+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

2010.11.11-i KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS összefoglalója

A testületi ülés közérdeklődésre leginkább számottartó határozatai, döntései: ———-oldaltörés———- 1. napirendi pont: Előterjesztés a Baptista Gyülekezet részére történő telekátadásról A Gyülekezet számára a Város 11.423 m2 nagyságú telket ad át térítésmentesen, a területen egy 75 férőhelyes óvoda és egy többfunkciós, közösségi tevékenységek ellátására alkalmas központot alakítanak ki. A központ feladatai: ifjúságvédelem (drog prevenció, klubok, egészségvédelem, sportolási tevékenységek stb.) A TESZ képviselői az előterjesztés mellett szavaztak. 2. napirendi pont: Előterjesztés a VSZ Zrt.-vel a gyepmesteri feladatok ellátására kötött vállalkozási feladatok ellátásáról. A Városüzemeltetési Bizottság elé a gyepmesteri feladatokat ellátó vállalkozóval 5 éves szerződés megkötésének javaslata került. Az Árvácska Állatvédő Egyesület megkereste a VSZ Zrt.-t egy együttműködés szándékával, ill. kezdeményezte, hogy átvenné a gyepmesteri feladatokat is. Jelenleg az egyesület menhelye és a gyepmesteri telep egymás mellett működik, párhuzamos feladatokat lát el. Megközelítőleg azonos összegből az egyesület lényegesen több állatot és feladatot (oltás, ivartalanítás, örökbeadás stb.) lát el, tehát hatékonyabban működik. Az országban számos helyen nonprofit szervezet látja el a gyepmesteri teendőket is, kiváló hatékonysággal, tehát ez Szentendre vonatkozásában is működhetne. Eddig a VSZ Zrt. most lemondott vezérigazgatója az együttműködés minden formáját mereven elutasította. A bizottságban Fekete János képviselő az Árvácska Egyesülettel való együttműködést javasolta, de a bizottság többi tagja ezt nem támogatta. A képviselő ekkor avval a kompromisszumos javaslattal állt elő, hogy a jelenlegi vállalkozó szerződését nem 5, hanem 1 évvel hosszabbítsák meg, avval a feltétellel, hogy az új vezérigazgató a jövőben alakítsa ki az együttműködést az Árvácska Egyesülettel. A Testület az egy éves szerződéshosszabbítást a TESZ képviselőinek javaslata szerint és igen szavazataial elfogadta. 16. napirendi pont: Előterjesztés a LOCAL AGENDA 21 (helyi fenntarthatóság/helyi feladatok programja) elfogadásáról A TESZ képviselő csoportja...

2010.10.21-i KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS összefoglalója

A testületi ülés közérdeklődésre leginkább számottartó határozatai, döntései: ———-oldaltörés———- 3. Napirendi pont: Új köztemető vízelvezetés 6.128.215 Ft összeget szavazott meg a testület a Temető beruházás korábbi költségeiben nem szerepeltetett vízelvezetésre. Fekete János képviselő kérdése: Miért nem kalkuláltak a vízelvezetés költségeivel a temető-beruházás költségvetésében? Miért nem előzte meg a vízelvezetés kialakítása a földmunkák elkezdését? Kielégítő válasz nem érkezett, emiatt a képviselő az összeg megszavazásakor nemmel szavazott. 6. Napirendi pont: karácsonyi-szilveszteri vásár Fülöp Zsolt képviselő javasolta, hogy elsősorban szentendrei vállalkozók kerüljenek előtérbe. 12. Napirendi pont: A 0369/8 sz. ingatlanra vonatkozóan a város elővásárlási jogáról való lemondás Fülöp Zsolt képviselő javasolta az elővásárlási joggal való élést. Az ingatlant egy szentendrei lakos kívánta eladni egy nem szentendrei lakosnak. A terület nem szabályozott, lakóterületi fejlesztésre kijelölt külterület. A vásárlók (a nyilvánosan fellelhető adatok szerint nem földműveléssel foglalkozó személyek) nyilvánvalóan nem gazdálkodás szándékával vásárolták meg. A Testület 10 igennel és a TESZ 2 nem szavazatával lemondott elővásárlási jogáról. 13. Napirendi pont: Az Áprily L. tér 6. szám alatti épület helyi védelmének megszüntetéséről A Református Gimnázium alatti ingatlant a Ferences Gimnázium megvásárolta. Az ingatlanon helyi védelem alatt álló épület áll, igaz, elhanyagolt állapotban. A megvásárláskor a vevő tudott a helyi védelemről, tudomása volt a civil szervezetek bontás elleni tiltakozásáról, ennek ellenére kérte a védelem feloldását. A testület szakértők bevonását kérte 75e és 85e Ft értékben. Fekete János képviselő minden képviselőnek kiosztotta a szentendrei építészek, művészettörténészek, lokálpatrióták bontás elleni tiltakozását. Mivel a képviselő nem látja értelmét újabb szakértők bevonását, ezért a szakértők megbízása ellen voksolt. 19. Napirendi pont: Aquapalace Kft ügyvezetésére kiírt pályázatról Fülöp Zsolt képviselő a jelenlegi ügyvezető megfelelő munkájára hívta fel a figyelmet, a pályázat...

Ünnepélyes átadások

​A Polgármesteri Hivatal helyében az év hátralévő részére és a következő évre pontosan megtervezném az ünnepélyes átadások menetrendjét. ———-oldaltörés———- Elkerülő utat, új végállomást, P+R parkolót, színházat, két óvodát, legalább egy sportlétesítményt, a felújított II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát és Gimnáziumot, mobil gátat, kis hidat, repülőteret, felújított Fő teret, renovált polgármesteri hivatalt lehetne átadni. Minden hónapban egyet. Ez így pont elég lenne a jövő év végéig. Feltéve persze, ha havonta csak egy átadásra kerülne sor. Ja, hogy ezek még nem készültek el? (És hogy egy részük talán sohasem fog?) Az nem baj, legfeljebb ugyanaz történne, mint az új pismányi buszvégállomás esetében. Október 2-án ünnepélyesen átadták (véletlenül másnap voltak a helyhatósági választások), azonban az autóbusz még mindig a régi végállomásig...

Siklósi Távhő Nonprofit Kft-nél tett látogatás tapasztalata

​A TESZ önkormányzati képviselői Fülöp Zsolt, Fekete János, valamint Kis Imre közös képviselő 2010. október 27-én látogatást tett a siklósi fűtőműben, hátha fény derül arra, miért kerül többe, több, mint 30%-kal a távhő, Szentendrén, mint Siklóson. ———-oldaltörés———- A Kft az önkormányzat 100%-os tulajdonában van, 10 éve leváltak a helyi városi szolgáltatóról. A gázt a szabadpiacon szerzik be (Hungaro Energy). A leadott mennyiségi igénytől való eltérés nominálisan 20% lehet. Csak akkor kell a 20% feletti eltérés esetén fizetni, ha a gázszolgáltató is fizet. 2009-ben nem volt ilyen fizetési kötelezettség. Két fütőmüvel (az egyik automata-távvezérléses), és két nem a tulajdonába tartozó gázmotortól átvett hulladékhővel biztosítja mintegy 1065 lakás és 8 intézmény táv-hőellátását. (60% lakosság, 40% intézmény). Melegvízellátást, nem biztosít (lakások villanybojlerrel vannak felszerelve). A távhőt közvetlenül az épületek (lépcsőházak) hőfogadójába juttatja el, ahonnan mérten továbbjut a lakások radiátoraiba, elektronikus szabályozási rendszer van beépítve mely, biztosítja a szabályozást az épületeknél (hőközpontok nincsenek). A lakások fűtési rendszere kétcsöves, és mindegyik hőleadó szabályzóval és költségosztóval van ellátva. A fűtőmű nyáron áll. Tervezik távleolvasást biztosító költségosztók felszerelését. Éves hőigényük kb. 30 000 GJ, 10%-os hőveszteséggel számolnak. A Kft. össz létszáma 10 fő – korábban 30 fő -(ügyvezető igazgató – energetikus szakmérnök, azaz szakmai vezető, 2 adminisztrátor, 3 fűtő, 3 szerelő, 1 takarító, aki díjbeszedő is egyben). Könyvelői és jogászi feladatokat megbízással külső személy végzi (kb.összesen 3 mill. Ft díjért). Háromfős felügyelő bizottság ellenőrzése mellett tevékenykedik (1 önkormányzati képviselő, 1 közös képviselő, 1 szakmai civil –PÜ v. műszaki). A számlákat maguk készítik el melynek teljesítése, (a díjfizető választása szerint) díjbeszedőnek való fizetéssel, átutalással, vagy a péztárba való befizetéssel történik. Kinnlevőségük 10-15% körül mozog. A fogyasztókkal jó...