+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Közhírré tétetik – ARANYALMA

​ Szentendrei helyitermék-vásár 2011. december 10-én, szombaton a Barcsay Jenő Általános Iskolában (2000 Szentendre, Kálvária út 18.) ———-oldaltörés———- December 10-én, szombaton, 9 és 16 óra között a Barcsay iskolában karácsonyi helyi termékek vására tartatik, ahol válogatott finomságokból (lekvárok, sajtok, méz és finom borok), valamint számos kézművesportékából válogathatnak a közelgő ünnepekre. Helyi termekek...

A László-telep története

Nevét Németh László atyáról kapta. aki 1886-ban született Kürt községben. Szentendrén szolgálatát 1925-ben, mint plébános kezdte meg. Érdemei voltak a város erkölcsi, kulturális és sport életének irányításában. ———-oldaltörés———- 1930-ban Római Katolikus Polgári Leány Iskolát, 1935-ben gimnáziumot létesített és irányított. Ő segítette, hogy 1944-ben az Egyház megvásárolhassa a szerbektől a Péter-Pál templomot. Számtalan egyesületet szervezett újjá és irányított. ( Legény Egylet, Munkás és Gazda Kör, Cserkész Csapat, Szent Vince Szeretett Egylet) Énektanárként 1935-ben megalapította a Cecília kórust, mely 1945 után vegyes kórusként élt tovább. 1959-ben halt meg, hamvai paptársai mellett pihen a Római Katolikus Kálváriában.   Az 1930-as években a növekvő népesség elhelyezése egyre nagyobb gondokat jelentett a város számára. Ekkor kezdik meg a külső városrészek beépítését. ( Pannónia- telep, Kálvária környéke, László-telep) Németh László javaslatára kezdik meg olcsóbb telkek kialakítását a később róla elnevezett telepen. Mivel akkor ez a rész távol esett a városközponttól elsősorban a szegényebb családok jutottak itt lakáshoz. A telepen élők aztán hálából a plébánosról nevezték el az új városrészt. Akkor alakult ki a négy utca: Andrássy, Katona József, Klapka, Zápolya (ma József Attila) utca. Nagyon nehezen indult meg az élet a családok nehéz anyagi körülményei miatt és a város is mostoha gyerekének tekintette a telepet napjainkig is. Nem volt vezetékes ivóvíz, ezért az úthálózatot úgy alakították ki, hogy az utcák között átjárókat hagytak ki. Így könnyen tudták megközelíteni a ma is a telep közepén lévő ásott kutat. Ahogy nőtt a lakosok száma a 60 méter mély kút nem látta el folyamatosan a megnövekedett igényeket, így a lakosok rendszeresen a Püspök major forráshoz, majd a ma is meglevő Frangepán utcai törpe vízmühöz jártak ívó vízért. Vezetékes...

Advent

​ Juhász Gyula: A Várta ———-oldaltörés———- Fölégettem az összes hidakat, Egyedül állok örök ég alatt. Nem kell a kincs és nincs már szerelem, Csak a magány és szegénység van velem. Nem lázadok már és nem álmodom És nem sírok a földi romokon. Meghaltam sokszor és nem élek én. De mindeneknek bánata enyém. Jövő minden reményét ringatom, Mint a vihart és fészket a falomb. Így állok örök békességbe már S az Istent várom, aki földre...