+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

A Dunakorzó legújabb tervei

​ Lakossági fórumon mutatták be a Dunakorzó újabb terveit ———-oldaltörés———- 2007 júniusában lakossági fórumon mutatták be először a Dunakorzó átalakítási koncepcióját. A lakosság részéről már ekkor is felmerült két, a mai napig megoldatlan probléma: a szóban forgó partszakasz hajózhatósága, illetve ugyanennek a területnek a biztonságos gyalogos megközelíthetősége. A sétány felületének kialakítására két tervpályázat készült, az önkormányzat Puhl Antalét fogadta el, ami azonban mára teljesen átalakult. A végleges árvízi védőmű elkészült – és sikeresen levizsgázott -, a korzó átalakítására azonban a városnak nincs pénze, uniós pályázatból szeretnék megvalósítani.   Egy Facebookról átvett bejegyzésem alapján szeretném bemutatni, mit tapasztaltam az idei novemberi lakossági fórumon. Dietz Ferenc polgármester megnyitó beszédében leszögezte, hogy a tervek véglegesek, a művészeti bizottság is jóváhagyta, így nem kívánnak változtatni rajta, ugyanakkor a nyilvánosságnak – videoüzenetben – azt mondják, hogy nyitottak mindenre. A polgármester elárulta, mi lesz az egész átépítés fő attrakciója: a Duna és az egész partszakasz láthatósága (de erre később még visszatérek). Az est folyamán a tervező prezentációjáról lassanként kiderült, hogy a bemutatott látványtervek mára köszönő viszonyban sincsenek a végső állapot tervével. Az illetékesek meg akarják hosszabbítani a sétányt, így az a „köszöntő” szobortól a Bükkös patakig fog tartani, utóbbi lesz a helyszíne Kucs Béla Ivó lány (1965) című alkotásának (ez jelenleg a Dózsa György úton látható, a rendőrséggel szemben). A sétányra lefutó utcák vonalát meghosszabbítják a gátig, de nem tartanak a folyóig, mert nem lesznek levezető lépcsősorok… A gát építését követő rekonstrukció során csak ideiglenesen állították vissza a kandelábereket, ezeket a későbbiekben eltávolítják és újakat helyeznek ki, oda, ahonnan megvilágíthatják a szervizutat. A nemrég kiültetett fák lombkoronáját legfeljebb nyolc méter átmérőjűre engedik nőni, ezért évente...

Kéki I-II rekultiváció

​ Gőzerővel halad a Kéki szemétbányák rekultivációja. Ma délelőtt a helyszínen járt a TESZ képviselője és egy aktivistája. Tapasztalataikról az alábbiakban olvashatnak. ———-oldaltörés———- Előrebocsátom, hogy magához a bánya rekultivációhoz, annak műszaki megoldásaihoz nem értek, így azzal nem is szeretnék foglalkozni. Az első és egyben a legszembetűnőbb a bányához vezető utak állapota. Ezek az utak nem csupán a bányákhoz vezetnek, hanem lakóterületekhez is. Ugyanazt az utat használja az építési forgalom és használná a lakosság is, ha tudná. A nemrégiben murvával és mart aszfalttal járhatóvá tett utak mára személyautóval járhatatlanok, az elvégzett felújítások kidobott pénznek tűnnek. A területen további két intézmény működik. Az önkormányzati Gyepmesteri telep és az Árvácska állatmenhely. Megközelítésük szinte csak terepjáróval lehetséges. Ebből adódóan sem a segíteni szándékozó adományozók, sem az önkéntesek nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudnak a telepekre eljutni. Az állapot tarthatatlan, ezért a város jegyzőjéhez fordulunk segítségért. A fejleményeket folyamatosan...

Életet menthet!

​ Elsősegély-oktatást szervezünk november 28-án, csütörtökön18 órakor a Szamos cukrászda emeleti különtermében. Az est házigazdája Hidvégi Krisztina, vendége Tóth Viktória, akinek köszönhetően nemcsak az életmentéshez szükséges tudással ismerkedhetünk meg, de egy olyan emberrel is, aki életét mások megmentésére tette föl.  Az oktatás díjtalan, mindenkit szeretettel várunk! ———-oldaltörés———- Három műszakban ment életet, most tőle tanulhatunk!   Elsősegély tanfolyamot szervez a Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület (TESZ) 2013. november 28-án, csütörtökön 18 órakor, Szentendrén, a Szamos cukrászdában, a Dumtsa Jenő u.12-ben. Az oktatást Tóth Viktória rendőr őrnagy és mentőápoló tartja. Mindenkinek lehetősége lesz megtanulni és elsajátítani többek között a helyes újraélesztést a gyakorló bábun. A tanfolyam tervezett ideje 1,5 óra, a részvétel díjtalan. A háromgyermekes édesanya, Tóth Viktória célja, hogy minél több emberen segítsen. A BRFK központi ügyeletén dolgozó százados másodállásban a Máltai Szeretetszolgálat Mentőápolója. S hogy miképp lett mentőápoló? Rendőrként pár éve egy balesethez riasztották. Hamarabb értek ki, mint a mentősök, de nem tudták, hogyan segítsenek. Ekkor határozta el, hogy elvégzi a mentőápoló tanfolyamot. Az ott szerzett tudásának köszönhetően azóta többen is neki köszönhetik az életüket. Viktóriának még arra is van energiája, hogy a főállása mellett vállalt mentőápolói munkája után oktatóként is továbbadja az életmentéshez szükséges ismereteket. Ez irányú tevékenységét önkéntesen, mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi. És ami még inkább kivívja Tóth Viktória iránti tiszteletünket, hogy ez a példátlan munkabírású hölgy úgy adja át tudását, tapasztalatát és életszeretetet, hogy ő maga sikeresen megküzdött a rákbetegséggel. Ezen az estén nem csak egy szakszerű elsősegély tanfolyamon vehetünk részt, hanem megismerkedhetünk egy olyan emberrel, aki az életét mások megmentésére tette föl....

A zeneiskola tetőszerkezetéről

Az önkormányzat fölmérettette a VSZ ZRt.-vel a városi kezelésben lévő iskolák állapotát, s a kisebb-nagyobb felújításokra – összesen – 4,5 millió forintot szavazott meg a képviselő-testület az októberi ülésen. ———-oldaltörés———- Már ekkor szóvá tettük (TESZ képviselők), hogy a zeneiskola felújítását is el kell kezdeni, mert folyamatosan hullik a párkányról a vakolat, amit úgy hárítottak el ideiglenesen, hogy leverték a meglazult vakolatot. A tető több éve beázik, a tetőszerkezet fagerendáinak egy része elkorhadt. A képviselőket sikerült meggyőzni, hogy a novemberi ülésre készítsenek átfogó javaslatot, ami alapján el lehet kezdeni a tetőszerkezet rekonstrukcióját. A műszaki felmérésből kiderült, hogy átvizsgálták a teljes tetőszerkezetet, a bádogozást, a főpárkányokat és a kapcsolódó szerkezeteket.  A felmérés megállapítja, hogy a teljes héjalás, mind a cserépfedés, mind a lemezfedés oly mértékben sérült, hogy az alatta levő faszerkezet is instabil. A tetőszerkezet helyenkénti javítása nem lehetséges, az alsó faszerkezet, beleértve a záró födémet is, szétrohadt. A torony javítása is csak teljes újraépítéssel lehetséges. Az épület szélén lévő ereszcsatornák folyamatosan áztatják a homlokzatot, ezért a teljes főpárkányzat és homlokzati stukkók élet-és balesetveszélyesek. Folyamatosan potyog a vakolat a homlokzatról, emiatt az balesetveszélyes, felújítása azonnali javítást igényel. A statikai vélemény szerint a tetőszerkezet nem életveszélyes, azonban a torony és a párkány javítása a jövő évben nem tűr halasztást. A legszükségesebb javításokat (csak a torony és a párkány) 20 millió Ft-ra becsülték, míg a teljes tetőszerkezet felújítását – a toronnyal és a párkánnyal együtt – 97 millió Ft-ra. Az egyszeri városlakó úgy gondolhatja, hogy ezen felmérések ismeretében, melyekhez fényképeket is mellékeltek a jelenlegi állapotokról, a képviselők hálát adtak a gondviselésnek, hogy eddig egy vakolatdarab sem okozott balesetet, és a torony is áll...

Beszámoló a 2013. november 14-i testületi ülésről

​ A testületi ülés négy sürgősségi indítvánnyal kezdődött, melyekből kettő tarthat igényt a közvélemény érdeklődésére. ———-oldaltörés———- Mire költött a VSZ ZRt. 30 millió forintot?   Üdvözöljük, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatóságát fontosnak tartja a VSZ ZRt. vezetése, és elkezdte nyilvánosságra hozni az adatokat. A nyilvánosságot segítjük, amikor közzé tesszük ezt a beszámolót, így minden szentendrei polgár ellenőrizni tudja, hogy a lakókörnyezetében milyen felújításokat hajtottak végre, azok mennyibe kerültek, és milyen minőségben végezték el a munkákat. Kérjük, írják meg akár pozitív, akár negatív véleményüket a táblázatban látottakról és arról, hogy szeretnének-e még több információt a közpénzek felhasználásáról (Fekete János: janos-fekete@t-online.hu, vagy Fülöp Zsolt:  flpzslt@gmail.com) /A VSZ Zrt. tájékoztatójából kitűnik, hogy a 10 választási körzetben, körzetenként mintegy 3 millió forint került felhasználásra./     V-8 patika – utóélet     Történeti áttekintés: 2009. április 6-án 20 évre az alábbi szerződést kötötték: A V-8, Aquapalace Kft (Simon Péter többségi tulajdonos ebben az időben) és az OC Kft (orvosi centrum) szerződést köt a V8 uszoda földszinti, 322 m2-es területének bérletéről. Az OC szerkezetkész állapotban veszi át a területet, ahol beépíti az orvosi és a gyógyszertári területeket. Két hónappal később a már beépített gyógyszertárat (86 m2) albérletbe adja a Simon Péter érdekeltségébe tartozó Eszkuláp Patikáriusai Kft. részére. Az OC által beépített javakat – ne kérdezzék hogyan és mennyiért – átveszi az Eszkuláp Patikáriusai Kft (Simon Péter érdekeltsége) cége azzal, hogy ekkortól ő a közvetlen szerződő a V8-al, Aquapalace Kft (Simon Péter többségi tulajdona). A szerződés értelmében e beruházás keretében beépített eszközöket (évi 2%-kal amortizált) maradványértéken a bérbeadó átveszi.  És most figyeljenek! A 86 m2 alapterületbe beépített anyagok, akkori értéken 41,5 millió forintba kerültek (ez...