+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Fókuszban az egy százalék

​1% Kedves Szentendreiek, Kedves Támogatóink! ———-oldaltörés———- A Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület (TESZ) a város tiszta közéletéért, egy nyugodt, virágzó Szentendre érdekében fáradozik. Amennyiben egyetért céljainkkal, és még nem kötelezte el adója 1%-át más nemes célra, kérjük, felajánlásával támogassa munkánkat!   Köszönjük az Ön által eddig nyújtott számtalan segítséget!   Adószám: 18039094-1-13  ...

A TESZ nyilatkozata

​ A Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület (TESZ) – az alapszabályának megfelelően – az országgyűlési választáson nem vesz részt, egyik párt mellett sem kampányol, egyik pártot sem támogatja. ———-oldaltörés———- Minden TESZ- tag lelkiismerete szerint támogathatja a neki szimpatikus jelöltet, pártot. Kérünk minden szentendrei polgárt, hogy vegyen részt az április 6-i választáson, és az egyesület tagjaihoz hasonlóan, lelkiismerete szerint voksoljon. Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú...

Gondolatok Szentendréről és a sportról

​ Régóta töröm a fejem, hogy nálunk, Szentendrén mi és hogyan működik – vagy éppen nem működik. ———-oldaltörés———- További elmélkedéseimet megelőzném egy linkkel. Hétvégén Bonyhádon jártam kis csapatommal, és azzal találkoztam, amit megálmodtam Szentendrére. Íme, a link és folytatom! http://www.acbonyhad.hu/?q=node/10   Két éve tevékenykedem Szentendrén, azóta létezik kis-nagy csapatunk, a Pilisi Pegazusok néven FUTÓ gárdánk! (A gárda szótól ne ijedjen meg senki.) Ez alatt az idő alatt sikerült némi betekintést nyernem, miként is működnek Szentendrén az ügyek (a sportügyek), sikerült tisztábban látnom, mennyire is tudnak összefogni egy közös cél, egy nem elsődlegesen profitorientált cél érdekében a városban. Nos, elkeserítő a helyzet. Sportpályafutásom alatt már bejártam az egész országot, de ekkora közönyt és ilyen nagy fokú nemtörődömséget sehol nem tapasztaltam. Kis falvakban épülnek sportcsarnokok, futópályák, játszóterek, szabadidőparkok, ám itt, a Duna gyöngyszemének mondott városban – leszámítva a V-8 uszodát, ami létezése óta vitatott téma, és egy mesterségesen fenntartott tőkeinjekcióval életben tartott létesítmény – gyakorlatilag nincs semmi. Igen, mondhatjuk, hogy van honvédségi futópálya (ami furcsa rendszerének köszönhetően nem mindenkié, pedig a honvédelem az adófizetők pénzéből létezik, tehát elvileg mindenki használhatná), van néhány kőkorszakot idéző focipálya és egy gazos, romos baseballpályánk. Ezeken a pályákon ráadásul nem is olyan egyszerű edzeni, hiszen ilyen-olyan kft.-ken keresztül kérvények, engedélyek sokasága után még borsos pénzt is le kell tenni, s már sportolhatunk is. A kérdés csupán az, hogy egy szolgáltatást nem nyújtó gaztengerért miért kell fizetniük egyesületeknek, kluboknak, hiszen akárhogy is nézzük, sportolóink viszik hírül városunk minden területen jócskán megcsorbult hírnevét. Azon gondolkodom, miért nem segítik a sportolókat, klubokat. Természetesen vannak támogatott egyesületek, sportolók, akik összefonódnak önkormányzati érdekeltségekkel, ám azok nem a többség. A többség –...

Beszámoló a 2014. február 13-i testületi ülésről

​ A Kulturális Kft. üzleti terve – érdekes számokkal ———-oldaltörés———- –       11,6 millió Ft az ingyenes Szentendre és Vidéke (SzeVi) c. újság fenntartására. Annak idején azzal a felkiáltással vált ingyenessé a lap (és elvben minden háztartásba eljut), hogy a megnövekedett példányszám majd magával hozza a hirdetések számának növekedését, így az újság önfenntartóvá válhat. Hát nem így történt! A lapban éppen annyi hirdetés van, mint korábban, viszont az adófizetők 11,6 milliója bánja a „közérdekű” hírek megjelenését és a kritikai hang mellőzését. –       19 millió Ft a Szentendre TV és Rádió finanszírozására. Mint tudjuk, a két sajtóorgánum egy Szentendrén jól ismert magánvállalkozó érdekeltségi körébe tartozik. E két média is „közszolgáltat”, mint a SZEVI. És a SZEVI-hez hasonlóan ezek is a jelenlegi városvezetés szócsövei és kiszolgálói, a műsorokban kritikai hang elvétve jelenik meg. Néhány évvel ezelőtt ugyanezt a feladatot a cég 5 millió forintért látta el. A TESZ javasolta, hogy a támogatásként nyújtott 19 millióból 15 milliót csoportosítson át az önkormányzat kulturális feladatokra, az így kapott 15 millió Ft felhasználására Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Mártontól, a Kulturális Kft igazgatójától vártunk volna javaslatot a márciusi testületi ülésre. A kulturális vezető elmondta, hogy örül a javaslatnak, és természetesen vállalja, hogy elkészíti a márciusi határidőig a szakmai javaslatát, azaz milyen kulturális eseményekre, feladatokra fordítaná a 15 millió Ft-ot. A javaslatunk másik része az volt, hogy a Kulturális Kft-től helyezzék át a médiával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Kabinethez, így a politikai propaganda nem terhelné a kulturális vezetést. Javaslataink nem találtak meghallgatásra, a Fidesz frakcióból egyedül Dr. Kőrösi Tibor értett velünk egyet, így maradt a Szentendre TV és Rádió 19 millió Ft-os támogatása, amit a befizetett helyi adóinkból folyósít...

Reakció az interpellációra kapott válaszra

​Tisztelt Polgármester Úr! ———-oldaltörés———-               A Szarvashegy lakói által összeállított problémákra, feladatokra és észrevételekre az Öntől kapott interpellációs választ megbeszéltem a lakók egyik képviselőjével, és az alábbi észrevételeket teszem:   1.     Ügykezelés: Válaszában leírja, hogy „az ügykezelési gyakorlat szerint, ha a beadványban foglalt kérdések kivizsgálása gazdasági társaság feladatkörébe tartoznak, … az adott gazdasági társaság kötelessége határidőben gondoskodni a szükséges intézkedések megtételéről,… a végrehajtás során felmerülő akadályokról az adott feladatot ellátó szerv köteles tájékoztatást adni a felettes vezetőnek”. A szarvashegyi lakók problémái összetettek, hiszen kerékpáros és gyalogos utakra, csapadékvíz elvezetésre, KRESZ táblák pótlására, gyalogos átkelő felfestésére, szemét elszállításra, sebesség korlátozásra, útjavításra vonatkoznak. A válaszból kiderül, hogy nem olvasták el figyelmesen a beadványt, mert az egész levelet és a benne megfogalmazott problémák megoldását a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-nek (VSZN Zrt) adták ki feladatnak, holott a VSZN Zrt nem illetékes a levélben megfogalmazott problémák mindegyikében. Ezt támasztja alá a VSZN Zrt önnek írt tájékoztató levele is („A kérések jelentős része nem a VSZN Zrt hatáskörébe tartoznak, ezért ezekkel a témákkal kapcsolatban tájékozódtam, de hatáskör hiányában intézkedést nem tettem. Kroó József vezérigazgató”).   Észrevétel az ügykezeléssel kapcsolatban: Nincs tisztázva, ki dönti el és milyen kompetencia alapján, hogy melyik ügy kihez kerül, ha több probléma egyidejű kezelésére, megválaszolására van szükség.  Nem követhető nyomon, hogy ki és hogyan követi az ügy kezelését. Nem derül ki, hogy kinek milyen határidőre kell beszámolnia az ügy kezeléséről, továbbá az sem egyértelmű, hogy ki, mikor, milyen határidővel és hogyan tájékoztatja a szentendrei polgárt az ügyével kapcsolatban. Rövid összegzés: beérkezik az ügy, kiosztja a hivatal. Ha a hivatal nem kap visszajelzést (nem derül ki, hogy mennyi idő után), elintézettnek veszik...