+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Mondjon véleményt Dietz Ferenc polgármester 56 pontjáról

Tisztelt Képviselő-testület! ———-oldaltörés———- Ha Szentendre elmúlt 100 évét feldolgozó könyvekben, kordokumentumokban tallózunk, akkor bőven találunk példát a századfordulóról, a világháborúk, a világválság, a forradalom, és a rendszerváltoztatás idejéből arra, hogy Szentendrén mennyi gond, vita, ellentét, nehézség jellemezte a közéletet, kísérte a döntéshozatalt. Nehéz időszakokból, nézeteltérésekből nem volt hiány. De az is látszik az átolvasott anyagokból, hírekből, hogy mindig voltak olyan, a városukért aggódó vezetők, akik élére álltak a közösségnek, megoldási javaslatokat ajánlottak, és összefogással segítették kilábalnia Szentendrét sújtó nehéz problémákból. A teljes dokumentum itt olvasható: Dietz_F_56_pontja.pdf Véleményüket, hozzászólásukat az info@tesz2000.hu címen várjuk! Üdvözlettel: a TESZ csapata SZENTENDRE VÁROSPOLGÁRMESTERE A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségszükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város Önkormányzatának 56-os programjáról (Készült: aKépviselő-testület 2011. november 15-i ülésére) TiszteltKépviselő-testület! Ha Szentendre elmúlt 100 évét feldolgozókönyvekben, kordokumentumokban tallózunk, akkor bőven találunk példát aszázadfordulóról, a világháborúk, a világválság, a forradalom, és arendszerváltoztatás idejéből arra, hogy Szentendrén mennyi gond, vita,ellentét, nehézség jellemezte a közéletet, kísérte a döntéshozatalt. Nehézidőszakokból, nézeteltérésekből nem volt hiány. De az is látszik az átolvasottanyagokból, hírekből, hogy mindig voltak olyan, a városukért aggódó vezetők,akik élére álltak a közösségnek, megoldási javaslatokat ajánlottak, ésösszefogással segítették kilábalnia Szentendrét sújtó nehéz problémákból. Az elmúlt húsz évben sokak igyekezete segítettabban, hogy a városunk talpon maradjon és fejlődjön. Minden rendszerváltásutáni polgármesternek, testületnek és hivatalnak köszönet ezért a munkáért. Az elmúlt évtizedekben, és ma sem értünk egyetmindenben – ez a közért vállat munka megítélésének természete. De bízunk abban,hogy a miénktől eltérő nézetek képviselőit a jó szándék, a város gyarapodásánakcélja vezeti. Magyarország, ahogy egész Európa, sőt az egészvilág, igen nehéz gazdasági helyzetben van. Globális válság zajlik már évekóta, a recesszió végét még a szakértők sem látják pontosan, egyesek újabb...

Ki fizet a végén? – Beszámoló a képviselő-testület 2011. november 15-i üléséről

A településrendezési terv felülvizsgálatáról, a Pest Megyei Könyvtár működéséről és az önkormányzat 56-os programjáról tárgyalt többek között Szentendre képviselő-testülete a 2011. november 15-én tartott ülésen. ———-oldaltörés———- A testületi ülésről szóló beszámolót elolvashatja itt: Beszamolo_2011_nov_15_testuleti_ules.pdf A polgármesteri 56 pontos javaslat előterjesztését, valamint a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának állásfoglalását az alábbi címeken olvashatja el: Dietz_F_56_pontja.pdf...

Ki fizet a végén? – Beszámoló a képviselő-testület 2011. november 15-i üléséről

A településrendezési terv felülvizsgálatáról, a Pest Megyei Könyvtár működéséről és az önkormányzat 56-os programjáról tárgyalt többek között Szentendre képviselő-testülete a 2011. november 15-én tartott ülésen. ———-oldaltörés———- A testületi ülésről szóló beszámolót elolvashatja itt: Beszamolo_2011_nov_15_testuleti_ules.pdf A polgármesteri 56 pontos javaslat előterjesztését, valamint a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának állásfoglalását az alábbi címeken olvashatja el: Dietz_F_56_pontja.pdf...

Nyílt levél Horváth Józsefnek

Kedves Horváth József! ———-oldaltörés———- Szeretném tájékoztatni, hogy az Atticus-jelentés az önkormányzat jogtanácsosa és aljegyzője szerint is nyilvános adatnak minősül a jogszabályok szerint, a záradék ellenére. Ezt az álláspontot erősítette meg egyesületünk jogásza is. Ezeknek a szakvéleményeknek megfelelően kezeljük a jelentést. Felhívom a figyelmét, hogy a jelentés tartalmára vonatkozó kifogásaival a jelentést készítő Atticus Kft.-t keresse. Üdvözlettel: Fülöp...

Megyei jogú város szeretne lenni Szentendre – Beszámoló a 2011. október 27-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről

​ 2011. november 4., péntek– TESZ2000.hu A rendkívüli képviselő-testületi ülésen többek között Szentendre megyei jogú várossá nyilvánításáról, a város pénzügyi helyzetének áttekintéséről és a vagyonkoncepciójának felülvizsgálatáról tárgyaltak. ———-oldaltörés———- Sürgősségi indítvány: Szentendre megyei jogú várossá nyilvánításáról   A sürgősséggel beterjesztett indítványról a TESZ képviselőcsoportja csak az ülés előtt 5 perccel szerzett tudomást, holott a polgármester – az általa elmondottak szerint – már fél éve dolgozik ezen. Nincs tudomásunk arról, hogy a státusz milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal jár. A megyei intézmények sem kapják meg az államtól a működésükhöz ténylegesen szükséges pénzt, erre legjobb példa a könyvtár ügye, vagy az iskolák fűtési gondjai. Az új önkormányzati törvényről sem lehet tudni, hogyan rendezi ezt a problémát. A polgármester arra sem adott választ, hogy egy ekkora horderejű lépés kapcsán miért nem kéri ki előzetesen a teljes képviselő-testület véleményét. A jelenlegi szabályok szerint a megyei jogú városban 50 000 lakos él. Ez szerencsére Szentendrén még nincs így. Az országgyűlésnek van még egy határozata, amely szerint az új önkormányzati törvény elfogadásáig nem ad új rangot sem falunak, sem városnak. A TESZ képviselői ezért a szavazáskor tartózkodtak. A tartózkodást „megbüntette” a Fidesz frakció, ugyanis az „Egyebek” napirendi pontnál jelentős részük – élükön dr. Dukai Miklós (a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke!) képviselővel – tüntetőleg kikapcsolták a mikrofonjukat, megakadályozva ezzel a TESZ képviselőjének a felszólalását. Mindehhez asszisztált a törvényesség őre, a jegyző és maga a polgármester is.   A rendkívüli testületi ülésre az írásos anyagot október 25-én kapták meg a képviselők. Három olyan, igen nagy horderejű előterjesztés került a testület elé, amelyek áttanulmányozásához és megértéséhez, az álláspontok kialakításához több időre lett volna szükség. Maguk a bizottsági elnökök...