+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Már egy hete csak a…

…városban történteken mérgelődök.  Eljutottunk odáig, hogy Szentendre első embere bemutatott a médiának, a világnak és nem utolsó sorban egész Szentendrének a középső ujjával. ———-oldaltörés———- De nézzük meg, hogyan jutottunk el idáig! Egy már elkótyavetyélt hagyatékra hivatkozva kitalálta a város vezetése, hogy uszodát épít. Jött 2006-ban a nem éppen központi helyen található lakótelepre a nagy üzleti terv: „Mivel azonban a hasonló magyarországi uszodaépítési projektek tapasztalatai azt mutatják, hogy egy uszoda önmagában történő működtetése a magas beruházási és működtetési költségek miatt súlyos terheket ró a tulajdonosokra, a kedvezőbb megtérülés reményében az uszodai funkció kiszélesítése szükséges.” Ezt meglátva minden józan eszű városlakó kézzel-lábbal tiltakozott a létesítmény felépítése ellen, az ellen meg különösen, hogy erre hitelt vegyen fel az önkormányzat. Ezt úgy oldották meg, hogy a kivitelező Quali-Team Consult vette fel a többmilliárdos hitelt, és a város lett a kezes 30 százalékos tulajdoni résszel. Az átadás utáni első 110 nap során már megjelentek a viharfellegek. A 2009. augusztusi jelentés 20 milliós havi üzemeltetési veszteségről,  és esetleges visszaélésekről szól. A Quali-Team Consult mint fő tulajdonos a már akkor meglévő tartozását nem tette be a közös kasszába. Az ellenőrző bizottság meg „házon kívül” volt.  Időközben a  „háttérben” elkezdődött egy cserebere-folyamat a tulajdoni arányokkal, és eljutottunk odáig, hogy 1, azaz egy forintért megveheti az uszodát a város. A 2010. januári testületi ülésen több képviselő is megkérdőjelezte az egész létjogosultságát: Fülöp Zsolt képviselő: a javaslat megfogalmazását alapos körültekintés után kell megtenni. A bank nem járt el kellő gondossággal. Annak tudatában engedi ki az üzlettársat, hogy csődbe megy a cég.  Azt kell megnézni, hogy a gazdálkodás során kialakult helyzetben felmerül-e büntetőjogi felelősségre vonás kérdése. A vizsgálatot nem neki kell kezdeményeznie,...

Interpelláció a polgármesterhez

Tárgy: Ej, ráérünk arra még? ———-oldaltörés———- A képviselő-testület 2014. február13-i ülésére A címben szereplő hozzáállást tapasztalják a városvezetőktől a skanzen mellett található Szarvashegy városrész lakói.   Szarvashegy az egyik legújabb városrész, a 90-es években kezdődött el a terület beépítése, ekkortól kezdődött meg a nyaralók átépítése üdülő-lakó házakra, egyre több állandó lakosa lett a városrésznek. Az életkörülmények kialakításában a lakosok is kivették a részüket, így joggal várták el, hogy az önkormányzat is teljesíti a kötelezettségeit. Eleinte szorgalmasan  és kitartóan keresték az önkormányzat képviselőit, bíztak a kapott ígéretekben, ám ahogy teltek az évek, úgy csalatkoztak az ígéretekben, egyre fogyott a  bizalom a városvezetésben. A megfogalmazott igények egészen hétköznapiak, hiszen gyalogos – kerékpár utat, gyalogos átkelőhelyet, szemét elszállítást mindenhonnan, sebesség korlátozást, csapadékvíz elvezetést, és néhány KRESZ-tábla pótlását kérték. A kéréseiket immár sokadszorra újra megfogalmazták és hogy nyomatékot adjanak azoknak, 356 aláírással támogatták meg a levelüket. Beadták tehát a kéréseiket az önkormányzatnak, a polgármesternek címezve, 2013 november 6-án. Vártak újra türelmesen, ma már három hónapja, ám hivatalos választ nem kaptak. Az aláírásgyűjtést folytatták és eddig már 460 szarvashegyi polgár támogatása mellett 2014 február 5-én egy határozott felszólítást fogalmaztak meg a városvezetésnek, amiben mint legvégső eszköz, a demonstráció szervezését is megemlítik. A Szarvashegy városrészben lakók egyik képviselője megkeresett és segítséget kért a problémáik megoldása érdekében, ezért az alábbi kérdésekre kérek választ: –          mikor kapta meg polgármester úr,  a szarvashegyiek 2013 november 6-án iktatott levelét, milyen intézkedéseket tett ezt követően, hogyan ellenőrizte, hogyan követte az ügy kezelését? –          hogyan fordulhat elő, hogy három hónapja nem kapnak választ a szarvashegyi polgárok? –          milyen intézkedéseket tett és tesz annak érdekében, hogy még egyszer ne forduljon elő hasonló...

Tiszta várost! Tiszta közéletet!

A Szentendre és Vidéke interjúja Fülöp Zsolttal ———-oldaltörés———- Elöljáróban “Érdekes” kérdéseket tett fel a SZEVI, melyek éppen a lényeggel nem foglalkoznak. Például azzal, hogy miért halmozódhatott föl az 586 milliós adósság? Miért vették föl köztisztviselőnek Simon Pétert, miközben a cége helyett közpénzből a városnak kell kifizetnie 586 millió forintot? Miért nem tájékoztatta Dietz Ferenc polgármester a szentendreieket a felhalmozott 586 millió forint követelésről? Miért nem a független magyar bíróságra bízza a döntést az adósság behajthatóságáról? SZEVI: Ön az ATV Start című műsorában azt mondta, hogy az önkormányzati szakértők szerint nem lehet behajtani a követelést. Miért akarják akkor perre vinni a dolgot? Fülöp Zsolt (F. Zs.): Más szakértők szerint be lehet hajtani az 586 millió forintos adósságot, ezt a kérdést szerintünk nem Dietz Ferencnek és az őt támogató Fidesz-frakciónak kell eldöntenie, hanem a független magyar bíróságnak, tehát legalább meg kell kísérelni az adósság behajtását. Csak ebben az esetben van erkölcsi alapja az egyszerű szentendrei polgártól követelnie az építményadót, a gépjárműadót, az iparűzési adót. A SZEVI nyilvánossága előtt is kérdezem Dietz Ferenc polgármestert: hogyan halmozódhatott föl az 586 millió forintos adósság? Hogyan lehetséges, hogy nem tájékoztatta a szentendreieket erről a hatalmas adósságról? SZEVI: A médianyilvánosság ellenére viszonylag kevesen voltak a tüntetők. Ezt kudarcként élték meg? F. Zs.: A rendszerváltás óta nem voltak ilyen sokan, hogy elmondják nyilvánosan is a véleményüket! Sokan vannak azok a szentendreiek, akik csütörtökön személyes jelenlétükkel is demonstrálták, hogy nem tűrik tovább a városvezetés mutyipolitikáját. Sokan vannak azok a szentendreiek, akik nem tűrik tovább, hogy a befizetett helyi adóforintjaikat felelőtlenül, pazarlóan használják föl. Sokan vannak azok a szentendreiek, akik nem tűrik tovább, hogy bizonyos „vállalkozónak” mindent megenged a...

Beszámoló a 2014. január 30-i testületi ülésről

Tovább gyűrűzik a botrány a Városházán ———-oldaltörés———- Szentendrén soha nem látott eseménynek lehettünk tanúi. Több száz fős tömeg az utcán és tömött karzat az ülésteremben. Mindez egy olyan testületi döntés eredményeként, ahol egy „rejtélyes” ám igen jól ismert vállalkozónak – akit időközben a városi Fejlesztési és Projektiroda élére neveztek ki – az önkormányzati többséget adó Fidesz elengedett 586 millió forint tartozást. A város amúgy álmos közvéleménye élesen reagált a hírre. A TESZ előterjesztést készített a korábbi tartozást elengedő határozat visszavonására, az érintett vállalkozó köztisztviselői státuszának megszüntetésére és egy vizsgálóbizottság felállítására. A testület utolsó napirendi pontként tárgyalta a TESZ előterjesztését. A határozati javaslatok így szóltak:     I. Határozati javaslat   Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 383/2013. (XII.12.) Kt. sz. határozatát, melyben a 2006. június 28-án kelt, az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint lízingbe vevő, Szentendre Város Önkormányzat, a Raiffeisen Property Lízing Zrt. mint lízingbe adó és a QualiTeam-Consult Kft. mint készfizető kezes között létrejött I12UNIUA160878 számú ingatlan lízingszerződés, valamint az ugyanazon a napon a QualiTeam Consult Kft. kötelezettségvállalása tárgyában Szentendre Város Önkormányzat és a QualiTeam-Consult Kft. között létrejött szerződés alapján nem érvényesít igényt a QualiTeam Consult Kftvel szemben.   Felelős: Polgármester Határidő: azonnal A határozat végrehajtásáért közvetlenül felelős: Jogi Iroda       II. Határozati javaslat   Szentendre Város Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy felkéri a Jegyzőt, hogy azonnali hatállyal intézkedjen Simon Péter, Fejlesztési és Projekt Iroda vezetője közszolgálati tisztviselői státuszának megszüntetéséről.   Felelős: Jegyző Határidő: azonnal A határozat végrehajtásáért közvetlenül felelős: Jegyző       III. Határozati javaslat   Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy álljon...