+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Bezárták a város zeneiskoláját!

Bezárták a város zeneiskoláját!

Gyorshír: Az idei tavaszi szünet előtt már közvetlenül életveszélyesnek ítélte meg egy újabb szakértő a  zeneiskola épületét, így a gyerekek egyelőre ide már nem térhetnek vissza.

Bezárták a város zeneiskoláját!

(miért kell megvárni, míg a fejünkre omlik a ház?)

 

Az idáig ismert információk:

 •  Egyelőre csak egy napra zárták be az iskolát, jön egy statikus és nyilatkozik majd, hogy folytathatják-e tanítást.
 • Az életveszélyt elhárító cég 2014. április 23-án reggel kezdte el a munkálatokat.

Aládúcolták az iskola nagytermének a mennyezetét és a tornyot is, tehermentesítik a tetőszerkezet elkorhadt tartógerendáit.

 • A torony felújítási munkáinak várható költsége 2,4 millió Ft.
 • A teljes tetőszerkezet felújítására nem szavazott meg pénzt a testület, hiába kérte a TESZ és a VSZ Rt vezérigazgatója is a sürgős intézkedést.

 

A történet időrendben:

 • A TESZ képviselői 2013 októberében már javasolják, hogy a zeneiskola tetőszerkezetét azonnal fel kell újítani, mert omlik az épület. A Fideszes képviselők nem támogatták a javaslatot.
 • A TESZ képviselőinek korábbi javaslatára 2013 novemberében a képviselő-testület végre megszavaz egy részleges felújítási programot.
 • A VSZ Zrt. által végzett költségbecslés (a teljes tetőszerkezet felújítása 97 millió Ft lenne) helyett részleges felújítást rendelnek meg, a tetőt újból külön felméretik egy külsős céggel.
 • Januárban, a 2014-es költségvetésben részleges felújítás szerepel, kb. 20 millió Ft összegben.
 • A VSZ Zrt. elkezdené a kivitelezés bonyolítását, azonban a városvezetés átadja az ügy intézését a Projekt Irodának.
 • Az iroda megrendeli a tervezést, a húsvét előtti nagyhéten, a felmérés közben próbakutatást végeznek a nagyterem mennyezeti tartó gerendáin is, ami után azonnal statikust hívnak, aki haladéktalan intézkedéseket ír elő, ezért április 23-án bezárják az iskolát addig, ameddig legalább az aládúcolásokat el nem végzik.

 

A puszta tények puszta felsorolása magáért beszél, érdemes a sorok között olvasni, és tapasztalható a döntéshozatal kaotikus volta.

 

2013. október 10. A testületi ülés jegyzőkönyvéből. A napirendi pont a Barcsay, a Rákóczi, a Templomdombi és az Izbégi iskola kisebb felújításáról szólt. Ebben az előterjesztésben nem szerepelt a zeneiskola!

A jegyzőkönyv nem teljesen adja vissza a tárgyalás menetét, ezért zárójelben kiegészítések olvashatóak a könnyebb megértés érdekében.

Fülöp Zsolt képviselő, TESZ: Örül, hogy sor kerül a közvetlen balesetveszély elhárítására (Barcsay, Rákóczi, Templomdombi, Izbégi iskola), de úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy a foltozásoknak legyen értelme, a jövő évi költségvetésbe be kellene tervezni a felújítást. Ezeknek az intézményeknek komolyabb felújítására lenne szükség, hogy ne csak ideig-óráig szüntessék meg a beázásokat, hosszú távú megoldásnak kell születnie. A zeneiskola tetőszerkezetéről nyáron görögdinnye nagyságú vakolatdarabok estek le, közvetlen az eresz alól (a zeneiskolát is be kell emelni a programba).

Dr. Török Balázs alpolgármester: Kérdezi, hogy a zeneiskola vakolathullásáról is van ismeretük? Része volt-e ez a vizsgálatnak?

Putz Tamás, a Fejlesztési és Projekt Iroda munkatársa: A zeneiskola nem volt része a vizsgálatnak.

Kroó József, a VSz Zrt. vezérigazgatója: Elmondja, hogy a VSZ Zrt. vizsgálata a zeneiskolára is kiterjedt. Sok életveszélyes pontja van a zeneiskolának, ami véleményük szerint azonnali beavatkozást igényel (mindegyik iskola igazgatójának észrevételei alapján, a VSz Rt elvégzett egy felmérést, amit Kroó úr ismertetett a városvezetéssel).

Fülöp Zsolt képviselő TESZ: Elmondja, hogy nem arról szólt a javaslata, hogy még egyszer mérjék fel az egészet (új szakvélemények több millió Ft-ért), hanem a már meglévő szakvélemények alapján (VSz Rt felmérése) készüljön egy olyan javaslat, ami alapján a 2014-es költségvetésbe be tudnak tervezni sürgős és hosszú távú felújításokat (a zeneiskolával kiegészítve).

Szavazás eredménye:

Határozat; Elutasítva

Egy hónappal később azonban mégis újra előkerült a zeneiskola ügye.

 

A 2013. november 14. testületi ülés jegyzőkönyvéből

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat által működtetett Vujicsics Tihamér Zeneiskola épülete közvetlen veszélyelhárításának vizsgálata, megoldási javaslatok

Fülöp Zsolt képviselő TESZ: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen már javasolta (ismételten), hogy be kellene tervezni a 2014-es költségvetésbe ennek a tetőszerkezetnek a teljes felújítását. … Véleménye szerint ezt most el kellene dönteni, hogy tavasszal ténylegesen elkezdődhessen a tetőszerkezet felújítása. Látszik a képekből és a felmérésből, ami az előterjesztésben is szerepel, hogy nagyon rossz állapotban van a tető. Úgy gondolja, hogy egyszer kellene belekezdeni és felújítani.

Dr. Török Balázs általános alpolgármester: Véleménye szerint nem a Képviselő-testületnek kellene diktálnia a szakmai munkát, hanem a szakembereknek kellene a Képviselő-testület elé tárni a javaslatokat. Ez eddig minden esetben jól működött, a tetők felújításra kerültek.

Megadja a szót Fülöp Zsoltnak.

Fülöp Zsolt képviselő TESZ: A becsléseket a VSZ Zrt. végezte el. Ez első-körös becslés, azért lehet nagyságrendjét illetően három millió forinttal számolni (tervezési díj). Ez az összeg nem lesz sokkal több, sem kevesebb. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a 20 millió forintos felújítás csak a torony és a párkány javítását tartalmazza, a tetőszerkezetét nem. Ha esik az eső, és a zeneiskola nagytermében éppen koncert van, akkor mindenki vigyen magával esernyőt, mert különben a nyakába csöpög a víz. A 20 millió forintos felújítás mellett esernyőket kell osztogatni.

Dr. Filó András képviselő: Szeretné, ha megújulna a zeneiskola, de nem szabad így nekirontani. Az életveszélyt azonnal el kell hárítani, viszont az előterjesztés két költségbecslésre hivatkozik. Ezzel szemben egy költségbecslés van a kettő helyett.

Fekete János képviselő TESZ: Putz Tamástól kérdezi, hogy beázik-e a zeneiskola vagy sem?

Putz Tamás, a Fejlesztési és Projekt Iroda munkatársa: Nem tud határozott választ adni.

Dr. Török Balázs általános alpolgármester: A vitát lezárja. Megkérdezi Kroó József vezérigazgatót, hogy elfogadja-e a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy az 1. és 2. pont helyett az a javaslat szerepeljen, hogy „Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a gazdasági alpolgármestert, hogy a Vujicsics Tihamér Zeneiskola tetőszerkezetének felújítására vonatkozó ütemtervet készítse el, kérjen árajánlatot a zeneiskola teljes tetőszerkezetének felújítására vonatkozó tervek, az építési engedélyre és kiviteli tervre.

 

Szavazás eredménye:

Határozat; Elfogadva

 

Mindeközben a zeneiskolában folyik a tanítás és minden „fontos” ember készül az évfordulóra.

 1. november 14. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a Vujicsics Tihamér Zeneiskola 50 éves évfordulójára.

November 14-én kezdődik az ünneplés, melynek során koncertek és gálaműsor várja az érdeklődőket.

 

Fülöp Zsolt

%d blogger ezt szereti: