+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Gázhiány

​A TIGÁZ még a 2010/11-es tanév végén leplombálta a hozzá tartozó Pest megyei intézmények többségében (amelyek döntő hányada iskola, kollégium) a gázórát, mert a megye közel 100 millió Ft-ra rúgó számlatartozást halmozott fel. Ebből nyáron az iskolákban nem származott különösebb probléma, hiszen sem diák, sem fűtési igény nem volt az iskolákban. ———-oldaltörés———- A szeptember pedig végig szép, nyárias időt hozott, tehát még mindig nem robbant a bomba. Egyébként azért sem, mert – úgy tudjuk – az intézményvezetők számára fegyelmi eljárást helyeztek kilátásba, ha információt szolgáltatnak a kialakult helyzetről.  Persze lehetett sejteni, hogy a hideg idő beálltával nem lehet tovább titkolózni. A megyei vezetők ugyan megnyugtatták az intézmények irányítóit, miszerint folynak a tárgyalások, de a gázszolgáltatás a mai napig nem állt helyre az intézményekben. Az igazgatók többsége nem hajlandó tovább titkolni a megdöbbentő tényt, hogy az iskolában nincs fűtés, de vannak, akik inkább kazáncserére, karbantartásra hivatkoznak. Egyes kollégiumokban megkérték a szülőket, hogy tartsák otthon gyermekeiket, egyes iskolákban – ha voltrá lehetőség – más fűtési rendszert állítanak rendszerbe. Most ez a helyzet. Hogy állunk az okok és a felelősök keresésével? Oka-e mindennek a világgazdasági recesszió? A válasz: igen. Oka-e a fentieknek a nehéz hazai gazdasági helyzet? A válasz: igen. Okolhatóak-e a “nyolc év” kormányai mindezért? A válasz: csak részben. Már csak azért is, mert Pest megye vezetése 2006 óta FIDESZ-es. Nem vitatható, hogy a megyékkel korábban (is) sokszor szűkmarkúan bánt a kormány.  Azonban hangsúlyozni kell, hogy minden önkormányzat költségvetését a helyi testület állítja össze. Meg kellene nézni Pest megye utolsó 5 költségvetését, és abból kiderülne, hogy vajon milyen kiadásokat (és remélt, de soha be nem folyt bevételeket) állítottak be, miközben tudván...

(Névtelen) levél dr. Dietz Ferenc Polgármester Úrnak

A legutóbbi testületi ülésen a polgármester felolvasott egy szokatlan névtelen levelet. Íme: ———-oldaltörés———- Tisztelt Polgármester Úr, kedves Képviselők! Mi, gyógytestnevelésre szoruló, illetve a Bursa Hungarica ösztöndíjra pályázni kívánó diákok haladéktalanul összeültünk, amikor megtudtuk, milyen nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat. Egy darabig csak ültünk szótlanul, de amikor egyik társunk végül megszólalt, kiderült, mindenki egyre gondolt: csak nem tartjuk a saját apró-cseprő egészségügyi és szociális problémáinkat előbbre valónak a testület érdekeinél? Csak nem engedhetjük meg, hogy ne kapjon megfelelő támogatást a helyi TV, hogy lelassuljon a belterületbe vonás ügye, ami annyi helyi politikus érdekeit sértené? Nem, ennek a lelki terhét képtelenek lennénk elviselni! Ezért kérjük Önöket, ha jót akarnak nekünk, jelentős mértékben csökkentsék vagy teljes mértékben vonják meg ezeket a támogatásokat. Volt olyan társunk, aki azt is felvetette (bár ezt a véleményt már nem osztotta mindenki), hogy a megyei fenntartású intézmények mintájára a városi iskolákban is kapcsolják ki a gázt, mert puhány ifjúság képtelen népben-nemzetben gondolkodni. Tisztelettel: a város(atyák) gondjait szívükön viselő...

Budai Gyula a V-8-ban

avagy i have a dream… ———-oldaltörés———- Még mondja valaki, hogy ma Magyarországon nincs demokrácia! A nyugati, botcsinálta politikusok és hazai szekértolóik már-már temetik a demokratikus berendezkedést, a parlamentarizmust, kezdenek ismét teret nyerni az ilyen és ehhez hasonló “pesti viccek”: – Lehet-e manapság Magyarországon diktatúráról beszélni? – Ma még lehet… És – ahogy már lenni szokott – sokan bedőlnek a vádaknak, a vicceknek, ám ezeknek az embereknek egyáltalán nincs igazuk! Ékes cáfolata a 2/3-os többség diktatúrára való hajlamának, hogy a minap Szentendrén, a V-8 uszodában járt maga Budai Gyula, az elszámoltatási kormánybiztos. Ezúttal nem egykori vagy jelenlegi MSZP-s politikusok ügyeivel foglalkozott. Érdeklődött az uszoda-beruházás történetéről, a város (illetve a testület) anyagi kötelezettség-vállalásáról, firtatta a költség-csökkentő intézkedéseket, a pályabérletek kérdést, és amikor meghallotta, hogy az uszoda felépítésében érdekelt jól körülhatárolt kör mi mindenben érintett még a városban, meghozta a végső döntést: összeálltak a bizonyítékok egy jól megalapozott feljelentés megtételére. Vagy ezt csak...

2011.10.13-i KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS összefoglalója

A testületi ülés közérdeklődésre leginkább számottartó határozatai, döntései:  ———-oldaltörés———- Sürgősségi 2. napirendi pont: a Belváros felújítása során a burkolatok és a vízelvezetés kivitelezési problémáiról Mint ismeretes, a felújítási munkák kivitelezési hiányosságainak feltárására még a nyáron felállt egy ad hoc „Kockakő Bizottság”. Feladata a kivitelező ellenőrzése, a hibák felmérése és tájékoztatás a kivitelező és a Képviselő-testület számára. A bizottság folyamatosan felügyeli a munkálatokat, és a feltárt hibákról rendre megküldi a tájékoztatót mindkét fél részére. Sajnos van, akinek hiába. Ez a fél a kivitelező cég, az ÉP-KAR. Rendszeresen semmibe veszi a beruházó (a város) által feltárt és jelzett hibákat, a hiányosságokat csak nagyon korlátozott mértékben javítja ki.  Az önkormányzat arra az elhatározásra jutott, hogy a későbbi viták (akár jogviták) alátámasztása érdekében a feladatra specializálódott igazságügyi szakértőt bíz meg a kivitelezés minősítésére. Ennek költsége megközelítőleg 800 eFt. Sürgősségi 3. napirendi pont: a PMK-ról A testület az előző rendkívüli ülésén 1,5 mFt-ot szavazott meg a PMK megmentésére. A határozat szövege – finoman fogalmazva – meglehetősen félreérthető volt (avagy jegyzőkönyvvezetési hiba történt), ugyanis a szöveg szerint a város 1,5 milliós kötelezettség-vállalását a lakossági összefogásból származó befizetések csökkentenék. A TESZ által benyújtott módosító indítvány szerint a lakossági hozzájárulások kiegészítik a megye által kért összeget, nem pedig csökkentik a város 1,5 millióját. A javaslatunkat a testület nagy többséggel szavazta meg. 1.napirendi pont: A téli útüzemelési feladatokról  A frissen elkészült belvárosi burkolatokon télen nem lehet a csúszásmentesítést a hagyományos sózási eljárással végezni, mivel ez az eljárás a fugázó anyag károsodását eredményezné. A VSZ Zrt. ezért alternatív anyaggal csökkenti a csúszásveszélyt a Dumtsa J. utca – Fő tér – Bogdányi utca által határolt területeken. Felhívjuk az ott járók...

2011.10.13-i KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS összefoglalója

A testületi ülés közérdeklődésre leginkább számottartó határozatai, döntései:  ———-oldaltörés———- Sürgősségi 2. napirendi pont: a Belváros felújítása során a burkolatok és a vízelvezetés kivitelezési problémáiról Mint ismeretes, a felújítási munkák kivitelezési hiányosságainak feltárására még a nyáron felállt egy ad hoc „Kockakő Bizottság”. Feladata a kivitelező ellenőrzése, a hibák felmérése és tájékoztatás a kivitelező és a Képviselő-testület számára. A bizottság folyamatosan felügyeli a munkálatokat, és a feltárt hibákról rendre megküldi a tájékoztatót mindkét fél részére. Sajnos van, akinek hiába. Ez a fél a kivitelező cég, az ÉP-KAR. Rendszeresen semmibe veszi a beruházó (a város) által feltárt és jelzett hibákat, a hiányosságokat csak nagyon korlátozott mértékben javítja ki.  Az önkormányzat arra az elhatározásra jutott, hogy a későbbi viták (akár jogviták) alátámasztása érdekében a feladatra specializálódott igazságügyi szakértőt bíz meg a kivitelezés minősítésére. Ennek költsége megközelítőleg 800 eFt. Sürgősségi 3. napirendi pont: a PMK-ról A testület az előző rendkívüli ülésén 1,5 mFt-ot szavazott meg a PMK megmentésére. A határozat szövege – finoman fogalmazva – meglehetősen félreérthető volt (avagy jegyzőkönyvvezetési hiba történt), ugyanis a szöveg szerint a város 1,5 milliós kötelezettség-vállalását a lakossági összefogásból származó befizetések csökkentenék. A TESZ által benyújtott módosító indítvány szerint a lakossági hozzájárulások kiegészítik a megye által kért összeget, nem pedig csökkentik a város 1,5 millióját. A javaslatunkat a testület nagy többséggel szavazta meg. 1.napirendi pont: A téli útüzemelési feladatokról  A frissen elkészült belvárosi burkolatokon télen nem lehet a csúszásmentesítést a hagyományos sózási eljárással végezni, mivel ez az eljárás a fugázó anyag károsodását eredményezné. A VSZ Zrt. ezért alternatív anyaggal csökkenti a csúszásveszélyt a Dumtsa J. utca – Fő tér – Bogdányi utca által határolt területeken. Felhívjuk az ott járók...