+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Második nyilatkozat a turul szoborról

Második nyilatkozat a turul szoborról

A szentendrei turul szobor engedélyezéséről az előző városvezetés döntött a 2013. április 17-én összehívott testületi ülésen. Azóta több mint három év telt el. A turul szobor nem merült feledésbe, viszont felállításának lehetséges helyszíne többször is módosult. A kezdeti elképzelések szerint helyszíne a rendőrséggel szemben, a főút túloldalán lévő terecske, ahol jelenleg Kucs Béla Ivó leány című kedves kis szobra áll. Végül a turul szobrot a közelmúltban, 2016. július másodikán avatta fel a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány.

Időközben a környékbeli lakosság nyílt levelet fogalmazott meg a szobor felállításának körülményei ellenében, e levelet akkor közöltük veletek. A lakossági csoport és néhány hozzájuk csatlakozó szervezet egy újabb levelet fogalmazott meg. E levelet újfent közöljük veletek, hiszen ismét körbeküldésre került minden képviselő és városunk polgármestere számára. Az ő második nyilatkozatuk szövege változtatás nélkül:

 

 

Nyilatkozat
Mi, a Sztaravodai út környezetében élők egy része, az Eleven Emlékmű csoport néhány tagja, és más, a nyilatkozatot aláírásukkal támogatók a következő véleménnyel vagyunk a szentendrei turulszobor felállításáról, az azt körülvevő aggodalmakról és provokációkról, valamint az ezekre érkezett reakciókról:

 

 1. A leghatározottabban ellene vagyunk a különböző társadalmi csoportok közötti feszültségek gerjesztésének
  A szobor felállítását is éppen azért elleneztük, mert megítélésünk szerint ellenségeskedést szül, ezért is szorgalmaztuk az ellentéteket feloldó párbeszédek folytatását.
 1. A magyar nemzeti jelképeket maximális tiszteletben tartjuk, hasonlóan bármely más nemzet vagy vallás jelképeivel.
  A turult, mint jelképet soha nem támadtuk, minden erre való utalást visszautasítunk! A szoborállítás helyét, idejét, módját és nemzeti színbe rejtett fasisztoid indíttatását kifogásoltuk!
 1. A szoborállítást nem az Eleven Emlékmű Szentendrén csoport ellenezte
  Több helyi és környékbeli civil együttes egyeztetéseként íródott a nyílt levél és több nyilatkozat is. Az Eleven Emlékmű Szentendrén csoport ehhez csatlakozott, támogatja. Ezzel szemben több olyan híradás született, ami azt sugallja, hogy a tiltakozás csak az említett csoport akciósorozata.
 1. Elhatárolódunk a szoboravatón is megjelent kirekesztő szellemiségtől, és ezt várjuk el Szentendre város vezetőitől is!
  Felháborítónak tartjuk, hogy Berkesi Attila, a Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör elnöke egy Egészséges Fejbőr-dallal harcba hívta a szobor ellenzőivel szemben a szoborpártiakat, ezzel azt sugallva, hogy az ellenzők nem magyarok, hanem ellenségek! Ez a gondolat a korábban nagy felháborodást keltő antiszemita tacepao szellemiségével egybecseng!
  Holló István és Verseghi-Nagy Mikós figyelmébe is ajánljuk, hogy az elhatárolódás nem pusztán azt jelenti, hogy egy közleményben azt kijelentjük, hanem azt is, hogy tevőlegesen is gátat szabunk a radikális eszmék térnyerésének, nem asszisztálunk hozzá!
  Miként lehet egy köztéri szoboravatás magánrendezvény? A dokumentálási szándékkal ott megjelent operatőrt ugyanis ezzel az indokkal küldték el a Betyársereg tagjai, akit még távolról sem engedtek filmezni!
 1. A szoborállítás ellenzői nem provokátorok!
  Előzetesen felhívtuk a figyelmet, hogy a turulszobor felállítása a jelenlegi formájában, a jelenlegi helyén, illetve a szoborállítást kezdeményezők nyilvánosan hangoztatott nézetei és cselekedetei előrevetítik a szélsőjobboldali, rasszista és idegengyűlöletre szólító nézetek és agresszív cselekedetek megerősödését.
  Az avatáson mindez meg is történt (szélsőjobboldali, gyűlöletkeltő beszédek, versek, megnyilvánulások)! Beigazolódott, hogy a „Menetelni TILOS!” feliratú (áthúzott bakancsot ábrázoló), valamint a két villámot és egy „Vigyázat! Nagy feszültség!” szöveget tartalmazó táblák nem „gyalázkodó, mocskolódó” jellegűek voltak, mint ez elhangzott, hanem a valóságot megjósoló figyelmeztetés volt: a magyar nemzet egységét képviselni hivatott turulmadarat szélsőséges csoportok náci jelképként használják!
  Határozottan visszautasítjuk mindazon állítást, hogy mi – akik előre figyelmeztetünk a döntések következményeire – lennénk a provokátorok!
  A vállaltan náci Betyársereg biztosította a szoboravatót a Gárdamotorosokkal karöltve, a szervezők felkérésére. Az ilyen radikális eszmék térnyerését támogatni nem jó politika, az pedig sem képviselőhöz, sem polgármesterhez nem méltó hozzáállás, hogy nem veszünk erről a jelenségről tudomást!
 1. Aggodalmainkat nyílt levélbe foglaltuk, válaszul rekordsebességgel áterőltették a szoborállítás engedélyezését
  20
  06. 26-i keltezéssel többen nyílt levelet fogalmaztunk meg a városvezetés felé a szoborállítás körüli aggályainkról. Válaszul Szentendre hivatalos oldalán közlemény jelent meg, amely a problémákat bagatellizálja és félreértelmezi, a levélírókat provokatőrnek bélyegzi. Az ellenzőket semmibe véve két nap alatt hozzájárulásukat adták egy teljesen szakmaiatlan terv alapján a szoborállításhoz és a közterület-rendezéshez! Ez a demokrácia megcsúfolása! Ez elfogadhatatlan, városvezetéshez nem méltó, minden jó érzésű tisztességes embernek kötelessége az ilyen eljárás ellen fellépni!
  Hogyan lehetséges az, hogy a polgármester nem vesz részt egy olyan fontosságú köztéri szoboravatón, aminek az érdekében rendkívüli testületi ülést hív össze? 
 1. Transzparens várostervezést
  Bár a városvezetés közleményében leszögezte, hogy a szoborállításról és a lehetséges helyszínekről nyilvános vita folyt, nem világos, hogy milyen vitákról van szó? Nyilvános alatt azt érti-e, hogy meg lehetett nézni, vagy azt hogy lakossági egyeztetés történt? Ha ez utóbbi, mikor voltak ezek, hány ilyen volt és hol lehet betekinteni a dokumentált érvekbe és ellenérvekbe? Hogyan vették figyelembe az eredményeiket döntéshozatalkor?
  Milyen egyeztetés történt a Dunakorzó lezárásáról, vagy a nagyposta előtti tér átalakításáról? Hol vannak a hatástanulmányok? Hol tekinthetők meg a látványtervek?
  Érdekes látni, hogy az önkormányzati kommunikációt méltató közvélemény-kutatási eredmények látnak most napvilágot, miközben ezek a kérdések sokak számára máig égető fontosságú, de nyitott kérdések! Ha kicsit is kinyitnák a szemüket, észrevehetnék, hogy mennyire nehezményezik a lakók az egyeztetések hiányát! Még közvélemény-kutatás nélkül is látható módon!
 1. Többség vagy kisebbség? Írja alá Ön is!
  Az előzőekben leírtakból is látszik, hogy a nyílt levéllel összhangban, sajnos valóban társadalmi ellentétekről van szó, a szobor „nagy feszültséget” hozott! Verseghi-Nagy Miklós polgármester azonban a jelzést a levél 16 aláírója és az antiszemita válaszüzenetet kihelyező(k) ellentéteként értelmezte, valamint arra hivatkozott, hogy a többségi akaratot kell szem előtt tartania. Kérjük, mutassa be, hogyan tájékozódott a többség akaratáról!Azt követeljük, hogy a lakosságot vonják be a döntési folyamatokba, és szabjanak gátat az erőszakos, agresszív, gyűlöletkeltő cselekedeteknek. Csak együtt tehetjük még szebbé és értékesebbé Szentendrét és ez politikai hovatartozástól függetlenül közös érdekünk! Nem provokátorok és zavarkeltő ellenségek vagyunk, hanem Szentendre polgárai!Mi szerény eszközökkel élve csak annyit kérhetünk Öntől – e nyilatkozat olvasójától –, hogy amennyiben az túlnyomó részt egyezik az Ön véleményével, úgy írja alá!

 

 

Barta Klára (Szentendre) Pápai Péter Mátyás (Szentendre)

Szulovszky István (Szentendre) Bajkó Csaba (Szentendre)

Szirony Erzsébet (Szentendre) Dezsényi Katalin (Szentendre)

Tóth Rudolf (Szentendre) Krasznahorkai Emma (Szentendre)

Klein László (Szentendre) Ficzere Kyrú (Szentendre)

Petrovics Éva (Szentendre) Makai Erzsébet (Szentendre)

Száva Pál (Szentendre) Turóczi Judit (Szentendre)

Bócz Péter (Szentendre) Kiss Barna (Szentendre)

Bottyán Marianna (Szentendre)

 

Horváth-Kertész Balázs (Budapest) Édler Eszter (Budapest)

Kürti Judit (Budapest) Reguli Klára (Budapest)

Nyesténé Takács Mária (Budapest) Csordás Gábor (Budapest)

 

Tóth Tibor (Leányfalu)

 

 

A nyilatkozat az alábbi linken érhető el: http://bit.ly/29HJzBM

A fotó forrása: http://bit.ly/290fv4O

%d blogger ezt szereti: