+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

TESZ választási programtervezete

Küldjünk világos üzenetet: új
szemléletű városvezetést akarunk! Tiszta várost, tiszta
közéletet!


Most az önkormányzati választáson
arról dönthetünk, hogy kik képviselnek minket a következő öt
évben a

városházán.

———-oldaltörés———-


Tisztelt
Szentendreiek!
Küldjünk világos
üzenetet:
új szemléletű városvezetést akarunk! Tiszta várost,
tiszta közéletet!


Most az
önkormányzati választáson arról dönthetünk, hogy kik
képviselnek minket a következő öt évben a városházán.


Küldjünk világos
üzenetet:
a mindenkori városvezetéstől elvárjuk, hogy a
szentendreieket szolgálják, ne pedig uralkodjanak rajtunk. Elég
volt a botrányokból, a mutyikból, a felelőtlen gazdálkodásból.

Küldjünk tehát
olyan képviselőket és polgármestert a városházára,
akik nem
csak el tudnak számolni

az adóforintjainkkal, hanem azokat jó
gazda módjára használják fel.


Küldjünk olyan
képviselőket és polgármestert a városházára,
akik az új
szemléletű városvezetés cselekvési

tervét támogatják, azt a
programot, amelyet a Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú
Egyesület (TESZ) a szentendreiek javaslatai, észrevételei alapján
állított össze.


           Szeretnénk –
gyermekeink számára is – egy Élhetőbb Szentendrét! Ugye Ön is?


Akkor kérem
támogassa szavazatával ön is a helyi civil erőt
, a Társaság az
Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület képviselőjelöltjeit,
polgármesterjelöltjét.


        

Tiszta várost,
tiszta közéletet!


Hogy érdemes legyen
Szentendrén maradni,


a várost szeretni,


végre nem
pártokért, hanem közösségben, önmagunkért cselekedni.Itt, most: Szentendrén, 2014.
október 12.-én.
Természetesen ez a program nem
végleges, közösen folyamatosan alakítjuk, továbbra is várom
észrevételeiket
!

Fülöp Zsolt


polgármesterjelölt

Latkep.jpg

TESZ – „ Ésszerű
terv1. ÚJ SZEMLÉLETŰ
ÖNKORMÁNYZAT – Élhető SZentendre


   

1.1. olyan várost
szeretnénk, amelynek fejlesztésébe bevonjuk a szentendreieket
, és
ösztönözzük a különböző döntéseknél a civil partnerek
részvételét. Meg kell teremteni az „önkorlátozó
demokráciát”), azaz a jogok, fejlesztési területek feletti
döntés (kulturális és sport ügyek, zöldfelületek létrehozása)
egy részét át kell ruházni a városban lakó civil polgárokra,
civil ülnökök ellenőrzési jogának megteremtésével.


1.2. A városi
beruházások előkészítésével kapcsolatban

szavazati-meghallgatási jogkörökkel rendelkező    önkormányzati
„polgárgyűlések” szervezése, valamint a városrészeket
érintő szavazások lehetőségének biztosítása


1.3. közterületek
állapotának fejlesztése érdekében a költségvetésben
létrehozunk egy alapot.
Az alap célja az adott terület
(közterület/városrész) tervszerű fejlesztése, gondozása. Ebbe
a folyamatba bevonjuk az adott területen ingatlannal rendelkezőket,
kiemelt területeken a városrész/Szentendre lakóit (példa:
városrészek fő gyűjtő útjainak/járdáinak/zöldfelületeinek
megújítása, a hagyományos eljárásokkal és új, kertészeti,
közterületi-művészeti elemekkel/lásd még művészeti alap).


1.4. együttműködő
önkormányzat
– „közösségi tervezés”: a helyi vállalkozók,
a beruházók és az önkormányzat hármasa együttműködésének
megteremtése egy-egy közösen megtervezett és finanszírozott
fejlesztési terv keretein belül.


1.5. a polgármesteri
hivatal teljes átszervezése.
Cél az ügyintézők feladatának
jobb meghatározása, a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, a
hivatalban dolgozók „csapatszellemének” kialakítása.
A
legfelső irányító szint drasztikus csökkentése után a
döntéshozási és végrehajtási feladatok egyszerűsítése.
A
célok elérése érdekében felül kell vizsgálni a törvény által
előírt kötelező és az önként vállalt feladatokat. Meg kell
határozni az ügyintézés ésszerű költségeit (emberi/anyagi).


1.6. a befizetett
helyi adó
(építmény, iparűzési) 10%-nak felhasználásáról az
adózó dönthet
(előre meghatározott célok közül választva),
hasonlóan mint az állam által biztosított 2X1%-os személyi
jövedelemadónál.


1.7. a gépjárművek
után fizetett súlyadót és a parkolási díjakat kizárólag a
szentendrei utak, járdák építésére, felújítására lehet
fordítani.


• a szentendreiek
több mint 90%-a fizeti a különböző helyi adókat, egyszerűsítjük
a szabályokat, ezért például a parkoló matricát előre
kiküldjük a befizetendő súlyadó értesítővel együtt (nem kell
külön bemenni érte az önkormányzatba).


• a közterület
foglalásokat új rendszerbe szervezzük, ezért például a
kitelepülő vendéglősöknek és árusoknak nem kell évente újra
és újra engedélyt kérniük a kitelepülésre (ha nem szeretnének
változtatni), ha befizették az előző évi díjat és év közben
egyszer sem sértették meg a kiadott engedélyben foglaltakat.


• első helyen a
„helyi nyilvánosság”!, az új testületben véget kell vetni az
indokolatlanul nagyszámú zárt üléseztetési gyakorlatnak!
lehetőség szerint valamennyi ülést, napirendet nyilvánosan
tárgyal az új testület (ritka kivétel lesz a zárt ülés).
2. TISZTA KÖZÉLET
– Élhető SZentendre2.1. új
közpénz-felhasználási szabályzat kialakítása
. a korrupció
lehetőségének is a kizárása.


2.2. minden
közpénzből finanszírozott feladat és szerződés nyilvános,

függetlenül az értékhatártól. A megkötött szerződések
(hivatal, önkormányzati cégek) csak akkor lépnek életbe és
akkor fizethetőek ki, ha az önkormányzat honlapján erre a célra
létrehozott menüpontban bárki számára elérhetővé tették.


2.3. feddhetetlen
hivatal:
köztisztviselő nem lehet, akivel szemben az önkormányzat
bármilyen követelést tart számon, illetve anyagi vagy más
jellegű hátrányt okozott a városnak.


2.4. anyagi
érdekeltség:
polgármester, alpolgármester, városi cégek
vezetői, felügyelő bizottsági tagjai jutalmat csak abban az
esetben vehetnek fel, ha az önkormányzat (működési
kiadások=működési bevételek) vagy az önkormányzati cég
legalább 2 éve nem veszteséges.


2.5. civil tanácsok
működtetése a testületek mellett, a nyilvánosság fokozása és
az önkormányzat ellenőrzése érdekében.
3. VÁROSRÉSZEK –
Élhető SZentendre3.1. új
közterület-felügyelő rendszer és térfigyelő rendszer
kialakítása.
Ennek során a törvény adta lehetőséget
kihasználva, felállítjuk a Városőrséget (közterület
felügyelet+polgárőrség). Ennek révén minden városrésznek
legalább 4 városrészi őre lesz, akiket névvel, fényképpel,
telefonszámmal a SZEVI-ben és online megismertetünk az adott
városrész lakóival. A Városőrség feladata többek között az
lesz, hogy naponta végigjárják az adott városrészt, az észlelt
hibákat, hiányosságokat, szabálytalanságokat továbbítják az
illetékeseknek, intézkednek a megfelelő lakossági
„visszacsatolásról”, tájékoztatják a lakosokat a megtett
intézkedésekről. A térfigyelő rendszert továbbfejlesztjük, a
fix telepítések mellett, mobil rendszert is alkalmazunk, például
az illegális szemétlerakás megakadályozására.


3.2. közösségi
terek létrehozása városrészenként,
a helyi közösségek
igényeinek megfelelően.


3.3. a
HÉV-végállomást rendbe kell tenni,
a tisztaságot és a
rendezettséget azonnal megvalósítjuk, nem várunk a csomópont
teljes átépítéséig.


• a közútkezelővel
együttműködve, elérjük a 11-es út csomópontjaiban lévő
lámpák összehangolását: ezzel elérhető az út áteresztő
kapacitásának jelentős növelése
4. OKTATÁS-KULTÚRA-IDEGENFORGALOM
– Élhető SZentendre4.1. a bölcsőde,
óvodák, iskolák
befogadóképességének optimalizálása és
további korszerűsítése.


4.2. a bölcsődét
a rászoruló családoknak ingyenessé kell tenni,
a nők
munkavállalásának támogatása érdekében.

4.3. az
önkormányzatnak mecénás szerepet is be kell töltenie, ezért
művészeti és civil alapot hozunk létre,
az alapok
felhasználásának kidolgozásába bevonjuk a művészeket és a
civileket. A művészeti alap célja a városban új köztéri
művészeti alkotások megvalósulásának segítése, beleértve az
ideiglenes, „performansz” jelleggel megvalósulókat és a
közterületen lévő utcabútorok, villanylámpák, buszvárók stb.
művészeti célú felhasználását is. A civil alap célja a
városban működő civil szervezetek által szervezett közcélú
rendezvények megvalósulásának segítése
(egyesületek működésre,
adminisztrációra, nem lehet pályázni).

4.4. művészeti és
ifjúsági inkubátorház létrehozása
a volt egészségházban,
hogy a fiatal tehetségeinknek is lehetőséget biztosítsunk a
kibontakozásra.

4.5. a nem
hasznosított területek, ingatlanok „életre keltése”

Castrum, volt orosz laktanya, Teátrum, volt TÜZÉP területe.

4.6. a sport- és
klub-élet lehetőségeinek bővítése,
az egyesületek
programjainak segítése.


4.7. a mozi
megtartása,
lehetőségeinek bővítése.


4.8. a szentendrei
művészek területfoglalási igénye:
pályázati úton,
kedvezményesen (művészváros).


• az Új
Művésztelep bérleti díjait vissza állítjuk a korábbi alacsony
szintre, lehetőség szerint, évente a művészek egy főművet
felajánlanak a városnak
5. KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
– Élhető SZentendre


    

5.1. Szentendrét
tiszta várossá kell tenni


5.2. a városi
intézmények és épületek ellátása megújuló energiával


5.3. városi
energiacsökkentő akcióterv kidolgozása.
A háztartások
energiafogyasztását is felül kell vizsgálni, bemutatva a
városlakóknak máshol bevált, sikeres energiafelhasználási
modelleket.


5.4. a kerékpárutak
megfelelő fejlesztése,
biciklis barát várossá fejlesztése (a
mostani tiltó táblás város helyett). Biztonságos kerékpártárolók
létesítése,
a meglévő (a HÉV-nél) korszerűsítése. A Magyar
Kerékpáros Klub Szentendrei Csoportjával együttműködünk a
tervek megvalósításáért.


5.5. A városi
közlekedés átszervezése,
korszerű közlekedés-szervezési
eszközök bevezetése (pl. forgalomcsillapítás a lakó és pihenő
övezetekben).


5.6. a szelektív
hulladékgyűjtés megkönnyítése
a lakosok számára: pl. az
idősek számára „cipelő” szolgálat létrehozásával.


