+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

​Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jegyző Asszony!

2011. március 23-án a kivitelező elkezdte a kátyúk kijavítását a Kálvária úton és környékén. A helyszínen járva ismételten feltűnt a munkavégzés technológiai fegyelmének a teljes figyelmen kívül hagyása. A bejelentésem mellékletét képző fényképek tanúsítják a következőket: ———-oldaltörés———- –    a hibás aszfalt felmarása csak kis mélységben (3-4 cm) történt–    a felmart rész portalanítása felületesen történt meg–    a kátyúk kellősítése (kikenése) nem történt meg–    helyenként a marás során a hűtésre használt víz a kátyúkban maradt A jelen lévő munkásoktól 15 óra előtt néhány perccel megkérdeztem, hogy mikor került a helyszínre az aszfalt? Az egyik munkás elmondta, hogy délelőtt..Ez arra enged következtetni, hogy a bedolgozott anyag hőmérséklete jócskán az előírásos alatt volt, amit megerősített a szemrevételezés is. A fenti okok miatt az elvégzett munkákat nem szabad átvenni, kifizetésüket határozottan meg kell tagadni!A hanyag munkavégzés következménye a most kijavított útfelületek idő előtti újra kátyúsodása, legkésőbb a jövő téli olvadás után. A leghatározottabban kérem a munkálatok leállítását, és felelős műszaki ellenőr kijelölését! A megállapításaim szakmaiságát kétévtizedes útépítői és aszfaltmunkákért felelős építésvezetői múltammal kívánom alátámasztani. Kérem Önöket a megfelelő intézkedések megtételére, valamint arra, hogy betekintést nyerjek a kivitelező építési naplójába. Szeretném továbbá a kivitelezővel megkötött vállalkozói szerződés áttanulmányozását. Szentendre, 2011-03-25 Fekete...

2011.03.10-i KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS összefoglalója

A napirendet a TESZ képviselői nem szavazták meg, mivel ismételten az ülés előtti néhány percben kaptuk kézhez az S 1 sürgősségi indítványt. Ez, a kötvény 560 mFt-os részének a lehívásáról szólt. Ismét egy olyan indítvány, amely nagy horderejű döntés, mindenképpen hosszas megfontolást igényel. ———-oldaltörés———- Mint az előző havi tudósításból értesülhettek, az Önkormányzat fideszes többsége megszavazta a Szentendre TV 25 M Ft-os támogatását. Azt vártuk, hogy ezek után a teljes testületi ülésről tudósítás készüljön. Tévedtünk. A TV fél óra forgatás után elhagyta a helyszínt. Több pénz, kevesebb munka. Az a pletyka járja a városban, hogy a TV-t tulajdonló magán cég pályázati önrészének kellett a 25 millió. Szerintünk ez csak kacsa. 🙂 S 1. Sürgősségi napirendi pont: 560 mFt felszabadítása a kötvényből Nagyjából csak sejteni lehet, mire is kell ez az 560 millió, mert az előterjesztésben egy szó sincs erről. Tisztelt képviselő társaink valószínűleg tudták, miről szavaztak, és csak a TESZ képviselői voltak alulinformálva.Fülöp Zsolt korábbi javaslata, hogy a kötvény milliárdjait termelő (pénztermelő) beruházásokra fordítsuk, meghallgatásra talált. Persze nem a városvezetés oldaláról, hanem a Raiffeisen Ban részéről. Kérte ugyanis az Önkormányzatot, hogy a hosszú távú fenntarthatóság érdekében „vizsgálja felül a reorganizációs lehetőségeit”.Néhány idézet a bank leveléből: „Szeretnénk kiemelten felhívni az Önkormányzat figyelmét arra, hogy az Önkormányzat jelenlegi gazdálkodását és költségvetését a Bank rövidtávon sem tartja fenntarthatónak!” „Javasoljuk, hogy az Önkormányzat tegyen gyors és hatékony lépéseket a működés és finanszírozás fenntartható pályára állítása érdekében.” Lehet, hogy hiányosak az információink, de nincs tudomásunk pénzteremtő beruházásokról Szentendrén.Mindez “csupán” újabb 10 milliójába kerül (garanciadíj) az Önkormányzatnak.  3. napirendi pont: Háztól történő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztéséről Az előterjesztést tárgyaló bizottságok eltérően vélekedtek a kiterjesztésről. A testület végül...

