+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

Weöres Sándor – A dicső fanyűvő

Van képü(n)k hozzá! ———-oldaltörés———- Weöres Sándor: A tájrongáló Ez pedig itt senki más: fasorok irtója, mesebeli fanyüvő késői utóda, csillog-villog keziben a hatalmas balta, s hol jegenyesort talál: uccu neki rajta! Nem kell nékünk bükk, se tölgy, legyen az út széles, modern világforgalom roppant terebélyes, vágtasson a gépkocsi fátlan sivatagba, úgyse néz a bent-ülő se jobbra, se...

2011.01.13-i Oktatási és Kulturális Bizottság ülésének összefoglalója

Összefoglaló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2011. január 13-án lezajlott üléséről: ———-oldaltörés———- 1. A hivatal szerkezeti átalakítása. Anyagot helyben osztottak. A bizottságot csak egy dolog érinti ebből, és csak arról szavaztunk: 1 fő referensi státusz lesz közművelődési, civil és sport területen. Ez jó is (főleg a civil terület elkülönítése és kiemelt kezelése miatt), nem is, mert +1 státusz kiadást jelent. Többséget kapott. A TESZ képviseletében én tartózkodtam. 2. A testületi 25. napirendi pont: Zöldfelületek megújítása (beleértve a köztéri szobrok sorsát)- lakossági vitára lenne bocsátva szeptemberig. Az előterjesztés jó ötlet, a viszonylag hosszú határidő is helyes, de arra kell figyelni, hogy kik és mi alapján döntik el a szobrok sorsát. Elfogadtuk. 3. Az Izbégi Baráti Kör javaslata: Osváth Lajos kapjon posztumusz díszpolgári címet Zilahon. Elfogadtuk. 4. Beszámoló a bizottság 2010-ben végzett munkájáról – nagyobb részben még az előző bizottságot érintette, elfogadtuk. 5. A bizottság 2011. évi munkaterve – elfogadtuk. 6. A 2010. évi oktatási pályázatok elszámolása – nem volt probléma. 7. A 2010. évi táborozási-, nemzetközi- és közművelődési támogatások elszámolása – nem volt probléma. 8. A Huntingdonban megrendezésre kerülő 2011. évi Testvérvárosi Ifjúsági Kulturális Találkozó előkészítő látogatásáról – decemberben voltak kint négyen, de egy autóval (Dietz Ferenc, Molnár Ildikó, Kirchhof Attila, Nyitrai Zsuzsa). A költség (bár nem derült ki, az mekkora összeg) állítólag csak a benzin és úthasználat volt. Elfogadtuk, de megállapodtunk benne, hogy legközelebb az ilyen beszámoló tartalmazza a konkrét összeget. 9. Az “Európai Népek Fesztiválja” rendezvény előkészítése – február 10. lett az újabb határidő, amikorra konkrétan közölni kell, mennyi pénz áll rendelkezésre. Elfogadtuk. 10. Pszichológusok, igazgatók beszámolója, nem volt írásos előterjesztés.. Ebben a tanévben volt először lehetőség pszichológusok...

Tófenék: Az út eleje és vége

Mindig érdemes megnézni a Szentendre és Pomáz körüli táj régi térképeit. Az 1780-ban, majd az 1840 és 1880 körül, a Monarchia osztrák katona mérnökei által készített, ill. magyar mérnökök és geodéták által később (1920, 1950, 1990 táján) felújított térképeken szépen végigkövethetjük a táj változását: a települések lassú, az utóbbi évtizedekben robbanásszerű növekedését, a szőlő-borította hegyek vissza-erdősülését, a nedves területek megfogyatkozását. És: az utak számának és hosszának növekedését. Jó messzire jutottunk! (Miben is?) ———-oldaltörés———- Szentendre és Izbég – például – egymástól 2 km-re fekvő település(rész)ek voltak, az 1780-as években egy-két összekötő úttal, melyekről joggal feltételezhetjük, hogy egy-két szekér fért el rajtuk akkoriban egyszerre (a napi szekérforgalom sem lehetett valami jelentős) és még később sem volt igény (és aztán domborzati lehetőség) ennél többre. Nem úgy, mint ma! Napi téma manapság az elkerülő utak szükségessége. Környezetvédelmi szempontból kellenek, „mint egy falat kenyér”! Sőt: közlekedésbiztonsági és egészségügyi szempontból is. Magyarán: közérdekből. Mit mond a nyugati tehermentesítő úttal kapcsolatban, annak előzetes vizsgálati eljárása során a hatóság 2010. december 17-i határozatában? A következőt: „A szentendrei nyugati tehermentesítő úttal kapcsolatban megállapítható, hogy a beruházás kiemelt közérdeknek nem minősíthető, az emberi egészség és élet védelmét közvetlenül nem szolgálja, az egyéb kiemelt fontosságú közérdek megállapítása bizonyításra szorul tényszerű adatokkal.” Ugyanez a hatóság arról tájékoztatja 2010. december 27-i levelében Pomáz vezetését, hogy másodfokon is elutasíttatott a Pomázt délről, a Majdánon át elkerülő út. Az „út menti” környezetvédelmi szempont, melyre hivatkozni szoktak Szentendrén, a következő: A 11-es és a rávezető utak mentén elviselhetetlen a légszennyezés, a zaj, a rezgés, a dugók, és a növekvő forgalommal (és agresszivitással) nő a balesetek lehetősége. Valóban. Miért is? Szentendre alvóváros. Nagyra növekedett, mind kiterjedésében,...

Békesség, szeretet és jókedv

​… költözött be ismét a Baráti Kör jóvoltából 2010. dec. 22-én az Izbégi Iskola éttermébe, , az „Izbégi idősek karácsonyi ünnepségén”. ———-oldaltörés———- A mintegy nyolcvan fős ünneplő közönség szinte családias hangulatban érezte magát a hagyományos ünnepségen. Fehér Julika színművésznő és Kertész József előadóművész már nem először örvendeztették meg az izbégieket színvonalas előadásukkal. Déri György tanár úr és a Helyőrségi Klub együttese lelkes előadásával örömet és vidámságot varázsolt a jelenlévők szívébe. Horváth Csaba izbégi kántor – valamennyiünk örömére -, most is nagy átéléssel idézte fel a Messiás eljövetelét,. Meghívott vendégeink között üdvözölhettük többek között Dr. Dietz Ferenc polgármester urat, Kállay Péter és Miakich Gábor volt polgármestereket, Zakar Ágnes, Fekete János önkormányzati képviselőket, Széles Katalint és Hídvégi Krisztinát, a pismányi, és petyinai lakosság képviseletében, Losonci Lilla festőművésznőt, Koncz János ny. ezredes urat. A finom ételekről és italokról, valamint azok felszolgálásáról a Baráti Kör lelkes tagjai gondoskodtak. A rendezvény megtartásához szükséges helyiség, az evőeszközök és egyéb kellékek biztosításáért köszönet illeti az Izbégi Általános Iskola igazgatónőjét, Stump Ferencnét és munkatársait. Maholányi Pál, a Baráti Kör...

SZENTENDRE TEREMTETT VILÁGA – fotókiállítás

​Szeretettel meghívjuk Önt és családját a SZENTENDRE TEREMTETT VILÁGA című fotókiállítás megnyitójára, 2011. január 17-én 18 órára a püspökmajori Móricz Zsigmond Gimnáziumba. A kiállítást megnyitja: Turcsány Péter író, a megnyitó házigazdája Kerezsi Csaba a gimnázium igazgatója. ———-oldaltörés———- Városunk teremtett világa, természeti értékei nem mutatkoznak meg minden időben, bárki előtt. A türelmes és figyelmes szemlélő számára azonban a csodák kapuja tárul fel. Az élő környezet. Maga a teremtés, melynek legapróbb részecskéjét sem képes emberkéz megalkotni. Természetes életterünk, mely nélkül nincs emberi élet. Fotókiállításunk Szentendre utolsó természetvédelmi területének világát nyitja meg a látogatók előtt, az ökofolyosó látóhatárától mikro varázsáig. A kiállítás felnőttek és gyerekek számára is lenyűgöző, érdekes információkat tartogat. Segíti a környezettudatos nevelést és az egyetemes értékmegőrzést. Egymás mellett látható a profi fotós, az iskola tanulója, a természettel folyamatos kapcsolatban álló nagyállattartó, a fotóművész és a teremtett világra rácsodálkozók spontán alkotásai. Műveiket, a látásmódtól, az alkalmazott eszközöktől, módszerektől és a „szakértelemtől” függetlenül mégis egyenértékűvé teszi a pénzben kifejezhetetlen és mérhetetlen csodálatos tartalom: Szentendre teremtett világa. A kiállítás megtekinthető: 2011 január 30-ig, a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Szeretettel várják Önt és családját a kiállítás rendezői: Élő Táj Egyesület, Kincs Egyesület, Pomázi Klímakör, Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület, Összefogás a Teremtett Világért Szövetség és Baráti...