+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Meghosszabbítva a GÁTFOTÓ kiállítás!

​ A TESZ fotókiállítása a P’ART Moziban a régi Dunakorzóról – MEGHÍVÓ ———-oldaltörés———- Időpont: 2012. november 2., péntek, 18.00 óra Helyszín. P’ART Mozi, Szentendre,  Dunakorzó 18. A kiállítást megnyitja: Paraszkay György A kiállítás november 15-ig tekinthető meg. MEGHÍVÓ:...

Gyűlölködő felirat a szentendrei szerb templom kertjének falán

​Tegnap, október 25-én kora este értesítést kaptam, hogy egy szégyenteljes feliratot írtak a Szerb Ortodox Székesegyház Alkotmány utca felőli kőkerítésének falára. A helyszínre sietve megdöbbenten olvastam a mázolmányt, ami a következő volt: “10 SZERBET 1 DÉLVIDÉKI MAGYARÉRT!!!” (a felirat 6 méter hosszú és 1,7 m magas) ———-oldaltörés———- Azonnal értesítettük a városi rendőrkapitányt, aki kiküldetett egy járőr kocsit. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a felirat alkalmas a népcsoport elleni gyűlöletkeltésre, ami bűncselekmény. Biztosították a helyszínt, értesítették a nyomrögzítőket, valamint Vukovits Kosztát, az egyházi gyűjtemény igazgatóját. A környék lakóinak kikérdezése után kiderült, már reggel félnyolckor észlelték a feliratot, tehát nagy valószínűséggel éjszaka mázolhatták fel. Vukovits Koszta megérkezése után elmondta, reggel egy papírlapot találtak a templomkert vaskapujára erősítve, amit szintén ilyen gyalázkodó hangnemben írtak. Ezt eltávolították, de nem gondoltak arra, hogy a falra is írtak. Napközben kaptak értesítést, hogy a Dumtsa Jenő utcában lévő Jakov Ignyátovity emléktáblára fekete festékkel felírták, hogy “HÁLÁTLAN RÁCOK”. Ennek az emléktáblának a megtisztítását már el is kezdték. Vukovits Kosztával beszélgetve egyet értettünk, hogy egészséges lelkületű ember ilyen feliratot nem ír. Szentendre történetében sincs példa népcsoportok közötti ellenségeskedésre, mindent el kell követnünk, hogy így is maradjon. Nekünk, itthoni magyaroknak, vagy a Vajdaságban többségi szerbeknek nagyobb a felelősségünk, hogy ezeket a szélsőségeket határozottan elutasítsuk. Itt be is fejezhetném, ezt mások is leírták már, de folytatom. Vajon mennyire ismerjük egymást mi, azok a népek, akik együtt élünk a Kárpát-medencében? Az iskolában például tanulunk Dél-Amerikáról vagy Ázsiáról, de a szomszédjainkról milyen ismeretet adunk a gyerekeinknek? Sajnos nem oktatjuk a szomszéd népek kultúráját, nem mutatjuk be a hasonlóságokat. Emellett fontos, hogy az egészséges nemzettudat is kialakuljon, mert aki tisztában van saját...

Megemlékezés 1956-ról Szentendrén

​Ünnepek és beszédek ———-oldaltörés———- A szentendrei ünnepséget megnyitó Dietz Ferenc polgármester hangsúlyozta: ’56 fő üzenete, hogy – Rousseau-t idézve – nem kell megtenned azt, amit nem akarsz! Mai szabadságunk a forradalom hőseinek köszönhető, ám nem szabad elfelejteni, hogy a szabadság kötelezettségekkel jár a haza, a család és a magyarság iránt. A három nappal korábbi eseményt, Dumtsa Jenő felújított síremlékének felavatását felidézve kiemelte: Szentendre legendás polgármestere olyan célokat tűzött maga elé, amelyeket nem volt könnyű megvalósítani, ám neki mégis sikerült. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal elnöke szerint sokan hangoztatják manapság, hogy ne bolygassuk a múltat, a politikus ugyanakkor úgy véli: igenis fontos tudni, mi történt a múltban. A régi, „kötelező” ünnepek nyomán üresség maradt az emberben, az igazi megemlékezések után azonban úgy érzi a közönség, hogy épült belőle, több lett általa. A szónok beszélt arról is, kiket tekint értékes embereknek. Mint fogalmazott, az olyanokat, akik soha nem tartották 1945-öt felszabadulásnak – csak megszállásnak. Akik akkor is hittanra járatták gyermekeiket, amikor ebből kellemetlenségük származhatott, és gyermekük érettségi után nem reménykedhetett egyetemi felvételben. És azok a hősök, akik ’56-ban harcoltak a szabadságért, és ezért börtönbüntetés, kivégzés jutott nekik osztályrészről, de „fél életen át tartó megfigyelés és zaklatás biztosan”. Voltak olyanok is, akik értéktelennek bizonyultak: a kádárok, a biszkuk, akik bár átmenetileg odaálltak a jó ügy mellé, ám amikor látszott, hogy a szovjetek nem akarják elfogadni a magyarországi változásokat, azonnal átálltak a másik oldalra. A diktatúra idején sokakat beszerveztek, hogy munkatársaikról, barátaikról jelentést készítsenek. Persze az sem mindegy, ki miért – és milyen feladatot vállalva – választotta ezt az utat: kínzással, családja bántalmazásával fenyegetetten, vagy csak karrierje érdekében. A politikus kiemelte, öt...

Interpellációkat intézett a TESZ a polgármesterhez

​Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester korábbi beszámolói alapján a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ) nevében Fekte János, illetve Fülöp Zsolt képviselők interpellációval fordultak Dietz Ferenc polgármesterhez a 2012. október 11-i testületi ülésen. ———-oldaltörés———- A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület tájékoztatást kért a Kulturális Kft. 12 millió forintos tanácsadói szerződése ügyében. Polányi Sándor külsős alpolgármester egy korábbi tájékoztatójából kiderült, hogy 2013-ban az önkormányzat tulajdonában lévő Kulturális Kft-nél 12 millió forint megtakarítás érhető el tanácsadói szerződés megszüntetésével. A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ) ennek alapján vizsgálta meg, majd vetette fel: a 12 millió forintos tanácsadói szerződés 2012-ben nem szerepel sem a Kulturális Kft üzleti tervében, sem az önkormányzat költségvetésében.  Fekete János a TESZ képviseletében ezért kérdéssel fordult a város polgármesteréhez, Dietz Ferenchez, többek azt tudakolva, hogy ki, mikor, milyen szakmai indok alapján döntött a tanácsadás szükségességéről, milyen eljárásban választotta ki a tanácsadót, mióta fizet a város a tanácsokért, hogyan történt az elvégzett munka ellenőrzése és hol találhatók az ezzel kapcsolatos dokumentumok. A civil szervezet egyúttal az iránt is érdeklődött, hogy milyen és mennyi hasonló szerződés található még az önkormányzatnál és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál a 2006 és 2012 szeptembere közötti időszakot illetően. A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület szintén kérdést intézet a városvezetéshez Pintér Ádám képviselő szerződése ügyében. Polányi Sándor reorganizációért felelős alpolgármester egy korábbi beszámolója szerint az önkormányzat szerződést kötött Pintér Ádám önkormányzati képviselővel a város tulajdonában lévő domainnevek összegyűjtésére, valamint új honlapstruktúra kidolgozásáról, aminek értéke 1,2 millió forint. A Fülöp Zsolt képviselő által benyújtott interpelláció úgy fogalmaz: bár a törvény nem tiltja, hogy egy képviselő a tiszteletdíján felül külön fizetség fejében végezzen el egy munkát...

Pintér Ádám képviselő önmagával versenyzett az 1,2 millió Ft-os megbízásért

​Interpelláció formájában kérdeztük meg, hogyan lehetséges, hogy egy önkormányzati képviselő kötött az önkormányzat megbízási szerződést. ———-oldaltörés———- Az interpellációra adott válaszból kiderül a jelenlegi városvezetés gondolkodásmódja. Nem okoz problémát Pintér Ádám képviselő tiszteletdíja mellett – ez havi 140.000 Ft-ot tesz ki – külön szerződni a képviselővel, aki – mint kiderült – saját magával versenyzett, hiszen mástól nem jött ajánlat. Érdekes, vajon mennyire lejtett a pálya Pintér Ádámnak, aki – amint a válaszból kiderül és a testületi ülésen szóban is elhangzott – aktívan részt vett a város internetes felületeinek vizsgálatában és az átalakítás előkészítésében. Sajnálattal vettük tudomásul, még mindig nem érti sem Pintér Ádám képviselő, sem Dietz Ferenc polgármester, hogy – noha erre sajnos még lehetőséget ad a törvény – nem lehet egy személyben az asztal mindkét oldalán...