+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Lap-Top-On

Kiállítási meghívó a Péter Pál Galériába ———-oldaltörés———- Meghívó:...

A TESZ levele a jegyzőhöz az MHSZ épülete ügyében

​ Tisztelt Jegyző Asszony! ———-oldaltörés———- Az április 13-án kelt levelemben jeleztem, hogy a Kőzúzó u-i, többségében önkormányzati tulajdonú volt MHSZ székház állapota rendkívül lehangoló. A Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület (TESZ) nevében felajánlottam, hogy az ingatlan udvarát megtisztítjuk a kommunális és egyéb szeméttől, valamint a gazzal benőtt területet megtisztítjuk. Egyesületünk a hivatal munkatársaival történt helyszíni bejáráskor megbeszéltek szerint elvégezte a vállalt munkát. A mellékelt képekből kiderül, hogy a volt MHSZ székház udvara mára elfogadható állapotba került, a kommunális hulladékokat, az udvarra behordott műszaki hulladékokat és jelentős számú teherautó gumikat a VSZ Rt által biztosított konténerbe összegyűjtöttük.  Az ingatlanon és az előtte levő közterületen még egyszer elvégezzük a kaszálást. Újból megerősítem, hogy a bejárati kaput, amit elloptak sürgősen pótolni kell, mert ennek hiányában újból elkezdődik az illegális szemétlerakás, valamint figyelmeztető táblát kell kihelyezni, az illetéktelen belépés jogi következményeivel és rendszeresen ellenőrizni kell a ház állapotát. Az ingatlanon belül minden könnyen mozdítható és értékesíthető tárgyat elvittek, leszereltek (konvektorok, világítótestek, csaptelepek, alumínium borítások, fém korlátok, használható berendezési tárgyak). A tetőszerkezet szigetelését és a tetőt magát is megbontották, az eső miatti beázás tovább rontja az épület állagát. A Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület (TESZ) nevében továbbra is felajánlom – közösen egyeztetett formában – ennek az ingatlannak, vagy más önkormányzati tulajdonú ingatlan, vagy terület állagmegóvásában való közreműködésünket. Szép...

Beszámoló a 2013. május 9-i testületi ülésről

​Vihar – kár!Sürgősséggel került a testület elé az az előterjesztés, melyben a közelmúlt viharkárai miatt a város pályázik a központi költségvetés vis major keretéből. A becsült viharkároknak (kb 41 millió forint) a 70%-át lehet megpályázni, a kár 30%-át saját forrásból kénytelen Szentendre fizetni. A napirend tárgyalásakor kiderült, hogy külterületi utakra a vis major keret nem igényelhető, de a belterületi földutak helyreállítására lehet pályázni, bár ezt a lehetőséget a Simon Péter által vezetett Fejlesztési és Projektiroda elfelejtette.  ———-oldaltörés———- A TESZ javaslatára felfüggesztette a polgármester a napirend tárgyalását, és kérte a képviselőket, írják le egy A4-es lapra azoknak a földutaknak a nevét, amik károkat szenvedtek. A sebtében összeírt utcákat a VSZ Rt vezetői egyenként bejárták, és ez alapján több utca bekerült a pályázatba. A napirend tárgyalásakor a TESZ kérdésére kiderült, hogy a városnak csak az ingatlanjaira van biztosítása, utakra, hidakra, közterületi objektumokra (szobrok, kutak stb.) nincs! Minden évben egyre szélsőségesebb az időjárás, az időjárás okozta károk összege évről évre egyre magasabbak, sokszor több 10 millió forint. Ha fizet is a biztosító, az a kár töredékében mérhető csupán. Fekete János (TESZ) még januárban írásban kérte a gazdasági alpolgármestert, tájékoztassa, hogy a városnak mire van biztosítása, melyik biztosítóval, milyen biztosítási események történtek az elmúlt 3 évben, mekkora kárral jártak ezek, és a károkra fizetett-e a biztosító és mennyit? A képviselő által feltett kérdésekre a mai napig nem érkezett válasz! A mostani testületi ülésre Fekete János képviselő interpellálta az alpolgármestert, aki az interpellációra adott válaszában elmondta, hogy az önkormányzatnál jellemzően nincsenek nyilvántartva és rendszerezve a biztosítási események, így nem tud teljes körűen adatot szolgáltatni, ám hozzátette, hogy a jövőben törekednek erre. Sikerült a díjakat...

Mûvészet és Mámor – Szentendrei Borszalon

​A rendezvény idõpontja:  2013. május 25-én, 15 – 20 óráig Helyszíne:  Szentendre Polgármesteri Hivatal Díszterme (2000 Szentendre, Városház tér 3.) ———-oldaltörés———- 10 Borászat több mint 50 fajta kiváló bora, borkorcsolyákTokaj Hétszõlõ, TokajDúzsi Tamás, SzekszárdTiffán Imre, VillányTakács Lajos, Hollóvár, SomlóBott Frigyes, FelvidékLégli Géza, Kislaki Bormanufaktúra, Balatonboglár-SzõlõskislakKaló Imre, SzomolyaHorváth József, Ráspi, FertõrákosKecze & Hady Kézmûves Pince, AszófõTõkések (Losonczi Bálint, Szecskõ Tamás, Karner Gábor), Gyöngyöspata, Szücsi Hamvas Béla emlékszoba a Borszalon idejénKeresd az Aranyfakanalat! az Éttermek versenye, valamintSzentendre Város Bora választás eredményhirdetése.Zene: Oláh Krisztián Jazz trió10 Borászat több mint 50 fajta kiváló bora, borkorcsolyákTokaj Hétszõlõ, TokajDúzsi Tamás, SzekszárdTiffán Imre, VillányTakács Lajos, Hollóvár, SomlóBott Frigyes, FelvidékLégli Géza, Kislaki Bormanufaktúra, Balatonboglár-SzõlõskislakKaló Imre, SzomolyaHorváth József, Ráspi, FertõrákosKecze & Hady Kézmûves Pince, AszófõTõkések (Losonczi Bálint, Szecskõ Tamás, Karner Gábor), Gyöngyöspata, SzücsiA belépõjegy:korlátozott számban 3.900,- forintért vásárolható a helyszínen, illetveelõvételben a Tourinform Irodában (Szentendre, Dumtsa Jenõ u. 22.)A kiállított borok korlátlan kóstolását tartalmazza.A rendezvényfõvédnöke: Dr. Dietz Ferenc polgármester,védnöke: dr. Mezõszentgyörgyi Dávid NAKVI fõigazgató. Szervezõ: Kecze Zoltán KA Consult Kft. Tel.: 06 20...