+36 70 402 5502 info@tesz2000.hu

A világ leggyorsabban növekvő városa Szentendre, azaz merjünk nagyot mondani!

Idézet a Pilis-Dunakanyari Hírmondó VII. évfolyam szeptember eleji számából, akitől idézünk: Dr. Dietz Ferenc polgármester. „Az elmúlt 4 év alatt önkormányzatunk vagyona közel 7 milliárd forinttal nőtt” Idézet a Dunakanyar MA I. évfolyam 4. számából, ami szeptember 28-án került a postaládákba. Akitől idézünk: Dr. Dietz Ferenc polgármester. „…összesen kilenc milliárddal nőtt a városunk vagyona 2006 óta.” ———-oldaltörés———- Tehát, ha szeptember elejéig 7 milliárddal nőtt és szeptember végéig már 9 milliárddal, akkor nem egészen egy hónap alatt 2 milliárddal nagyobb a város vagyona. Ilyen fejlődést a világon senki sem tud produkálni, mint Dr. Dietz Ferenc. Persze, ha a hír igaz. És, ha...

Buszforduló avatás Pismányban

Ünnepélyes keretek között került átadásra ma délután a Pismányi Buszforduló és a Barackos út új szakasza. Megjelent Dr. Dietz Ferenc polgármester és Kun Csaba alpolgármester, a képviselők közül Dicső Zoltán, Hidegkúti Gergely, Szegő András. A polgármester úr ünnepi beszédében elmondta, hogy 1650 m új út és 1300 m járda készült el Európai Uniós támogatással és a város hozzájárulásával, ami új perspektívát ad Pismánynak… ———-oldaltörés———- … és az akadálymentesített járdák a kerekesszékeseknek és a gyermekkocsival közlekedőknek is biztonságot nyújt. 20 év óta most történt meg, hogy a városban új gyűjtőutat adtak át, ami kiemelt része a 1000+ programnak. Polgármester úr beszéde után szóra kérte a képviselőket is, akik szintén kiemelték az út szépségét, jóságát, valamint azt, hogy sikerült egyeztetni a Volánnal, hogy október 1-től már az új végállomástól indul a busz. A Hivatal munkatársainak kellett kidolgoznia a busz menetrendjét, hogy az illeszkedjen a HÉV menetrendjéhez, mivel a VOLÁN nem tudta, vagy akarta ezt az egyeztetést elvégezni. Az ünnepélyes átadáson tíz pismányi jelent...

Lakóssági fórum a Püspökmajor lakótelepen

​2010. szeptember 28-án a Barcsayban lakossági fórum keretében Ligeti Imre polgármester-jelölt, Kis Imre és Fülöp Zsolt képviselő-jelöltek fogadták az érkezőket. A nagytanáriban teltház mellett megtartott összejövetelen Ligeti Imre bemutatkozott, és a teljesség igénye nélkül ízelítőt adott a TESZ programjából is. ———-oldaltörés———- Kis Imre és Fülöp Zsolt a Fűtőmű, a VSZ Rt, V8 Uszoda üzemeltetésével, a távfűtés árképzésével, a megtakarítások lehetséges formáival ismertette meg az egybegyűlteket. Az igen részletes, vetítéssel kiegészített beszámoló után kiderült, hogy a jelenlévők messzemenően támogatják a megoldásként felvázolt lehetőségeket. A képviselő jelöltek mellett Nyitrai Ákos szakértőnk a TESZ, a város közlekedési koncepciójával kapcsolatban tartott rövid bemutatót. Az érdekes előadások után lehetőség volt kérdéseket feltenni, vitázni a jelöltekkel. A két és fél órás összejövetel mindvégig tárgyszerű, jó hangulatban zajlott, és még az sem árnyékolta a képet, hogy a jelenlévő Kiss Károly (Fidesz) szorgalmasan jegyzetelt és Török Balázs (Fidesz) hangfelvételt készített a helyszínen. Megjegyzésem: Büszkék vagyunk arra, hogy a Fidesz legutóbb elkészült szóróanyagában, legújabb nyilatkozataiban számos olyan, a TESZ által kidolgozott és a programjában szereplő elemet fedeztünk fel, amiről az elmúlt 5 évben, de még a kampány elején sem esett szó a Fidesznél. A hangfelvétel is nyilván a választásig hátralévő idő fideszes retorika elemeit fogja bővíteni és szívből reméljük, hogy az itt elhangzottak is beépülnek a következő 4 év döntéshozatalaiba. Amennyiben ennyire sikerült a gondolatainkkal egy nevezőre jutni, könnyű dolgunk lesz a testületben, mert minden előterjesztésünk széles körű támogatással számolhat. Külön örömünkre szolgál, hogy a városvezetés belátta, hogy új irány szükséges és erre a TESZ programja a...

Mese a városi kolbászcsinálókról

Egyszervolt, hol nem volt, élt egyszer egy kisvárosban egy bácsi meg egynéni. Már olyan régóta árulták a kolbászukat a városban, hogysenki sem emlékezett rá, mikor is kezdték. Igaz, nem volt túl jóaz a kolbász, de azért az emberek csak vették a portékát, szintemár megszokásból. Már hogyne vették volna, hiszen a bácsi és anéni még kerítést is ígért belőle. ———-oldaltörés———- Már hogyne vették volna, hiszen a bácsi és a néni még kerítést is ígért belőle. Így teltek-múltak az évek, mígnem felcseperedett a városban egy szép szál legény. A barátai megtanították rá, hogyan kell igazi jó kolbászt csinálni. Olyat, amilyennek messzi földről csodájára járnak. A következő őszre meghirdették a nagy városi kolbászkészítő versenyt. Nagyon készült rá mindenki, a kolbászcsinálók ki is rakták plakátjaikat városszerte. Így tett a legény is. Igen ám, de a néninek és a bácsinak nagyon nem tetszett a legény plakátja. Lélekszakadva rohantak a város bölcs kolbászbizottságához, hogy leszedessék a legény plakátjait, merthogy azok szerintük nagyon-nagyon nem jó helyen vannak. Összeült hát a bizottság és a következő határozatot hozta: „ A Helyi (…) Bizottság egybehangzó 5 szavazattal a következő határozatot hozza: …Dr. Pázmány Annamária képviselő-jelölt… választási plakátokkal kapcsolatban érkezett kifogása tekintetében a választási eljárásba ütköző jogszabálysértő magatartást nem tud megállapítani.” „ A Helyi (…) Bizottság egybehangzó 5 szavazattal a következő határozatot hozza: …Tolonics Gyula képviselő-jelölt…választási plakátokkal kapcsolatban érkezett kifogása tekintetében a választási eljárásba ütköző jogszabálysértő magatartást nem tud megállapítani.” Itt a vége fuss el...

Ligeti Imre interjú (SZEVI)

SZEVI: Mérnökemberből politikus – a Társaság az Élhető Szentendréért színeiben gyakorlatilag új emberként tűnt fel nemrégiben a helyi politika porondján. Milyen reményekkel fut neki az október 3-i helyhatósági választásoknak, mint városvezető-aspiráns? ———-oldaltörés———- Ligeti Imre: Igaz, alapszakmám gépészmérnök, de a Budapesti Műszaki Egyetemen gazdasági mérnöki tanulmányokat is folytattam. A rendszerváltás idején nehéz volt távol tartani magunkat a politikától, én is így voltam evvel, de mára már elszakadtam a pártpolitikától. A korábbi önkormányzati választások során szomorúan tapasztaltam, hogy a választók alig-alig tudtak elszakadni a parlamenti választások esetében érthetően megnyilvánuló pártkötődésüktől. Éppen ezért kíváncsian és reménykedve várom a mostani választásokat: elgondolkodtatja-e Szentendre lakóit a TESZ vezető gondolata: „Pártkormányzat helyett önkormányzat”. Az előzetes kilátások nem hogy nem kedvezőtlenek, hanem kifejezetten biztató előjel, hogy alig tíz nap alatt a szükséges 411 helyett több mint 700 ajánlószelvény gyűlt össze a nevemre, annak ellenére, hogy a TESZ nem rendelkezett választásokon edződött, rutinos „gyűjtő brigáddal”. Ez arra enged következtetni, hogy sokan szeretnék leváltani azt a városvezetést, amelynek tevékenysége Szentendre eladósodásához vezetett. SZEVI: Szentendre fejlődése – többek között az európai uniós pályázatoknak köszönhetően – halad, és van remény a fejlesztések folytatására is. Melyeket tartja ezek közül a legfontosabbnak? LI: Mindenekelőtt: nem szeretném összetéveszteni a fejlődést a növekedéssel. Azokat a fejlesztéseket tartom a fejlődés elemeinek, amelyek révén a lakosság közérzete is javul, és a város gazdasági helyzete sem rokkan bele. Ilyenek lehetnek például a csatornázási, árvízvédelmi, közlekedésszervezési, városképet javító beruházások, de ilyen lehetne az egészségügyi ellátás javítását szolgáló rendelőintézet fejlesztése is, ha már nem kerülne eddig is 400 millió forinttal többe, mint amennyit a város az EU-tól pályázati úton erre a célra kapott. A felelőtlen számításból eredő többlet Szentendre...