+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Lezárult a Postás strand közösségi tervezése

Lezárult a Postás strand közösségi tervezése

Ma került sor a Postás strand közösségi tervezési folyamatának utolsó, ötödik fordulójára.

Az eddigi tevékenység rövid összefoglalója után a tervezők bemutatták, hogyan néz ki a tervasztalon megrajzolva a negyedik fordulóban véglegesített elképzelések alapján kialakított koncepció. Ez nem használ sok szilárd burkolatú felületet, s a középső füves részt érintetlenül hagyja, mert a különböző installációk a terület két oldalára kerülnének. A töltésen délről érkező kerékpárutat kivezeti a kaszinó mellett a korzóra, így a mostani kerékpárút további részét gyalogosok használnák. A gépkocsik parkolását a kaszinótól délre fekvő, a távlati tervekben parkolóként elképzelt területen oldja meg. A terület két oldalán szilárd burkolatú járda vezetne a strandig. A csónakháznak szánt épülettorzóban kaphatnának helyet öltözők, zuhanyozók és mellékhelyiségek. A homokos part végében a rézsűt stabilizálni kellene természetes anyagok (pl. fonott fal) alkalmazása révén. Szemeteseket kell elhelyezni a terület több pontján, valamint a két játszótérnél és az épülettorzónál lehetne ivóvíz vevő helyet kialakítani.

Javaslatként fogalmazódtak meg a következő elképzelések:

  1. a vízisípálya tábláját a Duna alsóbb szakaszára kellene áthelyezni (jelenleg a strandnál van),
  2. a honvédségtől célszerű lenne megszerezni a strandhoz közel található katonai csónakházat,
  3. a középső szabad területet újra kellene gyepesíteni (ma nagyon össze van tömörödve),
  4. a homokos részt meg kellene tisztítani az ott megjelenő fűcsomóktól és fűzfáktól,
  5. célszerű lenne, ha a közösségi tervezésben résztvevők maguk alakítanák ki a majdan üzemelő strand házirendjét.
  6. B. Szabó Vera építész vetette fel, hogy egyúttal vegyenek is részt a majdani végleges elképzelések megvalósításában (ilyen lehet pl. a part menti rézsű stabilizálása önkéntes munka révén).

Fentiek alapján a tervezők elkészítik a strand felújítására vonatkozó koncepciót és arculati tervet, amit a javaslatokkal együtt átadnak az önkormányzatnak. Ezután készül majd el a megvalósításhoz szükséges engedélyezési terve. A résztvevők azt is kérték a tervezőktől, szintén tegyenek ajénlásokat a megvalósítás ütemezésére.

A Szentendrén lebonyolított első közösségi tervezési folyamat befejezését követően összegzésképpen elmondható, hogy a vállalkozás egyértelműen sikeresnek bizonyult. Azonban örömünkben sem felejthetjük el, az így létrehozott tervet az önkormányzatnak meg is kell valósítania ahhoz, hogy a folyamatban résztvevők is véglegesen el tudják hinni, működik a közösségi tervezés. Ez azért is fontos, mert még a tervezés második fordulójában is voltak többen, akik leginkább csak szemvényvesztést sejtettek az újfajta tervezési eljárás mögött, aminek ködfüggönye mögött az önkormányzat állítólag le akarná tolni a torkukon a már előre kitervelt akármiket!

Örvendetes volt a széles körü érdeklődés: az előzetes internetes és szórólapos felmérésben több mint négyszázan nyilvánítottak véleményt. Az egyes estéken legalább harminc-negyven személy jelent meg, és vett részt aktívan a tervezésben. Az eljárás körültekintően meg volt hirdetve. Akit érdekelt a téma, s ki akarta fejteni véleményét, elképzelését, és valamilyen formában be kívánt kapcsolódni a folyamatba, annak volt lehetősége ezt megtenni. Az egyes fordulók kezdési időpontja is úgy lett kialakítva, hogy a munkából jövők is időben odaérhettek a kezdésre. Azt azonban nem lenne reális elvárni, hogy egy ilyen folyamatba a lakosság jóval nagyobb része közvetlenül kapcsolódjon be. Viszont fontos, hogy akit érdekel egy közösségi tervezésre meghirdetett téma, az kapjon tájékoztatást róla, s részt tudjon venni benne.

A tervezés folyamatában többször vált világossá, hogy a tervezők, illetve közösségi tervezést bonyolító szakemberek nem voltak informálva egy sor fontos tényről. Ezért a teniszklubot működtető tulajdonos volt az, aki több alkalommal adott lényegi felvilágosítást nem elhanyagolható részletekről.

A szervezők és tervezők örömüket fejezték ki az egész folyamat során uralkodott konstruktív atmoszféra kapcsán, amelyben az érvek és ellenérvek érvényesültek a nyugodt légkörű viták eredményeként. A résztvevők köszönetüket fejezték a szervezőknek és tervezőknek, hogy bekapcsolódhattak és részt vehettek ebben az élményt nyújtó közösségi tervezési folyamatban.

 

Szentendre, 2016. február 23.

Helyes Imre

Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület elnöke

%d blogger ezt szereti: