+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

TESZ: Polgármester és önkormányzati képviselő jelöltjei 2014

A helyi Választási Bizottság elfogadta a TESZ polgármester jelöltjének és az önkormányzati képviselő jelöltjeink indulási jogát

———-oldaltörés———-

 A 2014. október 12. -én sorra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson induló jelöltjeink ez úton is köszönik az aláírásaikkal eddig nyújtott támogatásukat, melyek alapján a választási bizottság elfogadta az indulási jogukat, a választási listára való felvételüket.

Jelöltjeink:

Polgármester jelölt:     Fülöp Zsolt

   tesz_fulop.jpgtesz_fulop_prepress_Page_4[1].jpg

Választó kerületek jelöltjei:


1;     Schramkó Péter      
  tesz_schramko.jpgtesz_schramko_Page_2[1].jpg  tesz_schramko_Page_3[1].jpg                

2;      Kubatovics Áron

 tesz_kubatovics.jpgtesz_kubatovics_prepress_Page_2[1].jpgtesz_kubatovics_prepress_Page_3[1].jpg      
 

3;     Fekete János

tesz_fekete.jpgtesz_fekete_prepress_Page_2[1].jpgtesz_fekete_prepress_Page_3[1].jpg4;
      Hernádi Krisztina       
tesz_hernadi.jpgtesz_hernadi_prepress_Page_2[1].jpgtesz_hernadi_prepress_Page_3[1].jpg             

5;     Fülöp Zsolt

tesz_fulop.jpgtesz_fulop_prepress_Page_2[1].jpgtesz_fulop_prepress_Page_3[1].jpg           

6;      Szegedi István

tesz_szegedi.jpgtesz_szegedi_prepress_Page_2[1].jpgtesz_szegedi_prepress_Page_3[1].jpg

7;      B. Szabó Veronika         
 
         

tesz_b_szabo[1].jpgtesz_b_szabo_prepress_Page_2[1].jpgtesz_b_szabo_prepress_Page_3[1].jpg           
  

8;      Schneider Géza

tesz_schneider.jpgtesz_schneider_prepress_Page_2[1].jpgtesz_schneider_prepress_Page_3[1].jpg         
 

9;      Lator László
tesz_lator.jpgtesz_lator_prepress_Page_2[1].jpgtesz_lator_prepress_Page_3[1].jpg   

    

10;      Lang András

tesz_lang.jpgtesz_lang_prepress_Page_2[1].jpgtesz_lang_prepress_Page_3[1].jpg

 

Ajánlott programunk

Természetesen ez a program nem végleges, közösen folyamatosan alakítjuk, továbbra is várjuk észrevételeiket!


TESZ – „ Ésszerű terv


1. ÚJ SZEMLÉLETŰ ÖNKORMÁNYZAT – Élhető SZentendre

    

1.1. olyan várost szeretnénk, amelynek fejlesztésébe bevonjuk a szentendreieket, és ösztönözzük a különböző döntéseknél a civil partnerek részvételét. Meg kell teremteni az „önkorlátozó demokráciát”), azaz a jogok, fejlesztési területek feletti döntés (kulturális és sport ügyek, zöldfelületek létrehozása) egy részét át kell ruházni a városban lakó civil polgárokra, civil ülnökök ellenőrzési jogának megteremtésével.

1.2. A városi beruházások előkészítésével kapcsolatban szavazati-meghallgatási jogkörökkel rendelkező    önkormányzati „polgárgyűlések” szervezése, valamint a városrészeket érintő szavazások lehetőségének biztosítása

1.3. közterületek állapotának fejlesztése érdekében a költségvetésben létrehozunk egy alapot. Az alap célja az adott terület (közterület/városrész) tervszerű fejlesztése, gondozása. Ebbe a folyamatba bevonjuk az adott területen ingatlannal rendelkezőket, kiemelt területeken a városrész/Szentendre lakóit (példa: városrészek fő gyűjtő útjainak/járdáinak/zöldfelületeinek megújítása, a hagyományos eljárásokkal és új, kertészeti, közterületi-művészeti elemekkel/lásd még művészeti alap).

1.4. együttműködő önkormányzat – „közösségi tervezés”: a helyi vállalkozók, a beruházók és az önkormányzat hármasa együttműködésének megteremtése egy-egy közösen megtervezett és finanszírozott fejlesztési terv keretein belül.

1.5. a polgármesteri hivatal teljes átszervezése. Cél az ügyintézők feladatának jobb meghatározása, ahatékonyabb ügyfélkiszolgálás, a hivatalban dolgozók „csapatszellemének” kialakítása. A legfelső irányító szint drasztikus csökkentése után a döntéshozási és végrehajtási feladatok egyszerűsítése. A célok elérése érdekében felül kell vizsgálni a törvény által előírt kötelező és az önként vállalt feladatokat. Meg kell határozni az ügyintézés ésszerű költségeit (emberi/anyagi).

1.6. a befizetett helyi adó (építmény, iparűzési) 10%-nak felhasználásáról az adózó dönthet (előre meghatározott célok közül választva), hasonlóan mint az állam által biztosított 2X1%-os személyi jövedelemadónál.

1.7. a gépjárművek után fizetett súlyadót és a parkolási díjakat kizárólag a szentendrei utak, járdák építésére, felújítására lehet fordítani.

• a szentendreiek több mint 90%-a fizeti a különböző helyi adókat, egyszerűsítjük a szabályokat, ezért például a parkoló matricát előre kiküldjük a befizetendő súlyadó értesítővel együtt (nem kell külön bemenni érte az önkormányzatba).

• a közterület foglalásokat új rendszerbe szervezzük, ezért például a kitelepülő vendéglősöknek és árusoknak nem kell évente újra és újra engedélyt kérniük a kitelepülésre (ha nem szeretnének változtatni), ha befizették az előző évi díjat és év közben egyszer sem sértették meg a kiadott engedélyben foglaltakat.

• első helyen a „helyi nyilvánosság”!, az új testületben véget kell vetni az indokolatlanul nagyszámú zárt üléseztetési gyakorlatnak! lehetőség szerint valamennyi ülést, napirendet nyilvánosan tárgyal az új testület (ritka kivétel lesz a zárt ülés).


2. TISZTA KÖZÉLET – Élhető SZentendre


2.1. új közpénz-felhasználási szabályzat kialakítása. a korrupció lehetőségének is a kizárása.

2.2. minden közpénzből finanszírozott feladat és szerződés nyilvános, függetlenül az értékhatártól. A megkötött szerződések (hivatal, önkormányzati cégek) csak akkor lépnek életbe és akkor fizethetőek ki, ha az önkormányzat honlapján erre a célra létrehozott menüpontban bárki számára elérhetővé tették.

2.3. feddhetetlen hivatal: köztisztviselő nem lehet, akivel szemben az önkormányzat bármilyen követelést tart számon, illetve anyagi vagy más jellegű hátrányt okozott a városnak.

2.4. anyagi érdekeltség: polgármester, alpolgármester, városi cégek vezetői, felügyelő bizottsági tagjai jutalmat csak abban az esetben vehetnek fel, ha az önkormányzat (működési kiadások=működési bevételek) vagy az önkormányzati cég legalább 2 éve nem veszteséges.

2.5. civil tanácsok működtetése a testületek mellett, a nyilvánosság fokozása és az önkormányzat ellenőrzése érdekében.


3. VÁROSRÉSZEK – Élhető SZentendre


3.1. új közterület-felügyelő rendszer és térfigyelő rendszer kialakítása. Ennek során a törvény adta lehetőséget kihasználva, felállítjuk a Városőrséget (közterület felügyelet+polgárőrség). Ennek révén minden városrésznek legalább 4 városrészi őre lesz, akiket névvel, fényképpel, telefonszámmal a SZEVI-ben és online megismertetünk az adott városrész lakóival. A Városőrség feladata többek között az lesz, hogy naponta végigjárják az adott városrészt, az észlelt hibákat, hiányosságokat, szabálytalanságokat továbbítják az illetékeseknek, intézkednek a megfelelő lakossági „visszacsatolásról”, tájékoztatják a lakosokat a megtett intézkedésekről. A térfigyelő rendszert továbbfejlesztjük, a fix telepítések mellett, mobil rendszert is alkalmazunk, például az illegális szemétlerakás megakadályozására.

3.2. közösségi terek létrehozása városrészenként, a helyi közösségek igényeinek megfelelően.

3.3. a HÉV-végállomást rendbe kell tenni, a tisztaságot és a rendezettséget azonnal megvalósítjuk, nem várunk a csomópont teljes átépítéséig.

• a közútkezelővel együttműködve, elérjük a 11-es út csomópontjaiban lévő lámpák összehangolását: ezzel elérhető az út áteresztő kapacitásának jelentős növelése


4. OKTATÁS-KULTÚRA-IDEGENFORGALOM – Élhető SZentendre


4.1. a bölcsőde, óvodák, iskolák befogadóképességének optimalizálása és további korszerűsítése.

4.2. a bölcsődét a rászoruló családoknak ingyenessé kell tenni, a nők munkavállalásának támogatása érdekében.

4.3. az önkormányzatnak mecénás szerepet is be kell töltenie, ezért művészeti és civil alapot hozunk létre, az alapok felhasználásának kidolgozásába bevonjuk a művészeket és a civileket. A művészeti alap célja a városban új köztéri művészeti alkotások megvalósulásának segítése, beleértve az ideiglenes, „performansz” jelleggel megvalósulókat és a közterületen lévő utcabútorok, villanylámpák, buszvárók stb. művészeti célú felhasználását is. A civil alap célja a városban működő civil szervezetek által szervezett közcélú rendezvények megvalósulásának segítése (egyesületek működésre, adminisztrációra, nem lehet pályázni).

4.4. művészeti és ifjúsági inkubátorház létrehozása a volt egészségházban, hogy a fiatal tehetségeinknek is lehetőséget biztosítsunk a kibontakozásra.

4.5. a nem hasznosított területek, ingatlanok „életre keltése” – Castrum, volt orosz laktanya, Teátrum, volt TÜZÉP területe.

4.6. a sport- és klub-élet lehetőségeinek bővítése, az egyesületek programjainak segítése.

4.7. a mozi megtartása, lehetőségeinek bővítése.

4.8. a szentendrei művészek területfoglalási igénye: pályázati úton, kedvezményesen (művészváros).

• az Új Művésztelep bérleti díjait vissza állítjuk a korábbi alacsony szintre, lehetőség szerint, évente a művészek egy főművet felajánlanak a városnak


5. KÖRNYEZETTUDATOSSÁG – Élhető SZentendre

     

5.1. Szentendrét tiszta várossá kell tenni

5.2. a városi intézmények és épületek ellátása megújuló energiával

5.3. városi energiacsökkentő akcióterv kidolgozása. A háztartások energiafogyasztását is felül kell vizsgálni, bemutatva a városlakóknak máshol bevált, sikeres energiafelhasználási modelleket.

5.4. a kerékpárutak megfelelő fejlesztése, biciklis barát várossá fejlesztése (a mostani tiltó táblás város helyett). Biztonságos kerékpártárolók létesítése, a meglévő (a HÉV-nél) korszerűsítése. A Magyar Kerékpáros Klub Szentendrei Csoportjával együttműködünk a tervek megvalósításáért.

5.5. A városi közlekedés átszervezése, korszerű közlekedés-szervezési eszközök bevezetése (pl. forgalomcsillapítás a lakó és pihenő övezetekben).

5.6. a szelektív hulladékgyűjtés megkönnyítése a lakosok számára: pl. az idősek számára „cipelő” szolgálat létrehozásával.

5.7. a VSZ Zrt. továbbfejlesztése: un. „értékes anyag központtá”

5.8. Helyi Nulla Hulladék program kidolgozása – zöldhulladék-gyűjtés helyett komposztálóprogramok támogatása, a lomtalanítási lehetőségek ismertetése.

5.9. Elsősorban a lakótelepeinken haladéktalanul beindítjuk a „Közösségi kert”- programot, amihez a város területtel, szervezéssel és pénzeszközökkel is hozzájárul.


6. NYILVÁNOSSÁG – Élhető SZentendre


A képviselők, a szentendreieket szolgálják, egyfajta szervező-irányító-kanalizáló funkciót látnak el. A képviselőkkel szemben a szentendreiek, megrendelőként lépnek fel.

A képviselő nem teljesen önálló személy: a közösség érdekében dolgozik, ezért elemi kötelessége a létező összes felületen munkájába bevonnia az állampolgárokat, egyeztetni, kommunikálni.


6.1. polgármester, alpolgármester, képviselők, városi cégek vezető tisztviselőinek vagyonnyilatkozata nyilvános, ezeket az önkormányzat honlapján az erre létrehozott menüpont alatt közzétesszük. A bevallások nem törlődnek évente, azokat csak abban az esetben törlik, ha megszűnik a megbízatás.

6.2 szükség van a teljes nyilvánossághoz a városi honlapon, interaktív médiafelület létrehozására

6.3. tájékoztatás a beruházásokról, fejlesztésekről: jelentős beruházás, városképi/városrészi fejlesztés csak úgy indulhat, ha előzetesen az adott városrész/Szentendre lakóit az önkormányzat tájékoztatta az elképzelésekről, a beérkezett véleményeket figyelembe kell venni a döntés során, a beruházásokról elengedhetetlen hatástanulmány készítése.

6.4. kihelyezett városrészi önkormányzati ülések szervezése. A városrészekben negyedévente nyilvános önkormányzati üléseket szervezünk.

6.5. kiegyensúlyozottan – Interneten keresztül kell közvetíteni a képviselő-testületi üléseket

6.6. kiegyensúlyozott helyi médiát hozunk létre.

6.7. el kell várni és számon kell kérni a képviselők aktivitását: minden lehetséges módon rendszeresen el kell számolniuk a munkájukkal, rendszeres képviselői hírlevélben tájékoztatniuk kell a városrészük lakóit.

6.8. a „TESZ-KO” (TESZ konzultáció a szentendreiekkel) továbbfejlesztése, így évente, a SZEVI egyik számában az összes helyi rendeletet rövidítve, közérthetően közzétesszük. Elindítjuk, és félévente rendszeresen megismételjük a konzultációt a szentendreiekkel, a SZEVI-ben található kérdőívvel, illetve online.

• az előterjesztések, döntések, és a testületi viták, továbbá az is, hogy ki hogyan szavazott egyaránt a polgárokra tartozik

• az előterjesztések esetében ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy a polgárok kellő időben megismerhessék azokat, és egy külön erre a célra létrehozott online fórumon („közös dolgaink”, v. döntés „előkészítő anyagok Szentendrén” stb.) bárki véleményt nyilváníthat.

• inkább legyen egy rendkívüli ülés a testületi ülést követően, minthogy fenntartsuk a puccsszerűen előterjesztett pl. helyszíni kiosztású napirendek tárgyalásának, és hozzá kapcsolódó döntésnek a gyakorlatát.

• a helyi nyilvánosságra fordított adóforintoknak a köz nyilvánosságát kell szolgálniuk! pl. azt, hogy az előterjesztések, vagy a döntések, a testületi ülések anyagai kellő időben hozzáférhetőek legyenek.


%d blogger ezt szereti: