+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Beszámoló a testület 2012. december 13-i üléséről

Köztéri szobrok, kulturális kft., VSZ Zrt. ———-oldaltörés———- Új köztéri szobrok   A Dumtsa Jenő utcai – „hullamosó” néven elhíresült – köztéri „alkotás” helyére a Művészeti Tanács Csíkszentmihályi Róbert szobrász művét találta a legkiválóbbnak, Asszonyi Tamás munkája a Duna korzóra kerül. Amennyiben sikerül további forrást találni, a harmadik – Farkas Ádám – pályaműve a posta előtti téren kapna helyet. Induljon egyeztetés a városvezetés, a tervező, a Művészeti Tanács és a Szentendrei Alkotóművészeti Platform, valamint a lakosság között a Duna korzó jövőbeni arculatára vonatkozólag – ez volt a TESZ korábban leszavazott javaslata, azaz hogy készüljön látványterv a Duna korzóra. Láss csodát, a Városüzemeltetési Bizottság támogatásával – Pintér Ádám (Fidesz) képviselő érthetetlen tartózkodása mellett – a képviselő-testület megszavazta. „Hülyeség” – hangzott Pintér képviselő sommás véleménye.   Szobrokról…   Az Oktatási és Kulturális Bizottság (OKB) megtárgyalta és…   – támogatja, hogy a Czóbel-szobor maradjon a Czóbel parkban, javasolja a környezet rendezését és Czóbel-emlékhely kialakításának vizsgálatát – javasolja a posta előtt a már nem felújítható „Szent Sebestyén” szobor (alkotók: Bukta Imre és Elekes Károly) elbontását, a nem megfelelően elhelyezett Szirtes János Kristály szobrának áthelyezését. – további köztéri szobor áthelyezését nem javasolja. Felhívja a figyelmet arra, hogy a szobrokat szakember tartsa karban (pl. kőszobrok téli fóliázása), valamint, hogy az alkotások környezetét is rendben kell tartani – új történelmi szobor, illetve emlékhely igénye esetén annak helyszínéül a Kálvária tér kijelölését javasolja – javasolja felkérni a Művészeti Tanácsot, hogy a Turul szobor ügyében vegye fel a kapcsolatot a Szentendrei Nemzeti Konzervatív Körrel, és véleményezze a szoborállítási kérelmét – a posta előtti szobrok ügyét tárgyalja meg – a zöldreferens tegyen javaslatot a posta előtti terület kertépítészeti kialakítására –...

Búcsú Kiss Károlytól

​ Hosszan tartó súlyos betegség után ma reggel elhunyt Kiss Károly önkormányzati képviselő. Utoljára frissítve: 2012. december 29., szombat ———-oldaltörés———- Tudtuk régóta, hogy beteg vagy, a hír mégis váratlanul ért. Amikor néhány napja meglátogattunk a kórházban, csodáltam, milyen erős vagy lélekben. A nyilvánvaló testi fájdalmak ellenére beszélgetésünk alkalmával a város ügyeiről kérdeztél, a megoldandó problémákat vettük sorra. Ez a közösségért jó szándékú tenni akarás vezetett mindig. Már kevesen tudják, hogy a Püspökmajor lakótelep építésekor te szervezted a közterületek rendbetételét, a játszóterek kialakítását, majd később az akkori Városgazdálkodási Vállat kertészetében a város virágosításában segítettél. Szentendre legnagyobb taglétszámú civil egyesületének, a Horgász Egyesületnek is elnöke voltál, ahol személyesen felügyelted és szervezted a haltelepítéseket a Duna ezen szakaszán. Nemcsak a víz mellől hiányzol majd, de a városi piac is más lesz ezután. Az alkalmi gombászok bizton fordulhattak Hozzád, és bízhattak tudásodban, ahol mint gombaszakértő ellenőrizted a begyűjtött erdei gombákat. Ezt a nagy felelősséggel járó feladatot is lelki ismeretesen végezted, és amikor megmutattad, milyen kevés különbség van az ehető és a mérgező gombák között, amit én, laikus észre sem vettem, akkor értettem meg munkád fontosságát.  Elmentél közülünk, de itt hagytad kezed nyomát a városon, itt marad a lelked velünk, és ha mi, képviselők eltévesztenénk, hogy mi is a feladatunk, csak rád kell gondolnunk, hiszen Te mindig tudtad, mit jelent Szentendrét egyszerűen szolgálni. Temetése 2013. január 3-án 15 órakor a városi köztemetőben...

Közérdekű adatigényléssel fordult a jegyzőhöz a TESZ

​ Korábbi két sikertelen megkeresés után közérdekű adatigényléssel fordult Szentendre jegyzőjéhez a TESZ. ———-oldaltörés———- A Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület (TESZ) azért fordult a törvény alapján az adatgazdához, mert a város jegyzője, Molnár Ildikó két alkalommal is megtagadta a tájékoztatást. Fülöp Zsolt, a civil szervezet önkormányzati képviselője levelében azt kérte, hogy megismerhető legyen, milyen középfokú és/vagy felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik a meghívásos eljárást követően a Fejlesztési és Projekt Menedzsment Iroda élére nemrégiben kinevezett Simon Péter vállalkozó.             Az üzleti élet ismert szereplője több cégén keresztül is érintett a város pénzügyi-gazdasági ügyeiben. A Qualiteam-Consult Kft.-vel szemben a városnak 445,7 millió forint önkormányzati követelése van; közben másik két cége, a Cefam Hungay Kft. és az Eszkuláp Patikáriusai Kft. összesen közel 3 millió forint helyi adóval tartozik az önkormányzatnak, de a Püspökmajor lakótelep egyetlen patikáját működtető Eszkuláp ellen felszámolási eljárás is folyamatban van. Emellett az Eszkuláp több mint 3 millió forint bérleti díjjal tartozik a most már önkormányzati tulajdonú V-8 uszodának             A Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület (TESZ) az erkölcsileg elfogadhatatlannak ítélt kinevezést jogilag is aggályosnak tartja, az ennek megítéléshez szükséges információkhoz azonban mind ez idáig nem jutott hozzá, mert a jegyző megtagadta az adatszolgáltatást.   A TESZ levele Molnár Ildikó jegyzőhöz: Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dr. Molnár Ildikó jegyző 2000 Szentendre, Városház tér 3.     Tárgy: közérdekű adatigénylés     Tisztelt Jegyző Asszony!   Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján közérdekű adatigényléssel fordulok Önhöz.   Korábbi levelezésünkre is hivatkozva kérem, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni Simon Péter irodavezető úr összes megszerzett középfokú és/vagy felsőfokú iskolai végzettségét illetően....

A katasztrófa lehetősége gyakrabban válhat szörnyű valósággá, mint ahogy az ember gondolná

​ Dobson Tibor volt a közéleti fórum vendége ———-oldaltörés———- December 14-én, pénteken a Barcsay Jenő Általános Iskola adott otthont legutóbbi programunknak. Vendégünk Dobson Tibor, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hivatalvezetője, tűzoltó dandártábornok volt, akit elkísért Szentendre Városának tűzoltóparancsnoka, Jámbor Ferenc tű. őrnagy. A beszélgetés elején szóba került a tűzoltóság múltja, többek között az is, hogy Széchenyi István gróf fia, Ödön sokat tett a hazai tűzoltóság létrehozásáért és fejlesztéséért. De nem csak itthon, hanem török földön is. Állítólag ő volt az első keresztény, aki – érdemeiért – a pasa címet úgy kapta meg, hogy nem kellett hitét elhagynia és a muzulmán hitre áttérnie. Isztambulban a Tűzoltó Múzeum ma is Széchenyi Ödön nevét viseli, a város európai oldalán található sírját ma is felkereshetik az emléke előtt tisztelegni szándékozók. A prezentáció egy szellemes képpel kezdődött: a nyílt óceánon valaki egy lélekvesztőben ringatózik önfeledten, miközben mindenfelől cápák veszik körül. Ez a kép azt akarja hangsúlyozni, hogy a katasztrófa lehetősége gyakrabban lehet szörnyű valóság, mint ahogy az ember gondolná. Dobson Tibor elmondta, hogy a közelmúltban sok fiatal került az állományhoz. Ennek örülni lehetne, de az idősebb generáció szinte egyik napról a másikra ment nyugdíjba, ugyanis elterjedt, hogy megemelik a korhatárt. Lelkesek a fiatalok, de egyelőre hiányzik az idősebbek rutinja. Ötezren lettek nyugdíjasok, az újonnan belépők kiképzése sokba kerül. Pedig megnövekedtek a feladatok, hiszen az országon évente 100 ezer veszélyes szállítmány halad át, évente kb. 80 ezer alkalommal kell kivonulni tűzoltáshoz. A korábbiakhoz képest több a műszaki mentés is, hiszen megnövekedett az ország gépparkja is. A dandártábornok rendszeresen visszatért annak hangsúlyozásához, hogy a megelőzés a legfontosabb feladat. Magyarországon 3.200 település van, amelyek közül mintegy 1000...

Ámos Imre emlékezete

Ámos Imre és a megbocsátás ———-oldaltörés———- Kiállítás a szentendrei Régi Művésztelepi Galériában “A Magyarországi Evangélikus Egyház felelősséget érez a múltban elkövetett mulasztásaiért, és a jelen kiállítást a bocsánatkérés és a szeretet kifejezésének szolgálatába kívánja állítani.” A Magyarországi Evangélikus Egyház és az azzal együttműködő Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (MANK) közösen 2012 decemberében a szentendrei Régi Művésztelepi Galériában Ámos Imre és a XX. század címmel kortárs összművészeti kiállítást szervez.   A kiállítás koncepciója: Ámos Imre életművéből kiindulva kortárs reflexiókat bemutatni, továbbá az életműből és élettörténetből adódó, a XX. századra és jelenünkre irányuló kérdéseket feltenni.   Ámos Imre festőművész életútja szorosan összefügg a XX. századdal, a holokauszt érthetetlenségével, az európai etika megingásával. Ezekre kíván reflektálni a kiállítás az alábbi témákon keresztül: Megtört tér; Megtört idő; Törvény és törvénytelenség; Apokalipszis; Remény és áldás. Mindezeket zsoltáridézetek szemléltetik.   Kortárs írókat, szobrászokat, festőművészeket és zeneszerzőket szólítottunk meg, hogy a kiállítás keretében az európai etika XX. századi állapotára reflektáljanak. Célunk egy zsidó-keresztény párbeszéden alapuló, a kortárs művészeti életet megszólító kezdeményezés kiállítás formájában való életre hívása.   A Magyarországi Evangélikus Egyház felelősséget érez a múltban elkövetett mulasztásaiért, és a jelen kiállítást a bocsánatkérés és a szeretet kifejezésének szolgálatába kívánja állítani.   A kiállításon szereplő műtárgyak meglátásunk szerint kifejezik, hogy az élet sérthetetlen érték, melyet semminemű ideológia nem bánthat, így embertársaink bármelyikének megsértése nemcsak másokra, hanem miránk is tartozik. Felelősséget érzünk azért, hogy felemeljük szavunkat bárminemű megkülönböztetés ellen.   A második világháborút megelőzően a párizsi világkiállítás idejére az Eiffel-torony oldalára a művészek akaratából a PAX felirat került. Bízunk abban, hogy mai korunk embere visszaemlékezik a múltra, tanul belőle, a jövőben alázattal törekszik...