5.7. a VSZ Zrt.
továbbfejlesztése:
un. „értékes anyag központtá”


5.8. Helyi Nulla
Hulladék program kidolgozása
– zöldhulladék-gyűjtés helyett
komposztálóprogramok támogatása, a lomtalanítási lehetőségek
ismertetése.

5.9. Elsősorban a
lakótelepeinken haladéktalanul beindítjuk a „Közösségi kert”-
programot,
amihez a város területtel, szervezéssel és
pénzeszközökkel is hozzájárul.6. NYILVÁNOSSÁG –
Élhető SZentendreA képviselők, a
szentendreieket szolgálják,
egyfajta szervező-irányító-kanalizáló
funkciót látnak el. A képviselőkkel szemben a szentendreiek,
megrendelőként lépnek fel.


A képviselő nem
teljesen önálló személy:
a közösség érdekében dolgozik,
ezért elemi kötelessége a létező összes felületen munkájába
bevonnia az állampolgárokat, egyeztetni, kommunikálni.
6.1. polgármester,
alpolgármester, képviselők, városi cégek vezető tisztviselőinek
vagyonnyilatkozata nyilvános,
ezeket az önkormányzat honlapján az
erre létrehozott menüpont alatt közzétesszük. A bevallások nem
törlődnek évente, azokat csak abban az esetben törlik, ha
megszűnik a megbízatás.


6.2 szükség van a
teljes nyilvánossághoz a városi honlapon, interaktív médiafelület
létrehozására


6.3. tájékoztatás
a beruházásokról, fejlesztésekről:
jelentős beruházás,
városképi/városrészi fejlesztés csak úgy indulhat, ha
előzetesen az adott városrész/Szentendre lakóit az önkormányzat
tájékoztatta az elképzelésekről, a beérkezett véleményeket
figyelembe kell venni a döntés során, a beruházásokról
elengedhetetlen hatástanulmány készítése.


6.4. kihelyezett
városrészi önkormányzati ülések szervezése.
A városrészekben
negyedévente nyilvános önkormányzati üléseket szervezünk.


6.5. kiegyensúlyozottan
Interneten keresztül kell közvetíteni a képviselő-testületi
üléseket


6.6. kiegyensúlyozott
helyi médiát hozunk létre.


6.7. el kell várni
és számon kell kérni a képviselők aktivitását:
minden
lehetséges módon rendszeresen el kell számolniuk a munkájukkal,
rendszeres képviselői hírlevélben tájékoztatniuk kell a
városrészük lakóit.


6.8. a „TESZ-KO”
(TESZ konzultáció a szentendreiekkel) továbbfejlesztése,
így
évente, a SZEVI egyik számában az összes helyi rendeletet
rövidítve, közérthetően közzétesszük. Elindítjuk, és
félévente rendszeresen megismételjük a konzultációt a
szentendreiekkel, a SZEVI-ben található kérdőívvel, illetve
online.


• az
előterjesztések, döntések, és a testületi viták, továbbá az
is, hogy ki hogyan szavazott egyaránt a polgárokra tartozik


• az
előterjesztések esetében ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy a polgárok
kellő időben megismerhessék azokat, és egy külön erre a célra
létrehozott online fórumon („közös dolgaink”, v. döntés
„előkészítő anyagok Szentendrén” stb.) bárki véleményt
nyilváníthat.


• inkább legyen
egy rendkívüli ülés a testületi ülést követően, minthogy
fenntartsuk a puccsszerűen előterjesztett pl. helyszíni kiosztású
napirendek tárgyalásának, és hozzá kapcsolódó döntésnek a
gyakorlatát.


• a helyi
nyilvánosságra fordított adóforintoknak a köz nyilvánosságát
kell szolgálniuk! pl. azt, hogy az előterjesztések, vagy a
döntések, a testületi ülések anyagai kellő időben
hozzáférhetőek legyenek.


%d blogger ezt szereti: