata senkinek nem fontos, pusztuljanak az emlékek. A helyi védelem megtartása mellett csak a TESZ képviselői álltak ki.

 

 1. Napirendi pont: a Lakásrendelet

Ez a rendelet több sebből vérzik. A sebek java része abból adódik, hogy a rendelet pénzszemléletű, a városvezetés helytelen gazdálkodásából adódóan a folyamatos pénzhiányhoz igazítják a bevételeket. Ezért kellett az ingatlanadót durván megemelni, ezért kellett a kommunális adót emelni, ezért kell a városi tulajdonú üzlethelyiségek bérleti díját háromszorosára emelni, és most ezért kell a bérlakások bérleti díjához is hozzányúlni. A rendelet több ponton is szociálisan érzéketlen, mint ahogy az azt megszavazók is. Érzéketlenek a nyugdíjasokkal szemben és érzéketlenek a szociálisan leginkább rászorulókkal szemben is.

Nézzük, nyugdíjasokkal szemben miért is az? Pl. egy nyugdíjas házaspár az összjövedelme alapján simán átkerült az eddig szociális alapúból a piaci alapú bérleti díj kategóriába, így többszörösét fizetheti a jelenlegi díjnak. Arra a kérdésünkre, miszerint lehetséges-e egyedi elbírálás, a kategorikus nem választ kaptuk. Pintér Ádám a Szociális Bizottság FIDESZ-es elnöke nem javasolta a „nyugdíjasok további dotálását”. A TESZ javaslatára a testület végül is megszavazta, hogy a Szociális Bizottság tárgyalja meg, hogy a nyugdíjasok érdekének védelmében milyen intézkedéseket lehet tenni. Árulkodó, hogy a szavazásnál kik tartózkodtak (Pintér Ádám, Hidegkuti Gergely – FIDESZ és Dr. Filó András – Jobbik).

Dr. Filó külön fölemelte a szavát az ún. művészlakások kérdésében. Felháborítónak tartja ugyanis, hogy a művészek megkülönböztetett helyzetet élveznek, abból az általa vélt „igazságból” kiindulva, hogy a művészek gazdag, vagyonos emberek, nincsenek rászorulva a város segítségére. Művészeti kérdésekben Dr. Filó nem először fejtette ki sommás nézeteit.

A rendelet 8 § (1) bek. értelmében a szociális helyzete alapján a legalacsonyabb díjfizetési kategóriába tartozó bérlők saját költségen kötelesek a bérleményük burkolatainak, nyílászáróinak pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségeket viselniük. Fekete János hozzászólásában kifejtette, hogy éppen ezek az emberek, ezek a családok képtelenek szociális helyzetüknél fogva ezeket a költségeket kigazdálkodni. Mivel a lakóktól a mi véleményünk szerint lehetetlenség elvárni e költségek átvállalását, ennek következménye csakis az lehet, hogy ezek az önkormányzati ingatlanok egyre lepusztultabb állapotba kerülnek, nem csak a lakók helyzetét nehezítve (pl. nagyobb fűtési költség), hanem városképileg is kedvezőtlenül hatnak. Sajnos mindez süket fülekre talált a döntéshozatalban. A rendelet ebben a formájában a TESZ számára vállalhatatlan, a rendelet ellen szavaztunk.

 

 1. Napirendi pont: Szentendre szobrairól

Közterületeinken lévő szobraink méltó elhelyezése, áthelyezése kapcsán ad hoc bizottság ál fel a következő tagokkal:

 • Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész
 • Páljános Ervin szobrászművész
 • Szuromi Imre építész
 • Török Katalin várostörténész
 • Zakar Ágnes (Fidesz) a Kulturális Bizottság elnöke
 • Lator László (TESZ) a Kulturális Bizottság tagja
 • Hidegkuti Gergely (Fidesz) tanácsnok
 • A Művészeti Tanács és/vagy az Alkotóművészeti platform delegáltja

Bízunk benne, hogy minden városlakó legnagyobb örömére születnek meg a döntések.

 

 1. Napirendi pont: Városi Pedagógiai díj adományozásáról

A díjra a következő javaslatok érkeztek:

 • Stomp Ferencné – az Izbégi Általános Iskola igazgatója
 • Torbáné Ballagó Zsuzsanna – a Barcsay Jenő Általános Iskola Igazgatója
 • Varga Györgyi – a Cházár András Iskola gyógypedagógusa
 • Rozsosné Frank Katalin – oboatanár
 • Gyurcsekné Strupka Magdolna – a Templomdombi Általános Iskola pedagógusa
 • Bernáthné Iflinger Teréz – a Barcsay Jenő Általános Iskola igazgatóhelyettese
 • Andor György András – ferences szerzetes, tanár

Submit a Comment

%d blogger ezt szereti: