A 2017. május 11-i képviselő-testületi előterjesztések

A 2017. május 11-i képviselő-testületi előterjesztések

Szokásunkhoz híven a soron következő, 2017. május 11-i testületi ülés előterjesztéseit is hozzáférhetővé tesszük. A közügyeinkbe való beleszólás, véleményalkotás, a szentendrei közéletben való részvétel nyitott kell, hogy legyen bárki számára, ezért kérünk minden szentendrei polgárt, hogy kövesse figyelemmel a város közügyeit! Várjuk a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat, amiket képviselünk a döntéshozatal során. Az előterjesztések az alábbi linken tölthetők le: https://www.dropbox.com/s/g3xic0ckmy8qyhd/testuleti_ules_2017_05_11_WEBRE.zip?dl=0 /nem kötelező regisztrálni az oldalon, x-szel be lehet zárni a bejelentkező dobozt/ A fontosabb, a közérdeklődésre inkább számot tartó előterjesztések az alábbiak: tájékoztató a településképvédelmi rendelet elkészítéséről az Aquapalace (V-8 Uszoda) 2017. évi üzleti terve a városi cégek (Aquapalace Kft., VSZN Zrt., TDM) 2016-os mérleg- és eredménybeszámolói Szentendre város 2016-os évi zárszámadása hulladékrendelet módosítása: előterjesztés a VSZN Zrt. helyett egy új szemétszállító cég közbeszerzés útján való kiválasztásáról lakatfal felállítása (TESZ előterjesztés) Ezeket külön csomagként is felraktuk, a könnyebb tájékozódás végett: https://www.dropbox.com/s/8of4pw1k77dtlx4/testuleti_ules_2017_05_11_WEBRE_VALOGATVA.zip?dl=0 /nem kötelező regisztrálni az oldalon, x-szel be lehet zárni a bejelentkező dobozt/ Ne a fejünk felett, a tudtunk és a véleményünk nélkül döntsenek az utcánk, a városrészünk és Szentendre sorsáról! A véleményeket, észrevételeket, javaslatokat küldje a szerkesztoseg@tesz2000.hu e-mail címre vagy közvetlenül a képviselőink számára: Fülöp Zsolt, 20 / 548-57-38, flpzslt [k] gmail [p] com Kubatovics Áron 30 / 231-97-13, agatity [k] gmail [p] com Szegedi István 30 / 212-06-26, szegedistvan [k] gmail [p]...
Beszámoló a 2016. december 8-i testületi ülésről

Beszámoló a 2016. december 8-i testületi ülésről

Be lehet tartatni a szabályokat? A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását segítik az új intézkedések. Ezek közül az egyik, hogy két új munkatárs foglalkozik ezentúl a hivatalban a közösségi együttélés szabályait megszegők ügyeivel és a Szentendrei Polgárőrség is besegít a térfigyelő kamerák kezelésébe. Másik örömteli intézkedés, hogy a TESZ Egyesület és a szentendreiek által évek óta sürgetett mobil kamerarendszert végre beszerzi a város. Rákóczi tanuszoda Most már teljesen az államé az iskolák Az önkormányzatnak 2017. január 1-től már semmi köze az iskolákhoz, az állam nevében a KLIK néven elhíresült szervezet utódja, a Váci Tankerület Központé lettek szőröstűl-bőröstűl. A polgármester elmondta, lehetőség szerint ezután is figyel az önkormányzat az iskolákra, támogatja az épületek karbantartását, mert csak remélni lehet, hogy nem romlik az iskolák helyzete a teljes állami irányítás alatt. Az előterjesztésből kiderült, hogy a város 216 millió Ft-ot takarít meg majd jövőre, ennyit kellene az államnak biztosítania a meglévő színvonal megtartására. Egyesületünk képviselőinek véleménye az alábbiak szerint alakult: Kubatovics Áron elmondta, hogy azért nem szavazza meg az előterjesztést, mert nem ért egyet az iskolák teljes állami felügyeletével. Szegedi István jelezte, hogy a várható 216 millió Ft-os megtakarítás egy része várhatóan megjelenik bevételkiesésként a Városi Szolgáltatónál, amely eddig végezte az iskolák karbantartását. Fülöp Zsolt pedig javasolta, hogy a megtakarítás egy részét forgassa vissza a város az iskolákba, mégpedig egy új, tehetséggondozást segítő program keretében ösztönözve, elismerve a város pedagógusainak munkáját és segítve a tehetséges gyermekek tanulását. A polgármester válaszában elmondta, nincs mit tenni, át kell adni az iskolákat és a 216 millió Ft megtakarítás az pont annyi lesz, nem érti Szegedi István érveit. Polgármester úr szintén elutasította, hogy új tehetséggondozó programot...
2016. októberi képviselő-testületi beszámoló

2016. októberi képviselő-testületi beszámoló

2016. októberi testületi beszámoló, valamint a szeptemberi és októberi testületi ülés között történt események rövid áttekintése: Auchan-csomópont, V8 uszodában működő egyesületek jövője, Ferenczy Múzeum Centrum régészeti megbízása, elkészült a hulladékátrakó, belvárosi csapadékvíz elvezetése, izbégi sporttelep, Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. féléves tevékenysége, bizottsági struktúrák megváltozása, megkapja a Város a PMK épületét, dömörkapui házak jövője, sportpályák a Kőzúzó utcában, a legfontosabb pontokat tekintve.