+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Lakossági felmérés Szarvashegy városrész megítéléséről – az eredményeink

Lakossági felmérés Szarvashegy városrész megítéléséről – az eredményeink

Emlékeztek? A közelmúltban kérdőíves felmérést végeztünk Szarvashegy városrészben. Október 9-én így írtunk nektek:

„Fülöp Zsolt képviselőnket szeptember elején keresték meg szarvashegyi lakosok, mert úgy látják, hogy körzetük mostani képviselője nem képviseli őket megfelelően.

Az egyesületen belül sokat gondolkodunk a szarvashegyiek igényeinek megismerésén, összegyűjtésén és hivatali becsatornázásán. Arra jutottunk, hogy kérdőívekkel ismerjük meg a lakosságot foglalkoztató kérdéseket! A kérdőíveket minden szarvashegyi postaládába eljuttattuk október 2-án. Október 5-én és 6-án a Szarvashegy négy fő utcájának torkolatában álltunk meg és vártuk vissza az íveket. Továbbá helyi családoknál is megbeszéltünk gyűjtőpontokat, melyeknél szintén le lehetett adni a kérdőíveket.

Fülöp Zsolt védnöksége alatt, október 8-án lakossági fórumot tartunk Szarvashegyen, melyen a helyi problémákat jártuk körül, beszéltük meg.

Ma tartottuk az utolsó kört, mely során Kóczián Krisztián és Schneider Géza tagjaink gyalogosan gyűjtötték az íveket. A kérdőívek mellett tartalmas beszélgetéseket, mosolyt és pogácsát kaptunk, melyeket ezúttal is köszönünk!”

 

A kérdőív eredményei

A kérdőíveket összegyűjtöttük és a feldolgozásukkal is végeztünk. Most az eredményeket mutatjuk be nektek.

Összesen 57 kitöltött kérdőívet tudtunk visszagyűjteni a mintegy kétszáz helyszínen szétosztott kérdőív közül, tehát nagyjából minden harmadik szarvashegyi háztartás véleményét ismerhetjük meg az összefoglaló segítségével. Lekérdezésünk koránt sem reprezentatív, ugyanekkor nagyon értékes bepillantást enged a szarvashegyiek tapasztalataiba és igényeibe városrészükben.

 

Kitöltőinkről összességében

Először kitöltőinket mutatjuk be nektek főbb demográfiai jellemzőik segítségével.

01_szarvashegy_diagram_v1

1. ábra Kitöltőnkről röviden

Kitöltőink közel fele részben férfiak (47%), fele részben nők voltak (41%), míg 12%-uk nem tartotta lényegesnek kitölteni ezt a kérdést – mint ahogyan ezt követően, úgy itt is „válaszhiányként” fogjuk ezt jelölni nektek. Korcsoportokat tekintve jól látható, hogy jellemzően a középkorúak (36%) és idősebbek (43%) válaszoltak nekünk. Kitöltőink csaknem kétharmada házas (62%), míg több mint tizedük elvált volt (12%). Legtöbb válaszadónk magasan képzett, többségük a felsőfokú (59%) vagy középfokú végzettséggel bír (22%). Jellemzően foglalkoztatott (53%) és nyugdíjba vonult (28%) szarvashegyiek töltötték ki kérdőívünket. Ha Szarvashegyről el akarnak jutni valahová a városban, akkor általános az autóhasználat körükben (81%), harmaduk használja a buszjáratokat (36%), kerékpárra minden negyedik szarvashegyi pattan fel (24%).

A kitöltőink a következő 18 utcát jelenítik meg véleményükkel: Bazsalikom utca, Csalán utca, Csányi utca, Ezerjófű utca, Fakopács utca, Forrás utca, Galóca utca, Hermelin utca, Kaptató utca, Mimóza utca, Mormota utca, Pereszke utca, Pinty utca, Rozmaring utca, Sikló utca, Szarvashegyi út, Tárkony utca és Vanília utca.

 

Eddigi fejlesztések Szarvashegyen

Most, hogy megismertük kitöltőinket, ismerjük meg a városrész, Szarvashegy fejlettségéről és fejlesztéséről vallott véleményüket is.

Elsőként azt kértük tőlük, hogy nevezzék meg az elmúlt tíz év során lezajlott legfontosabb három fejlesztést a városrészben. A válaszadók összesen hat témakört érintettek, ezek az alábbiak.

02_szarvashegy_diagram_v1

2. ábra Milyen fejlesztések valósultak meg Szarvashegy városrészben az elmúlt 10 évben (2006-2016)? Kapott válaszok csoportosítva

A közvilágítási fejlesztésről beszámolók túlnyomó többségükben a buszfordulónál található, Forrás utcai napelemes közvilágítás telepítését nevezték meg (55%). Néhányan említették, hogy 2011-ben és 2015-ben közvilágítási oszlopokat is cseréltek, illetve villanyvezeték rekonstrukció zajlott le. A második leggyakoribb említés a Forrás utcai játszótér javítása, felújítása, illetve fejlesztése volt (43%). A harmadik helyen bizonyos útjavítások kerültek említése (21%). Az útjavítások kapcsán érdemes megjegyezni, hogy sok esetben negatív felhangú vélemények kísérték a javítások említését (például: „egy-egy földút lesimítása, ami a következő felhőszakadásig tartott”, „Csányi utca útfelületének minimális javítása, ami azóta csak egyre rosszabb lett a hibás technológia miatt”). A válaszok arra engednek következtetni, hogy a helyiek többsége nem elégedett a szarvashegyi útfelületek karbantartásának minőségével. Néhány említés került még egyéb témát érintve. Ilyen például a Szarvashegyi út vízelvezetőjének részleges tisztítás, árkok szélesítgetése (7%). A kitelepített sebességkorlátozó táblák is említésre kerültek (5%), ugyanekkor a válaszok tükrében ezek visszatartó ereje csekély. Egy kitöltő így fogalmaz: „sebességkorlátozó tábla, amit senki nem tart be”. Egyéb tapasztalatokról kevesen számoltak be (például: buszforduló fedett várója, zöld felületek ápolása, a skanzeni vasút kiépülése, optikai távközlési hálózat fejlesztése vagy akár a buszjáratok sűrítése). Fontos megjegyezni még, hogy a válaszadók kevéssel több, mint ötöde egyáltalán nem tudott megnevezni egyetlen fejlesztést sem, ezért inkább kihagyta a kérdés megválaszolását (22%).

Hogyan vélekednek az általuk tapasztalt eddigi fejlesztésekről a szarvashegyiek? Ezek a valóban fontos fejlesztések? Kikérték-e a véleményüket? Szükséges ez egyáltalán szerintük?

03_szarvashegy_diagram_v2

3. ábra Vélemények az eddigi fejlesztésekről

Válaszadóink mintegy ötöde szerint ezek a fejlesztések azok voltak, amelyek valóban fontosak Szarvashegy számára (19%). Lényegesen többek szerint azonban ezt nem mondhatjuk (43%), olyanok is megjelentek, akik tanácstalanok voltak e kérdésben (16%). Fejlesztési terveknél relatív többségük szerint nem kérték ki a szarvashegyiek véleményét (45%). A tanácstalanok aránya ennél a kérdésnél jóval magasabb volt (35%). A szarvashegyiek többsége tehát nem érzi, hogy eddig köze lett volna városrészét érintő kérdésekhez. Ugyanekkor hatalmas igény nyílik rá, hiszen elsöprő többségük szerint szükséges előzetesen kikérni a helyiek véleményét a városrészükkel kapcsolatban (85%). Egy kifejtett vélemény így fogalmazza ezt meg: „Legyen párbeszéd az igényekről! Legyen “info” a tervekről!”.

 

Fejlesztési igények Szarvashegyen most

Amikor kikérik a véleményüket, akkor mit tartanak fontos fejlesztésnek a városrészben? Milyen fejlesztésre van igazán szüksége Szarvashegynek? Alapvetően tízféle szempont szerint csoportosíthatjuk a válaszokat, ezek gyakoriság szerinti sorrendben az alábbiak.

04_szarvashegy_diagram_v2

4. ábra Fejlesztési igények Szarvashegy városrészben

Erőteljesen kiemelkedik a szarvashegyiek legáltalánosabb igénye, az utak és utcák fejlesztése (79%). A válaszok értelmében az utak „használhatóságát biztosítani kellene”, akár csak közlekedésbiztonsági szempontból is (volt, aki tengelytörésről számolt be). Jellemzően nem murvázásról, hanem aszfaltozásról gondolkodtak a válaszadók, több esetben konkrét utcákat neveztek meg (Csányi, Kaptató, Muflon, Vanília utcák). Második jelentős igény – mely több esetben kéz a kézben jár az iméntivel – a felszíni csapadékvíz elvezetése iránt mutatkozik (40%). A válaszokban az esővíz elvezetés az árkok, valamint a víznyelők tisztításával (Sikló utca) és az utak vízelvezetésével is kapcsolatba került. Harmadik helyen a Sztaravoda út menti kerékpáros infrastruktúra fejlesztése áll (26%), mely jellemzően együtt mozog a gyalogos járda iránti igénnyel is (22%). A válaszadók ötöde jelezte, hogy fejlesztésre szorul a közvilágítás (19%). Konkrét helyszínként nevezték meg a „főútvonalat”, valamint a Csányi utcát is. A csatornahálózat kiépítését is fontosnak tartotta 17%-uk, egy vélemény rámutat a miértre is: „egyre több az állandó lakosok száma és sokan az emésztőjükből az útra engedik a szennyvizet”. A tömegközlekedést említők (14%) kiszámíthatóbb és sűrűbben járó buszokat szeretnének, melyek akár közvetlenül Budapestre tartanak. Olyan válasz is van, mely megelégedne azzal, ha nem Izbégen haladna át délután a busz. Tizedük említette a vezetékes gáz közmű bevezetését. Előkerült még a sebességkorlátozás iránti igény is, mivel a Szarvashegyi úton „90-100-zal tépnek az autók”. Egy javaslat szerint 50 km/órában lehetne megszabni az ideális határt. Egyéb említést kapott a közterületek kaszálása, internetelérés, vezetékes telefon és kábeltelevízió fejlesztése, kisbolt telepítése, kutyafuttató, telekhatárok fizikai és jogi rendezése, illetve törmelék elhelyezésének bírságolása.

 

Elégedettség a közszolgáltatásokkal

A következőkben arra kértük a kérdezetteket, hogy értékeljenek 1-5 között közszolgáltatásokat és Szarvashegy egyes jellemzőit, ahol 1 fejezi ki legkevésbé az elégedettséget, míg 5 a leginkább. Ha adott szolgáltatás szerintük egyáltalán nincs jelen vagy nem értékelhető, úgy 0 értékelést adhattak. Az átlagos elégedettségi sorrend itt is egyértelmű képet mutat.

05_szarvashegy_diagram_v1

5. ábra Elégedettség közszolgáltatásokkal és Szarvashegy egyéb jellemzőivel. Válaszok átlaga

A legnagyobb átlagos elégedettséget a természeti környezet (4,8) és a levegő tisztasága (4,6) váltja ki. Ezt követően első közszolgáltatásként a vezetékes vízellátás (4,5) és az áramszolgáltatás (4,4) jelenik meg, ezekkel elégedettek leginkább a helyiek. A következő a közbiztonság (4), majd pedig a környéket jellemző csendesség (4), egy Rozmaring utcai vélemény tükrében ez csak az egyes utcákban zajló építkezések miatt sérülhet. A szemétszállítás megítélése (3,7) kettős: a válaszok szerint nyáron sokkal megbízhatóbb, mint télen: „az utat nem takarítják. Ha egy kicsit problémás, nem jön fel. Ezt előre nem közlik és nem viszik el a szemetet, akár hetekig. Ki van fizetve!”. A téli hó eltakarítása más vélemények szerint sincs megoldva a nagyobb lejtésű utcákban. A játszóterek gondozottságát közepesnek látják a válaszadók (3,3), ahogyan a közterületek tisztaságát (3,2) és a közvilágítást (3,2). Közvilágítás kapcsán erős észrevétel is olvasható a beérkezett kérdőívek közt: „A Tárkony utcában egyáltalán nincs közvilágítás, félelmetes! Régebben volt egy lámpatest, de megszüntették!”. A tömegközlekedés azonban már közepesnél gyengébb (2,5) és a sportolási lehetőségek is (2,1). Az utak állapota a sor végére került, ami az eddigi kérdésekre adott válaszokkal teljesen összhangban van (0,9), ez érvényes a felszíni vízelvezetésre is (0,7). A sort a vásárlási lehetőségek egyértelmű hiánya zárja (0,5).

 

Ki mit tesz Szarvashegyért?

A szarvashegyiek a maguk által tapasztalt szarvashegyi problémákat megbeszélik szomszédjaikkal, ismerőseikkel. Az erre vonatkozó kérdésre 83%-uk mondott igent, míg csak 7%-uk nemet (többi esetben válaszhiányt találunk).

Végül a szarvashegyieket arra kértük, hogy értékeljék az egyes szereplőket, azokat, akik tehetnek a szarvashegyi lakosság jólétéért. A szereplőket 1-5 között értékelhették, ahol 1 fejezi ki legkevésbé az tevékeny, míg 5 a leginkább tevékeny résztvevőt. Ha adott szereplő szerintük egyáltalán nincs jelen vagy munkája nem értékelhető, úgy 0 értékelést adhattak neki.

06_szarvashegy_diagram_v1

6. ábra Ön szerint melyik szereplő mennyiben mozdítja elő Szarvashegyen a lakosság jólétét? Válaszok átlaga

A válaszok szerint a szarvashegyiek jólétét Szarvashegyen elsősorban saját maguk, mint öntevékeny lakosság mozdítják elő (3,2). Ezt így fogalmazza meg egy Rozmaring utcai lakos: „Rozmaring utcának egy részét, saját költségünkön aszfaltoztattuk le, amit szintén a saját költségünkön végzett vízbevezetéskor, rosszul javítottak meg a vízbevezetést követően, azóta az utca alig járható, a kocsik számos kátyúba kénytelenek sokszor belemenni, ez igen nagymértékben veszélyezteti a kocsik épségét, állapotát”. Második helyen a civil szervezetek állnak (2), míg harmadik helyen a Szentendrei önkormányzat (1,6). Negyedikként szerepel a helyi képviselő (1,5), akit a polgármester követ (1,3). A vállalkozók hatodikként szerepelnek a sorban (1,1). Az ezt követő szereplők hiánya általános e városrészben (pártszervezetek, Európai Unió, magyar állam, egyházi szervezetek).

 

Összegzésül

Összességében elmondható, hogy felsorolásban szereplő csoportok, szervezetek és személyek alacsony értékelése arra mutat rá, hogy a szarvashegyi lakosság alapvetően úgy látja, hogy e szereplők kevéssé vagy egyáltalán nem foglalkoznak a városrésszel. Egy válaszadó megfogalmazását kölcsön véve: „Szarvashegy Szentendre fekete báránya!”.

A kérdőívet egyéb észrevételekkel is el lehetett látni Szarvashegy kapcsán. Többen addigi véleményüket húzták alá („Megszakítás nélküli kerékpárút építése a Belváros és a Duna-Ipoly Nemzeti Park között => turisztikai csomópont” vagy például kisgyermekes családok „babakocsival mennek a főút mellett a 90-100-zal haladó autók és motorok mellett.”). Ugyanekkor új észrevételek is előkerültek: „Az égetési tilalom felügyelet fontos, a füst egyébként Szentendre város felett terül el”. Adott vélemények magyarázata is fellelhető a megjegyzések között („Egyszer kellene egy komoly, jó minőségű útfejlesztést végrehajtani, mert ami eddig ezen a téren történt, az csak pénzkidobás”). Az általános véleménnyel szemben a terület adott részein azonban közbiztonsági problémák merülnek fel. Erről így ír egy szarvashegyi úti lakos: „gyakori a betörések és idegen alakok látogatása a telkeken. Nálam is volt már több kísértet (igaz, ez nem fejlesztés, de fontos volna foglalkozni vele)”. Egy másik pedig így: „kívánatos lenne a gyakoribb rendőri járőrözés, gyakoriak az éjszakai besurranások”. A belterületbe vonás kérdése néhány említés során került elő, pro és kontra vélemények egyaránt akadtak. Egy a pro hozzászólások közül: „Sokunknak fontos lenne Szarvashegy lakóövezetté nyilvánítása”. És egy pedig a kontra érvek közül: „Maradjon “ÜDÜLŐÖVEZET” ..10% beépíthetőség!!!! Építési “MORATÓRIUMOT” kell elrendelni, amíg az utak + víz elvezetés nincs megoldva!”.

Végül érdemes elgondolkodni egy Forrás utcai lakos által felvetett kérdésen is: „Vajon költenek-e annyit erre a régióra arányosan, amennyit az itteniek az önkormányzati adóba befizetnek?”

 

Egyesületünk elnöksége és képviselői már gondolkodnak a megfogalmazott igények kielégítésén.

Tegyünk együtt egy élhető Szarvashegyért! Van beleszólásunk!

 

///

 

Kapcsolódó előzmények

  • 2016. október 9., ekkor tartottuk az utolsó kört, cikkért kattints ide
  • 2016. október 18., lakossági fórumot tartottunk a Forrás utcai buszfordulónál, összfoglaló itt
  • 2016. október 21., az első eredményekről számoltunk be, olvassátok!

Kapcsolódó tartalmak

Submit a Comment

%d blogger ezt szereti: