+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Beszámoló a 2012. január 19-i képviselő-testületi ülésről

A napirendet a TESZ képviselői nem szavazták meg, mivel ismét három olyan sürgősségi előterjesztés került a képviselők elé, melyek nagy horderejűek, ezért hosszas egyeztetést és átgondolást igényeltek volna. ———-oldaltörés———- Ezt már nem ússzuk meg! – Sürgősségi 1. napirendi pont: a V-8 Uszoda koncesszióba adásáról Úgy tűnik, a Tempero Zrt.- amely az uszodát egy ideje állítólag koncesszióba óhajtja venni – mégsem rendelkezik a korábban említett forrásokkal. A koncessziós szerződésben megfogalmazott és vállalt feltételeket ugyanis folyamatosan a saját érdeke szerint akarja változtatni , hivatkozva a „megváltozott gazdasági körülményekre”. Az első ilyen változtatási kísérlet, hogy projektcéget kíván létrehozni a feladat ellátására, ami az ellenőrzést és a számonkérést teljesen lehetetlenné tenné a tulajdonos önkormányzat számára. Ez az elképzelés az uszodát finanszírozó bank hozzájárulásának hiányában – szerencsére – nem valósul meg. A második, szintén nem csekély változtatási kísérlet a Tempero által vállalt 100 millió forintos banki óvadék (erre azért van szükség, mert az éves üzemeltetési veszteség 100 milló forint) 20 millióra való leszállítása. A koncessziós pályázat egyik sarokköve a 100 milliós bankgarancia volt. „Megváltoztak a banki szituációk” – érvelt hatásosan a Tempero jelen lévő képviselője. Mi történik, ha a közeljövőben ismét megváltoznak a „banki szituációk”? Újabb változtatási javaslattal állnak elő? És az sem mellékes, hogy: a koncessziós tárgyalásokon korábban részt vevő másik cég nem kívánja-e megtámadni a már lezárt eljárást? És vajon ebből nem származik-e majd kára a városnak? Minden eladó! – Sürgősségi 2. napirendi pont: a Teátrum eladásáról A Belváros legnagyobb értékű, még önkormányzati tulajdonban lévő területének eladásáról döntött a testület. A 9664 m2 nagyságú területet a város 713.200.000 forintért eladásra hirdeti meg. (A területen jelenleg egy használaton kívüli épület és egy buszparkoló,...

Beszámoló a 2012. január 19-i képviselő-testületi ülésről

A napirendet a TESZ képviselői nem szavazták meg, mivel ismét három olyan sürgősségi előterjesztés került a képviselők elé, melyek nagy horderejűek, ezért hosszas egyeztetést és átgondolást igényeltek volna. ———-oldaltörés———- Ezt már nem ússzuk meg! – Sürgősségi 1. napirendi pont: a V-8 Uszoda koncesszióba adásáról Úgy tűnik, a Tempero Zrt.- amely az uszodát egy ideje állítólag koncesszióba óhajtja venni – mégsem rendelkezik a korábban említett forrásokkal. A koncessziós szerződésben megfogalmazott és vállalt feltételeket ugyanis folyamatosan a saját érdeke szerint akarja változtatni , hivatkozva a „megváltozott gazdasági körülményekre”. Az első ilyen változtatási kísérlet, hogy projektcéget kíván létrehozni a feladat ellátására, ami az ellenőrzést és a számonkérést teljesen lehetetlenné tenné a tulajdonos önkormányzat számára. Ez az elképzelés az uszodát finanszírozó bank hozzájárulásának hiányában – szerencsére – nem valósul meg. A második, szintén nem csekély változtatási kísérlet a Tempero által vállalt 100 millió forintos banki óvadék (erre azért van szükség, mert az éves üzemeltetési veszteség 100 milló forint) 20 millióra való leszállítása. A koncessziós pályázat egyik sarokköve a 100 milliós bankgarancia volt. „Megváltoztak a banki szituációk” – érvelt hatásosan a Tempero jelen lévő képviselője. Mi történik, ha a közeljövőben ismét megváltoznak a „banki szituációk”? Újabb változtatási javaslattal állnak elő? És az sem mellékes, hogy: a koncessziós tárgyalásokon korábban részt vevő másik cég nem kívánja-e megtámadni a már lezárt eljárást? És vajon ebből nem származik-e majd kára a városnak? Minden eladó! – Sürgősségi 2. napirendi pont: a Teátrum eladásáról A Belváros legnagyobb értékű, még önkormányzati tulajdonban lévő területének eladásáról döntött a testület. A 9664 m2 nagyságú területet a város 713.200.000 forintért eladásra hirdeti meg. (A területen jelenleg egy használaton kívüli épület és egy buszparkoló,...

Köz-ügyeink – „Mély a Duna és gyors a sodra”

A fenti mondat Kretschmer Istvántól, a még van/volt (az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló) Pap-sziget Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől származik, aki azt követően súgta ezt nekem, hogy a Pap-szigetnél véget ért a Sztelin-völgyi tanösvény avató túrája január 21-én, és a ”fogadóbizottság” stílusa miatt rendőrt kellett hívni. ———-oldaltörés———- Az előzményekről  Az említett tanösvény önkormányzati és magán támogatással készült el, egyik táblája a Pap-szigeti bejárónál van (volt). Minden egyes tanösvénytábla helyét előzetesen egyeztetettem az önkormányzat munkatársaival. A táblák 2011. december 1-jei felállításakor a Pap-szigetnél Mészáros János* is jelen volt. A táblán a Duna, szigetei, ártéri erdei, annak növényfajai – köztük a védett Dunamenti/ligeti csillagvirág is! – szerepelnek a sziget és az erdő apropóján. Az ominózus tábla 2012 januárjában, az avató túra előtti napokban elkerült helyéről. Erről tudomást szerezve – maximális udvariassággal – megkérdeztem Mészáros Jánost a tábla felől. A telefonhívás megszakadt, majd visszahívott, és trágáran gyalázva a fejem letépésével fenyegetett meg. Ezt követően még aznap bejelentést tettem a rendőrségen, és értesítettem többek között Dietz Ferenc polgármestert. Az amúgy nagyon jól sikerült január 21-i avató túra végén a 125 emberből 15-en maradtak az utolsó, „Pap-szigeti” táblánál (amely mintegy 100 méterrel arrébb lett helyezve), amikor Mészáros János, Kretschmer István és két úr – egyikük Mészáros János ügyvédje – megjelentek: előbbi egyre durvábban szitkozódott és rágalmazott többünket, legkivált engem, valakit meg lefejezéssel fenyegetett. Mind ennek többek között gyermekeim és édesanyjuk is közvetlen résztvevői voltak. A címbéli mondat a rendőrség hívása után hangzott el, utalva arra, hogy jobban tenném, ha nem a Dunával foglalkoznék, hanem visszatérnék kis patakjaimhoz (fő profilként elsősorban kisebb vizes élőhelyek védelmével és rehabilitációval foglalkozom). A támadás oka az volt, hogy...

Környezetünk – Tanösvényavató Szentendrén

​Sztelin-völgyi tanösvényavató 2012. január 21-én, szombaton ———-oldaltörés———- SZTELIN – TANÖSVÉNYAVATÓ  Pismány – Tyukosdűlő – Pap-sziget.  A túra során végigjárjuk a Szentendre Város Önkormányzata, a „HÓD” Honismereti Túraegylet által is támogatott, 2011. novemberében létesült Sztelin-völgyi-tanösvényt. A tanösvény negyedikként készült el Szentendrén.További információ:  2012_01_21_sztelin-volgyi-tanosveny-avato.pdf...