+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

A Városháza házhoz jön?

Némi
előzmény: a TESZ már rég óta szorgalmazta egy új óvoda
megépítését, ami most már a megvalósulás szakaszába került.
A helyszín az Egres utcai városi tulajdonban lévő telek
.

———-oldaltörés———-

A
Városháza házhoz jön?
Csak
az a kérdés, melyik házhoz? Mert az Egres utcaiakhoz biza’ nem.

               Az
óvodának tulajdonképpen mindenki örülne, ha
az előkészítés
során minden körülményt figyelembe vett a volna a T. Városvezetés.

Ám
kérdezte bárki is az Egres utcaiakat?  Nem!  Jó szentendrei szokás
szerint sajnos  ebben az esetben sem valósult meg a társadalmi
egyeztetés.

          A július 30-i rendkívüli testületi ülésen a TESZ képviselői javasolták a városvezetésnek, hogy sürgősen szervezzenek egy lakossági fórumot az óvoda beruházásról, az építkezés miatt várható forgalmi változásokról.
Ezt a tájékoztatást a képek tanulsága szerint mindenképpen meg kell tartani, mert az Egres út ezen szakasza igen keskeny, a kétirányú forgalom mellett a gyalogos közlekedés is a járda hiánya miatt az úttesten folyik, valamint a kis híd 3,5 t-ás súlykorlátozásának is érvényt kell szerezni (a földmunkákat régi KAMAZ teherautókkal kezdték meg, amik üresen is nehezebbek mint amit a híd súlykorlátozása megenged).


      veszelyes_ut 2014-07-30.jpg   sulykorlat 2014-07-30.jpg

                                  Veszélyes közlekedés                                                                                   Súlykorlátozás          Ősszel
újra helyhatósági választás lesz Szentendrén is. A TESZ új
szemléletű városvezetése hangsúlyozottan ügyel arra, hogy csak
lakossági egyeztetés után, a helyben lakók véleményét
figyelembe véve döntsön bármilyen beruházásról.

a_hid.jpg   kamaz_az_uton2014-07-30 08.40.22.jpg


              A hídhoz közelítő KAMAZ tgk                                                        Ki lesz az udvarias, vagy erősebb?


Íme
a levelezés a hivatal és a lakosság között, kommentár nélkül.

Először a levél hivatalon belüli útja, majd a levél és a megszületett válasz sorrendjében, tájékoztatásul és adalékul egy levélváltás hivatali menete az óvoda ügyben. Egy jellemző példa arra, amikor valaki egyetlen érdemi választ nem képes adni a felvetett problémára


A
terület
Pintér Ádám fideszes képviselőjének a levele a
hivatalon belül
:


Kedves
Judit!


Kérlek
válaszoljatok a hölgynek, mert én nem tudok részleteket az
óvodaberuházásról.

          Köszönöm:
Ádám

ovodatelek 2014-07-30.jpg   Munkavégzes 2014-07-30.jpg

 Egres u. Itt épül az óvoda


Íme a hivatalnak küldött levél :

Tisztelt
Városvezetés!


Mindig
figyelemmel kísérem a várossal kapcsolatos híreket, programokat.
Szeretek itt élni ,szeretem a várost.

Van
egy projekt, ami viszont szinte semmilyen hírverést nem kapott, és
túl sok információval sem látták el a lakosságot, az érintett
környéken lakókat.


Ez
az új óvoda épülése az Egres úton.


Innen-
onnan hallottunk ezt-azt, de konkrét információval sokáig még a
városházán sem tudtak szolgálni. Pedig ez egy nagy lépés a
város életében, és legalább olyan fontos mint a Dumtsa Forgatag
vagy az uszoda csillagai. Pár napja elkezdték a telek tisztítását,
ekkor tudatosult, hogy itt tényleg lesz valami…


Egres
úti lakosként, sok más érintettel együtt érdekelne ,miként
alakul az utca jövője,milyen változások lesznek napi életünkben,
a reggeli és délutáni közlekedésben, ami már most is kaotikus.
Az óvoda épülése milyen előnyökkel jár az itt lakók számára?
Mi lesz a kis-híddal, az utca nagy szakaszával, amin egyszerre csak
egy irányba tud 1 autó közlekedni és napi atrocitások érik az
embert emiatt/a gyorsabb, nagyobb, pofátlanabb jogán/.


Tévedés
ne essék, örülök az ovinak, csak sok a kérdőjel, amire
szeretettel várjuk a válaszokat.


Kell
az Óvoda Pismányban, mondják, de ki kérdezte az
érintetteket?„Errefelé” mindenki 1-2-3 autóvak közlekedik,
gyalogost sajnos keveset látni, amint bandukol a Cseresznyés út
tetejére. Az Egres utat sokan autóútnak nézik, az újjá épített
szakaszon nem ritka a 70-80-as sebesség, és ha lassításra intjük
a száguldót, jaj nekünk…Az ovi pont a száguldást fékező
fekvőrendőr előtt lesz még, viszont a híd felől jövőket egy
beláthatatlan kanyar fogadja, ahol sűrű a” satufék”,pont
emiatt. A híd előtti Egres-Nap utcai kereszteződésről nem is
szólva. 3 irányból jönnek az autók, oda- vissza,egy egy
nyomvonalas úton…Ennél „tökéletesebben” megközelíthető
óvodahelyszínt keresve sem találtak volna a városban! Ezeket a
tényezőket vizsgálta valaki, mondjuk akár 1 teljes napon át, a
terület kijelölése előtt? Hol fog a 100-120 autó naponta 2*
megfordulni, parkolni, elférni egymás mellett az úton? Aki netán
mégis busszal jön le a hegyről a 3 éves kicsivel vagy több
gyerekkel, jó pár száz métert kell majd megtegyen egy járda
nélküli nagyon forgalmas úton a legközelebbi buszmegálló és az
ovi között. Vagy netán busz is fog közlekedni az utca teljes
szakaszán???Mert ezt is jó lenne tudni annak, aki évekkel,
évtizedekkel ezelőtt a nyugalom és a csend, a természet miatt
választotta Pismányt. Aki itt lakik, nem véletlenül választotta,
infrastruktúráért ott a városközpont. Azt ki találta ki ,hogy
kell egy régen még szántó, gyümölcsös és üdülő minősítésű
területre óvoda? Volt igényfelmérés, vagy ez is csak 1-2
embernek volt fontos, mint a Barackos úti használhatatlan és
szinte mindig üres játszótér egy vagyonért. Legközelebb
bevásárlóközpont is épül a rétre, a „Piamányiaknak?” Én
SZENTENDREI vagyok, ez a cetlizés már évtizedek óta éri ezt a
városrészt/is/ és elkeserítő. Mindennek megvan a maga helye a
városban,mindenki ezt szokta meg,ehhez alkalmazkodik.


Ezzel
az óvodaépítéssel viszont kész tények elé állította a
városvezetés az itt lakókat,arra kötelezve, hogy fogadjuk,
viseljük el a vele járó kellemetlenségeket ezentúl. Ez  a
projekt ugyanannyi embernek fog örömet okozni, mint amennyinek
negatívan változtatja meg az életét, és ezt mérlegelni kellett
volna ebben az esetben. Biztos hogy lett volna egy telek valahol a
városban, ahová a” pismányiak” / is/ ugyanúgy szívesen vitték
volna a gyermekeiket, nem itt sok a gyermek, hanem az egész
városban! Kíváncsi leszek, hogy mennyi lesz a környékbeli
gyerekek aránya, mivel szabad óvodaválasztás van, mindenki oda
járatja a gyermekét, ahová szeretné. És itt megint megdől, hogy
Pismányban kell az ovi. A városnak kell az ovi!!!


Szeretünk
itt lakni, csendes és nyugalmas volt eddig, és nem szeretnénk
innen elköltözni egy óvoda építése miatt, ami gyökeresen
megváltoztatja az utca jellegét. Mivel ez valószínűleg már egy
visszafordíthatatlan folyamat, reméljük, hogy a lehető
legkevesebb negatív változással fog járni, és figyelembe veszik
az itt lakók érdekeit is, mert Mi is ugyanannak a városnak a lakói
vagyunk, mint akik gyerekeinek kell az óvoda. Csak Mi itt élünk,
itt vannak az otthonaink.


Várjuk
megtisztelő válaszukat, információikat! Sok lakót érint ez a
változás, Tegyék meg, hogy  teljes körűen tájékoztatnak
Minket!


Csak
azt sajnálom, hogy a projekt gondolati, tervezési fázisában nem
kérték ki a közvetlenül érintett lakók véleményét … ez
érthetetlen és elkeserítő!


A
polgármester válasz levele:

Tárgy: Egres úti óvoda építése

Tisztelt Hölgyem!


Hivatkozva 2014. június 30-án és július 10-én megküldött
levelére, az alábbiakról

szeretném tájékoztatni.


     Szentendre városában a lakosság száma folyamatosan növekvő 
tendenciát mutat.Egyre több fiatal pár költözik városunkba, és
így.-1 gyermekek száma is egyre nagyobb.Ezek az örvendetes adatok
azt is jelentik, hogy a város meglévő oktatás
intézményeiben
(iskoláiban és óvodáiban) is egyre magasabb a gyermeklétszám.
Településünkön egy óvodai intézmény működik, 7 tagóvodával,
jelenleg nagy túlterheltséggel. Az intézmény bővítés lehetőségeit
az önkormányzat minden tagóvoda esetében már maximálisan
kihasználta, azok tovább nem bővíthetők.
Felvételüket kérő gyermekek elhelyezéséhez, illetve a meglévő
tagóvodákban való túltöltöttség csökkentéséhez nélkülözhetetlenen
egy új tagóvoda létrehozása,továbbá törvényi kötelezés alapján
2015. szeptember 01. napjától szükséges a 3
életévet betöltött
gyermekek óvodai elhelyezése.
Szentendre Város Önkormányzati Képviselő-testülete már
2011 novemberében döntött arról, hogy a növekvő óvodai férőhely
igények kielégítése céljából legalább 3 db,egyenként 25 férőhelyes
óvodai csoportszobát és a szükséges egyéb kiszolgáló
létesítményeket
magában foglaló óvoda megépítése pénzügyi hátterének egyeztetése
céljából pályázni kíván. 2011 decemberében már konkrétabb döntés
született, mely magában foglalta a jelenlegi helyszínt, a
11094 hrsz.-ú ingatlant
.2012-
2014 között számos Képviselő
testületi határozat született az Egres úti óvoda pályázat
és annak megvalósítása kapcsán,
ezen döntések mind nyilvánosak,
tehát a város honlapján is elérhetőek, illetve az érintett körzet
20l4. évi lakossági fórumán és közmeghallgatásokon is elhangzott az
óvoda építés ténye.
Szentendre legdinamikusabban fejlődő városrésze Pismány.
Ahol utóbbi időben ezt kiszolgálandó, sok infrastrukturális fejlesztés
történt. A terület két nagy gyűjtőútját felújították, kiépítették
(Barackos és Egres utak). 2005-ben a térség.egy része csatornázásra
került, jelenleg folyik a csatornázás újabb üteme.
A megnövekedett gyereklétszámra tekintettel a városrészben
2010-ben új játszóteret adtunk át. Lakossági és önkormányzati
összefogásban is megújultak utcák. Az új óvoda biztosítani fogja a
város köznevelési tevékenységének területi egyensúlyba kerülését is,
hiszen az lakásállomány l2%-a található térségben és 100 gyermekkorúra
89 időskorú jut.
Az érintett területen jelenleg, nem működik óvodai intézmény.
Az óvoda így elérhető lesz Pismány. Szarvashegy, Tyúkosdűlő Boldogtanya
városrészeken élőknek,akkor is,ha a család nem rendelkezik saját autóval.
A telek fekvéséből adódóan lehetőség van az épület D-Ny-i tájolására,
így világos foglalkoztatókat kapunk, ami nagyon fontos, tekintve,
hogy a gyerekek hétköznapjaik nagy részét itt töltik.
 A város nagyon külső peremétől eltekintve máshol nem tudnánk egy négy
csoportos tovább bővíthető óvodát elhelyezni a telkek kicsi mérete miatt.
Természetesen az önkormányzat vizsgálta híd állapotát és
közlekedési kérdéseket is, az óvoda megnyitásáig a híd felújítását is
tervezzük,
továbbá a közlekedési kérdéseket illetően remélhetőleg
mindenki részéről elfogadható megoldással
tudunk szolgálni.
Az óvoda területén belül pedig parkolók kerülnek kialakításra, melyekkel
minimalizálni kívánjuk az utca parkolások számát.
További előnyt jelent az is. hogy az addig elhagyott terület
rendezetté válik. ezzel is emelve a környék színvonalát.
Az építkezés idejére kérjük szíves elnézésüket és megértésüket.
A kivitelezővel el a szerződés 2014. június 24-én került
aláírásra
,a kivitelezés tervezett ideje: 9 hónap.
Az óvodai nevelés 2015. szeptemberben indulhat meg.
Bízunk benne, hogy az óvoda mindannyiunk megelégedésére szolgál.


Szentendre,2014. július 14.
Tisztelettel dr Dietz.jpg
Titkarsag.jpg

%d blogger ezt szereti: