+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Bartl József kiállítása a MűvészetMalomban

​A kiállítás a Ferenczy Múzeumból, valamint más közgyűjteményekből kölcsönzött festmények, magángyűjteményekben őrzött művek,továbbá a művész birtokában lévő alkotások bemutatását tűzi ki célul. ———-oldaltörés———- Bartl József művészete a magyar művészettörténet egyik legtöbbet vitatott, többszólamú, polemikus időszakában, az 1950-es és az 1960-as években bontakozott ki. Első tájékozódó lépéseire, igazodási pontjainak keresésére, értékelveinek meghatározására a politikai ideológiával átitatott pártállami rendszerben került sor. Valóság és látszat között talán ebben az időszakban volt legnagyobb a szakadék, a hivatalos művészet és a „második nyilvánosság” élesen elkülönült egymástól. Indíttatása, választott mesterei és szellemi mentorai (Bálint Endre, Korniss Dezső), igazodási pontjai és alkotó közege (Európai Iskola, Szentendrei Régi Művésztelep), baráti kapcsolatai (Major János, Kovásznai György), sőt néhány, a Zuglói körrel (Út 1966) és a neoavantgárd képviselőivel (Stúdió ’66) közös kiállítás a hatvanas években jelentkező újító nemzedékhez kapcsolja. Bartl József 1972-től a Szentendrei Régi Művésztelep megválasztott tagjaként kapcsolódott be Szentendre sokrétű művészeti életébe, olyan mesterek támogatásával, mint Kmetty János és Ilosvai Varga István. Nagy hatást azonban mégsem a posztnagybányai törekvések gyakoroltak rá, hanem a Korniss Dezső és Bálint Endre által képviselt képépítő módszer. Bartl a népművészeti gyűjtő utakon  megismert népi tárgyak díszítőmotívumait (tímárjel, szív, tulipán, kereszt, baba) jeleníti meg festményein, az autentikus közegükből kiszakított jelképeket sajátos geometrikus rendszerbe helyezi, s ezáltal egyfajta szimbólumtárat vagy „jelképkatasztert” hoz létre belőlük. Az egész életművön végigvonuló jelek-szimbólumok egyetemes nyelven kommunikálnak, eredetük mégis a magyar népművészethez kapcsolható. A kiállítás címéül választott Jel-Tranzit kifejezés a mozgó, örökösen haladó, dinamikusan változó jelkapcsolatokra és szimbólumasszociációkra utal, melyek megértése vezethet a Bartl művek kognitív befogadásához. A kiállítás az életmű főbb periódusainak bemutatásán túl felvázolja azt a következetesen épülő, töretlen gondolati ívet is, mely az egyes korszakokat összeköti...

Megszavazta a testület az izbégiek kedvezményét

​Az izbégieknek, akik szentendrei állandó lakosok és váltottak az új helyi szolgáltatónál (Homm Kft) bérletet, az önkormányzat részben (70%), 10 db helyközi (Volánbusz) jegyet megtérít utólag. ———-oldaltörés———- A jegyeket tehát az utazás után gyűjteni kell és az önkormányzat ügyfélszolgálatán kell leadni, ahol kifizetik az összegyűjtött jegyek árának 70%-át. A részletes szabályokat ismertetjük, amint megjelennek. Török Balázs alpolgármester elmondta, hogy tárgyalást kezdeményeztek a Volánbusszal, hogy fogadja el – természetesen önkormányzati fizetség ellenében – a helyi bérletet. Az első tárgyalás már lezajlott, a Volánbusz minisztériumi tulajdonosának is jóvá kell hagynia a megállapodást.   A RÉSZLETES MENETREND ALÁBB TALÁLHATÓ 6203_01.pdf 6203_02.pdf 6223_01.pdf 6225_01-3.pdf 6225_02-1.pdf helyi és helyközi...

Projektiroda-vezető lett, akitől félmilliárdot követelnek

spirk 2012. november 22., csütörtök 15:26 | Szentendrén új vezetőt neveztek ki a város Fejlesztési és Projekt Menedzsment Irodájának élére. Simon Péter a jegyzői indoklás szerint a város korábbi nagy projektjeiben szerezett tapasztalataival érdemelte ki a posztot. Közben kiderült, a korábbi nagy projektek miatt Simon egyik cégén 445milliót követel a város. ———-oldaltörés———- A napokban Simon Pétert nevezték ki az szentendrei önkormányzat főberuházás szervezőjének. A vállalkozó önkormányzati köztisztviselőként láthatja el a gazdasági reorganizáción átment város Fejlesztési és Projekt Menedzsment Irodájának vezetését.   A kinevezést a város jegyzője azzal indokolta, hogy Simon közreműködött Szentendre korábbi nagy beruházási projektjeiben is, ahol „szakmai tapasztalatról adott tanúbizonyságot”.   A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ) szerint azonban a döntés azért különleges, mert a városban is közismert, hogy a jegyző által emlegetett projektek nemcsak óriási terhet róttak a városra, de miattuk Simon egyik cége is jelentős összeggel tartozik a városnak.   A TESZ szerint csak a 2009-ben megnyitott uszoda miatt 445 millió forintos követelést állapítottak meg a QualiTeam-Consult Kft. ellen. A város korábban fel is kérte az önkormányzat ügyvédjét, hogy indítson peres eljárást, vagy próbáljon egyezkedni a céggel, hogy teljesítse az önkormányzattal szemben vállalt kötelezettségeit. Eljárás végül nem indult, ezért az önkormányzat jogi bizottsága 2012. novemberi ülésén újra napirendre tűzte egy lehetséges per kérdését, de ekkor sem hoztak határozatot.   A TESZ szerint az uszoda felépítésének ötlete is Simon cégétől érkezett 2006-ben, a megvalósítás pedig egy közös cég, az Aquapalace Kft. alapításával indult el. A cégben 70 százalékot a QualitTeam-Consult, 30-at az önkormányzat kapott. A beruházás a Raiffeisen Bank 10,5 millió euró (mai árfolyamon 2,9 milliárd forintos) hiteléből indult, amihez az önkormányzatnak készfizető kezességet kellett...

Szentendrei kinevezés

HVG.HU HVG HETILAP 201247. SZÁM 2012. november 21., szerda A Fidesz-közeli energiaipari vállalkozó-médiatulajdonost, Simon Pétert nevezte ki Szentendre fideszes vezetése a város beruházásait vezénylő Fejlesztési Projekt Menedzser Iroda vezetőjévé – tudta meg a HVG. ———-oldaltörés———- Eközben a város reorganizációs alpolgármestere azt javasolja a képviselő-testületnek, pereljék be a Simon érdekeltségében álló QualiTeam Consult Kft.-t, amely – számításai szerint – kamatok nélkül csaknem félmilliárd forinttal adósa a városnak a Vizes Nyolcas uszodaberuházás (képünkön) kapcsán. Simonnak más, a várossal közös ügylete is vitatott, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja például az úgynevezett gázmotoros erőmű beruházását, amikor Simon cége 323 millió forintért adott el a városnak egy 191 milliós értéken nyilvántartott, használt szerkezetet. Fülöp Zsolt, a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület képviselője Molnár Ildikó jegyzőtől tudakolta a most köztisztviselővé vált Simon kinevezésének körülményeit, s azt a választ kapta, hogy a pályáztatás nem kötelező, s a közös projektek során a vállalkozó „szakmai tapasztalatról adott...

Nyílt levél a V-8 uszoda ügyvezetőjének és a polgármesternek

​Tisztelt Ügyvezető Úr, tisztelt Polgármester Úr!   2012. november 3-án sajnálattal tapasztaltuk, hogy a 14 éven aluli gyermekeket – és ezzel gyakorlatilag a (kis)gyermekes családokat – kitiltották a szentendrei V8 Uszoda wellness részlegéről. Többszöri telefonos érdeklődésemre azt a tájékoztatást kaptam, hogy ez a szabály jelenleg is hatályos. ———-oldaltörés———- Mélyen felháborít és elszomorít, hogy egy 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő társaság által üzemeltetett közintézmény ilyen fajta diszkriminációt engedhet meg. Úgy gondolom, hogy a családom adóforintjaival is támogatott intézményben a nyitvatartási idő alatt bármikor jogom lenne a három éves kisfiammal kikapcsolódni. Férjemmel kisgyermekes szülőkként elfogadjuk, hogy a gyermekek zavarhatják mások pihenését, azonban érthetetlen számunkra, hogy miért nem olyan megoldás született a problémára, amely mindenki számára elfogadható. Kevésbé lenne diszkriminatív a döntés, ha pl. a gyermekekkel hétköznapokon és hétvégén is legalább 19.00 óráig a wellness részlegen lehetne tartózkodni, vagy ha a hétvégéken legalább az egyik napon a gyermekes családok is használhatnák a wellness részleget. Itt megjegyezném, hogy az Önök által „felajánlott” havi egy családi szombat nem megoldás a problémára. Még furcsább a hozott döntés éppen városunkban, Szentendrén, amelyről Dietz Ferenc polgármester úr néhány éve büszkén kijelentette, hogy „baba-mamabarát város”.   Jelen levelemet családom nevében írom, azonban nyugodt szívvel állíthatom, hogy az Önök által hozott döntés, vagyis a (kis)gyermekes családok diszkriminációja a V8 Uszoda wellnes részlegéről sok szentendrei családban okoz felháborodást és elkeseredést, ezért kérjük a jogsértő és diszkriminatív állapot megszüntetését.   Várom szíves észrevételeiket jelen levelemmel kapcsolatban.   Tisztelettel: Karajz Melitta 2000...