+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Tisztelt Jegyző Asszony, Polgármester Úr!

​Tisztelt Jegyző Asszony, Polgármester Úr! Tisztelt Bizottsági Elnökök, Képviselő Hölgyek és Urak! ———-oldaltörés———- Szeretném felhívni a figyelmüket a Képviselő Testület 2011. február 10-i döntésére. A sürgősségi 10-es indítványról van szó, illetve a döntés következményéről. A mellékelt fotók tanúsága szerint sem jótékonysági rendezvény, sem „a kommunizmus áldozatainak emléknapja” alkalmából rendezett előadásról nincs szó. A kérdéses rendezvényt a plakátok tisztán forprofit programként jelenítik meg. Álságos volt tehát az ingyenességet kérő Stiegler Gábor kérelme. Az egyik fotón jól látható az egyik reklámtábla hátoldalán egy korábbi program (szintén koncert) plakátja, ami arról tanúskodik, hogy a kérelmező rendszeresen rendezvényeket szervez. A kérdés az, hogy a kérelmező korábban is álkulturális rendezvények mögé burkolózott-e, vagy ez az első ilyen eset?Mint ahogy a testületi ülésen is jeleztem, a testületi határozat ellentétes az érvényben lévő 32/2003 (V.19.) Önk. ??? sz. rendeletével. Jelezni kívánom azt is, hogy korábban a Közútkezelő a hasonló helyeken kihelyezett táblákat eltávolította. Most vajon miért nem? Felhívom továbbá a figyelmüket a városképet elcsúfító igénytelen táblák okozta vizuális környezetszennyezésre. A jelen példa felbátoríthatja a jótékonysági/kulturális álarc mögé bújtatott rendezvényszervezőket, ugyanis ezek szerint „megfelelő” indoklással bármi lenyomható a képviselők torkán. Bízva abban, hogy a jövőben döntéseiket megfontoltabban, a körülményeket jobban figyelembe véve hozzák meg! Szentendre, 2011. február 16-án Fekete...

2011.02.10-i KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS összefoglalója

A 2011. február 10-én megtartott képviselő-testületi ülés közérdeklődésre leginkább számot tartó határozatai, döntései. ———-oldaltörés———- A testületi és a bizottsági ülések nyilvánosak! Fekete János (TESZ) ügyrendi felszólalása:  Rendszeressé vált mind a bizottsági, mind a testületi üléseken, hogy olyan előterjesztések kerültek a képviselők elé, melyeket az ülések előtti pillanatokban, vagy az ülések alatt osztottak szét. Az esetek jelentős részében ezek a város polgárainak életét nagymértékben befolyásoló előterjesztések (Kötvény, V8 Uszoda, Orvosi rendelő felújítása, most pedig a Településrendezési Terv és a Képviselő –testület Szervezeti és Működési Szabályzata). Ezek az előterjesztések adott esetben terjedelmes dokumentumok, amelyeknek a végigolvasása is több órát vesz igénybe, a véleményezésről nem is beszélve. Szakértők bevonására pedig esély sincs. Az előterjesztő nyilván tisztában van ezzel, ezért finoman szólva is cinikus szemlélet, hogy felelős döntést vár a képviselőktől. Ez a város polgárainak és az általuk megválasztott képviselőknek a semmibe vétele!A TESZ képviselő-csoportja a jövőben sem olyan napirendet, sem olyan előterjesztéseket nem támogat, ill. olyan ügyekben nem szavaz, amelyekről nem tud megalapozott döntést hozni. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem fejtjük ki a testületi üléseken a TESZ véleményét, és természetesen ez a vélemény nem csak a testületi ülések jegyzőkönyveiben, hanem a TESZ honlapján is megjegjelenik. Felkértük a polgármestert, a jegyzőt, az előterjesztőket, hogy a képviselők felelősségteljes munkáját biztosítsák azzal, hogy időt hagynak a döntéseik alapos kidolgozására. A 2011. február 10-i testületi ülésre 10 sürgősségi indítvány érkezett. Sürgősségi indítvány: Stiegler Gábor közterület-használati kérelméről A kérelmező ingyenes közterület-használatot kért reklámtábláinak kihelyezésére. A reklámtáblák a kommunisták áldozatainak emléknapja alkalmából szervezett, belépődíjas rendezvényt hivatottak reklámozni. A Képviselő-testület mérlegelte az illetékes bizottságok véleményét (Városüzemeltetési Biz. – csak térítés ellenében, Oktatási és Kulturális Biz. – ingyenes...

2011.01.20-i KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS összefoglalója

A 2011. január 20-án megtartott képviselő-testületi ülés közérdeklődésre leginkább számot tartó határozatai, döntései. ———-oldaltörés———- A 2011 január 20-án megtartott Képviselő-testületi ülés közérdeklődésre leginkább számot tartó határozatai, döntései. 1.    Napirendi pont: Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépésről Jelenleg e társulás keretében történik a hulladék kezelése, ami aránytalanul nagy terhet ró a városra, többek között azért, mert dunántúli (Ajka) lerakóba viszik a város kommunális hulladékát. Megvizsgálandó, hogyan lehetne Szentendrén egy „0 emissziós” kibocsátású hulladékhasznosítási rendszert kiépíteni, ezzel csökkenhetne számottevően a kommunális hulladék elszállításának lakosságra nehezedő terhe, az itt megtermelt energia a város energiaszükségletét csökkenthetné. 2.    Napirendi pont: Előterjesztés a Városi Szolgáltató (VSZ) Zrt likviditási helyzetéről A VSZ Zrt „váratlanul” nehéz helyzetbe került, tudtuk meg a cég frissen kinevezett vezérigazgatójától. Mitől is vérzik több sebből a VSZ Zrt? A Társaság az elmúlt évtizedben helytelenül gazdálkodott. A kényszerberuházások miatt a teljesítőképességén felül eladósodott. A „kreatív” könyvelésnek köszönhetően ugyan a cég nyereséget mutatott fel 2010-ben is, ám a valóság mintegy 100 mFt lyuk, évente. A további 100 mFt folyószámla hitel folyamatosan 100%-ig kihasználva. A Concerto programra elkülönített pályázati pénzből (ritka és durva szabálytalanság) újabb 14 mFt került lehívásra. Mindez kérdéseket vet fel: az előző vezetés szabálytalanságait miért nem jelezte a belső ellenőrzés, a Felügyelő Bizottság (képviselői tiszteletdíjakat is jelentősem meghaladó tiszteletdíjért), a Város miért élt a tulajdonos ellenőrzési jogával? Miért vettek fel több százezres jutalmakat bizonyos felelős pozícióban lévő tisztségviselők? Eddig nem tudtak róla? Most tudnak! Talán, most hogy tudomásukra jutott, vissza kéne fizetni a nem megérdemelt összegeket, már csak becsületből is. Lesz-e felelősségre vonás, kezdeményezte-e egyáltalán valaki? A Társaság felhalmozott adóssága 2010.12.23-i szállítói oldalról 182.455.366 Ft ! Adók, járulékok, bérek,...

Nyitrai Ákos – Közlekedési Munkacsoport volt tagja*

Pestlőrinc és Kőbánya a gyerekkorom. Kőbánya és Belváros a fiatalságom. Az építőipari főiskolát Debrecenben végeztem. Az építész konstruktőr (szerkesztőmérnök) szerepet szerettem leginkább, mert nagy épületek tervezésében lehettem alkotótárs. Hamar rákaptam a építész pályázásra, és ez kinyitotta a szememet a építészet összetettségére és társadalmi felelősségére. ———-oldaltörés———- 1978-ban, mint új házas Szentendrére költöztem, albérletbe. A katonaság alatt (1980) a Szentendre környéki katonai lakások és objektumok kivitelezésének irányítása volt a feladatom.A leszerelés után helyben a Városgazdálkodási Vállalat tervező irodájában dolgoztam, ahol nemcsak az azóta utolsó komplex város-rehabilitációs program született meg, hanem lakóépületek, múzeumok, a mentőállomás, a Kovács László utcai iskola tervei is e szellemileg inspiráló műhelyben születtek.A sikerek felbátorítottak, magántervező lettem, ettől az évtől (1984) minden munkaszervezetben tulajdonos voltam, hol szövetkezeti, hol gazdasági társaság tagjaként. Szóval döntésekért felelős csapattag voltam. 1995 után a számítógéppel segített építésztervezés és mérnöki tervezés volt a fő üzletág.A számítógép racionalizmusa formálta a szakmai hozzáállásomat. Eleinte a nagy épületek tervezésében (a szentendrei HAWLE), majd az épület városképi beillesztésében, később egyre komplexebb település szintű projektekben vettem részt. (Budapesti Józsefváros Futó u környéke, Erzsébet városi Zsidó negyed, Terézváros, Hunyadi tér). Ezek tervezése közben, az adatok és a rendszerelvűséget támogató szoftverek megismerése segítségével egyre inkább a mérnöki tervezés azon felelősségére koncentráltam, ami az üzemelés fenntarthatósága és egy épület életciklusaival kapcsolatos. 2000 – 2005-re kialakult bennem a társadalmi fenntarthatóság alapjain egy új szakmai hozzáállás; az egyén és laikus közösségek „megrendelői” a tervezők „mérnöki” és a végrehajtók „technológiai” hármas felelőssége. A környezetünk egyensúlyának védelmét szolgáló, egyben gazdaságilag optimális megoldások szervezése lett fontos, nem a tervezés maga.Ez „pálfordulás” azért történt, mert a „megrendelő” szerepet (egyén, vállalat, önkormányzat)  éreztem a leggyengébb láncszemnek, a környezetkultúra minőségi...

2011.02.10-i KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS összefoglalója

A 2011. február 10-én megtartott képviselő-testületi ülés közérdeklődésre leginkább számot tartó határozatai, döntései. ———-oldaltörés———- A testületi és a bizottsági ülések nyilvánosak! Fekete János (TESZ) ügyrendi felszólalása:  Rendszeressé vált mind a bizottsági, mind a testületi üléseken, hogy olyan előterjesztések kerültek a képviselők elé, melyeket az ülések előtti pillanatokban, vagy az ülések alatt osztottak szét. Az esetek jelentős részében ezek a város polgárainak életét nagymértékben befolyásoló előterjesztések (Kötvény, V8 Uszoda, Orvosi rendelő felújítása, most pedig a Településrendezési Terv és a Képviselő –testület Szervezeti és Működési Szabályzata). Ezek az előterjesztések adott esetben terjedelmes dokumentumok, amelyeknek a végigolvasása is több órát vesz igénybe, a véleményezésről nem is beszélve. Szakértők bevonására pedig esély sincs. Az előterjesztő nyilván tisztában van ezzel, ezért finoman szólva is cinikus szemlélet, hogy felelős döntést vár a képviselőktől. Ez a város polgárainak és az általuk megválasztott képviselőknek a semmibe vétele!A TESZ képviselő-csoportja a jövőben sem olyan napirendet, sem olyan előterjesztéseket nem támogat, ill. olyan ügyekben nem szavaz, amelyekről nem tud megalapozott döntést hozni. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem fejtjük ki a testületi üléseken a TESZ véleményét, és természetesen ez a vélemény nem csak a testületi ülések jegyzőkönyveiben, hanem a TESZ honlapján is megjegjelenik. Felkértük a polgármestert, a jegyzőt, az előterjesztőket, hogy a képviselők felelősségteljes munkáját biztosítsák azzal, hogy időt hagynak a döntéseik alapos kidolgozására. A 2011. február 10-i testületi ülésre 10 sürgősségi indítvány érkezett. Sürgősségi indítvány: Stiegler Gábor közterület-használati kérelméről A kérelmező ingyenes közterület-használatot kért reklámtábláinak kihelyezésére. A reklámtáblák a kommunisták áldozatainak emléknapja alkalmából szervezett, belépődíjas rendezvényt hivatottak reklámozni. A Képviselő-testület mérlegelte az illetékes bizottságok véleményét (Városüzemeltetési Biz. – csak térítés ellenében, Oktatási és Kulturális Biz. – ingyenes...