+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

​Izbég

Szentendre legnépesebb és legtekintélyesebb városrészéről, Izbégről alig találunk leírásokat. A megjelent  munkák kevés írásos forrásra támaszkodva azt állítják, hogy 1690-ben szerb lakosság lapította a helységet. Az újabb kutatások azonban ellentmondanak ennek. ———-oldaltörés———- A törökdúlás után készül térkép a Tabella Locorum (1780-1784)  Szentendrétől úgy 2-3 kilométerre egy különálló kis települést is feltüntet Üzbegh néven. Az oklevelek és térképek alapján a történelmi Magyarországon négy Izbégh-Üzbegh nevű település is található. A Felső Magyarországi Sáros megyében, Nyitra megyében, Izbegh puszta Komárom megyében és Üzbegh-Izbég Pest megyében. A nyelvészek a név eredetét tekintve abban megegyeznek, hogy szláv eredetű.  Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy a szó pontosan mikor és hogyan került a magyar nyelvbe. Kiss Lajos, a földrajzi nevek etimológiai szótárában megjegyezte: a név magyarázatánál a délszláv (szerb) eredet mellett figyelembe kell venni a nyugati szláv ( cseh) eredet lehetőségét is. Kristó Gyula történész később, az említett helynevek alapján azt állítja, hogy miután a helységek mind a „nyugati szlávok lakta Észak-Magyarországon bukkannak fel, azok egyértelműen nyugati szláv eredetűek”. Ezt erősítette meg Györffy György történész is. István király és műve című könyvében többek között azt írja, hogy a törvények kötöttsége, az alávetettség elől a társadalom szegényebb rétegei igyekeztek elmenekülni.  Kóborló csoportok járták az országot és a rejtettebb helyeken húzódtak meg. E „mozgó” népesség számontartása, munkára fogása ( adóztatása) miatt Szent László király (1040-1095) dekrétumot adott ki. III. könyve 2. fejezetében arról intézkedik, hogy a királyt és más urakat szolgáló vár- és udvari népek mellett az „Üzbégeket” (wzbeg) , szökött szolgákat” is elő kell állítani. Györffy György ilyen szökött szolgál által lakott településként nevezi meg egymás mellett az egy egyházmegyéhez ( esztergomi érsekség) tartozó nyitrai Üzbégh...

Városrehab: Látja? Nem látja? Na látja!

…mert senki nem látja. Azt látjuk, hogyan szalad(t) el ismét valaki 32 millióval. Történetünk Szentendrén játszódik. Adott egy lepusztult városközpont, adott egy kivitelező, aki felújítja. Adott egy cég, amely mindezt kommunikálja 32 millióért. Mármint kommunikálná. Számunkra, városlakók, városi vállalkozók, városunkba látogató turisták számára. ———-oldaltörés———- Pompásan sikerült a Fő téri „Alapkőfelvétel”. Itt – ünnepélyes keretek között – minden érdeklődő megtudhatta, hogyan szedi fel a mi polgármesterünk azt az egy szem kockakövet. Zene, tánc, gesztenyepüré… (a 32 millióból, úgy tűnik, ennyire futotta). Aztán jöttek a dolgos hétköznapok. Az emberek meg várták, hogy valaki megmondja mi, hol, miért épül. De leginkább mikor? Információ se a honlapon, se a hivatalban nincs. Passzolják a labdát föntről lefelé. Talán a főépítész, talán a jegyző, talán a… Információt -információnk szerint – csak a Pro Szentendre Kft (a projekt lebonyolítója) tud adni. Ez is csak a kivitelező által szolgáltatott organizációs terv. Akkor marad a TESZ. Előző cikkeink között a kivitelezés ütemterve megtalálható. Mellékletünkben azt is olvashatják, mi minden feladata lenne a kommunikációért felelős cégnek (Yung & Partners) Szentendre 2011....
Megint tisztábbak lettünk!

Megint tisztábbak lettünk!

​A Föld napja tiszteletére, 2011. április 23-án, újra hulladékgyűjtést hirdetett meg a László telep, az Izbégi Baráti Kör, a Kőhegyi Elektromos Közműtársulás, és az akcióhoz csatlakozott a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület is.