A TESZ véleménye

​A TESZ véleménye Horvát József VSZ Zrt volt vezérigazgatójának 2. sajtó helyreigazítási kérelméről: ———-oldaltörés———- Horváth József által citált 1959.4. (sajtó) törvény 79§-a így szól: 79. § (1) Ha valakiről napilap, folyóirat (időszaki lap), rádió, televízió vagy filmhíradó valótlan tényt közöl vagy híresztel, illetőleg való tényeket hamis színben tüntet fel – a törvényben biztosított egyéb igényeken kívül – követelheti olyan közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlemény mely tényállítása valótlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, illetőleg melyek a való tények (helyreigazítás). A sajtó-helyreigazítás alapja a valótlan tényközlés. E körben a sajtó a mástól szerzett értesülés (információ) továbbadásáért is felel. Az egyoldalú ismertetés is jogsértő lehet. A vita során állított tények tekintetében azonban a sajtó nem felel.Tudomásunk szerint az államtitkoknak nem minősülő tények közlésére még nem született tiltó rendelkezés, ezért továbbra is a portálunkon kívánjuk tartani mind az előző leveléhez fűzött kommentárunkat, mind a jelenlegit is. Mi Szentendre lakosságát kívánjuk tájékoztatni, hitelesen. Leveleit is e cél érdekében jelentetjük meg a honlapunk Hírek rovatában, nem pedig azért mert a törvény erre kényszerítene. Tények közlése esetén az idézett törvénynek nincs hatálya. A TESZ nem közöl ugyanis valótlan tényeket, ill. tényeket nem tüntet fel hamis színben. Egy kivételével. Sajnálatos módon pontatlanok voltunk, amikor azt írtuk: A TESZ két képviselője, Fekete János és Fülöp Zsolt nem szavazta meg a hirtelen távozó Horváth József jutalmát és végkielégítését. A félreértelmezhető mondatért elnézést kérünk. Bár e mondat helyesen értelmezve nem arról szól, hogy Ön kapott, vagy nem kapott jutalmat, vagy végkielégítést.  Kapott viszont a polgármester (Dr Dietz Ferenc) és akkori helyettese (Kun Csaba) 3-3 havi fizetésének megfelelő jutalmat, a korábbi kiváló munkájuk elismeréseként. Néhány kérdés azonban felmerül:...

Horváth József 2. sajtó helyreigazítási kérelme

Tisztelt Fülöp Zsolt Elnök Úr! A TÁRSASÁG AZ ÉLHETŐ SZENTENDRÉÉRT (TESZ) honlapján a 2011. február 21-én Önöknek megküldött sajtó helyreigazítást kértem a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 79. § alapján szó szerint, kommentár nélkül a TESZ honlapján a HÍREK rovatban. ———-oldaltörés———- TÁRSASÁG AZ ÉLHETŐ SZENTENDRÉÉRTFülöp ZsoltElnök2000 Szentendre, Halász u. 1. Napórásház I. em. Tárgy: ismételt sajtó helyreigazítás Tisztelt Fülöp Zsolt Elnök Úr! A TÁRSASÁG AZ ÉLHETŐ SZENTENDRÉÉRT (TESZ) honlapján a 2011. február 21-én Önöknek megküldött sajtó helyreigazítást kértem a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 79. § alapján szó szerint, kommentár nélkül a TESZ honlapján a HÍREK rovatban.Ez 2011. március 3-án megtörtént. Azonban a kérelmem közlése mellett „A TESZ véleménye Horváth József volt VSZ Zrt. helyreigazítási kérelméről” címmel a törvényi rendelkezés ellenére kommentárt jelentettek meg, amelyben jobb tudomása ellenére valótlan tényeket állít, illetőleg valós tényeket hamis színben tüntet fel a TESZ. Ezért felszólítom, hogy a TESZ honlapján – nyilvános bocsánatkérésük mellett – kommentárjukat teljes egészében vonják vissza és a honlapjukról töröljék, utalva arra, hogy az jogszabálysértő módon eljárva jelent meg.Amennyiben a fenti kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy a jogsérelmünk okán a jogszabály által biztosított jogvédelmet keresünk, továbbá kommentár nélkül az alábbi ismételt sajtó helyreigazításként közzétenni szíveskedjenek a TESZ honlapján a HÍREK rovatban. „Mari néni is nyilván megérti, hogy… Aztán itt van ez a fránya Concerto program: tehát mégis csak lehívásra került a 14 millió szabálytalanul. A polgármester utasította? Mert az nem derült ki, ki adott engedélyt erre. Az eszközpark elhanyagolt, vagy sem? Mi tényt állapítottunk meg, nem többet. Kint levőség: 275 millió, vagy sem? A költségvetésben ugyanis ennyi szerepel. Vagy tud más számot?” Ön 2002 óta...

Dicső Zoltán: érdek és érintettség

A szentendrei képviselő-testület fideszes tagját az önkormányzat csütörtöki ülésén kizárták az esküvők díjtételeinek tárgyalásából, mert nősül. A korábbi ülésen viszont nem számított, hogy földjei miatt érintett a város beépíthető alapterületének jelentős megnövelésében. A Jobbik bejelentette, etikai vizsgálatot indít a szentendrei telekügy miatt, amelyben a fideszes képviselő mellett egy jobbikosnak is főszerepe van. ———-oldaltörés———- Ahogy az Index cikke alapján korábban mi is beszámoltunk, a szentendrei önkormányzat újraindította a város belterületbe vonási eljárásokat. Az ügyben a város polgármestere és több képviselője anyagilag is érintett, miután nekik, vagy családjuknak vannak a kijelölt területeken földjeik. A város jelenlegi alapterületének 10 százalékát kitevő parcellák értékét jelentősen megdobná, ha házépítésre alkalmas belterületté nyilvánítanák. A januári önkormányzati ülésen Dietz Ferenc szentendrei polgármester, Dicső Zoltán fideszes, és Filó András jobbikos képviselő szabályszerűen bejelentette érintettségét, amikor a belterületbe vonás hatásait vizsgáló tanulmány elkészíttetése került napirendre. A testület tavaly nyáron, az ügyben kirobbant városi botrány után vállalta, hogy független szakértőt kér fel a vizsgálatra. A januári ülésen mégis úgy döntöttek, nem kell a tanulmány. A döntés előtt azonban személyenként megszavazták, hogy az anyagi érdekek miatti esetleges elfogultság okán senkit sem kell kizárni a szavazásból. Dicső Zoltán erről azt mondta az Indexnek, hogy az önkormányzatoknak engedélye van arra, hogy ilyen esetekben is voksolhassanak a képviselők A csütörtökön megtartott márciusi ülésen Dicső újra összeférhetetlenséget jelentett be, most azért, mert az esküvők díjainak megállapítását vette napirendre a testület, ő pedig hamarosan nősül. A testület kizárta a szavazásból. Filó András érintettsége miatt a Jobbik korábban bejelentette, Etikai és Fegyelmi Bizottsága hivatalból gyorsított vizsgálatot indít a szentendrei telekügyletekkel kapcsolatban megjelent hírek alapján. A Staudt Gábor közleménye azt állítja, azért vizsgálja képviselőjének szerepét, mert sem...